1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13/07/2006 tarihli Atama Kararları (Askeri Hakim Atamaları Dahil)

13 Temmuz 2006 11:02
Yazdır

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8241

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Hesap Uzmanı Mehmet DEMİROĞLU'nun atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8242

 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğüne,Süleyman ŞİŞMAN'ın atanması 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8243

 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman KESER'in yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8244

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Yunus KALDIRIM'ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8245

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Sait ÖZDİL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8246

Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Zühtü GÖKSEL'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8247

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ IX uncu Bölge Müdürü Hamza BÜYÜKKIRCALI'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8249

Bu Kararda kimlikleri yazılı yirmi beş yedek askerî hâkim subayın, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

J.Gn.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Kerim Oray ATİLLA, İSTANBUL, 309-7124, 30.04.2006, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA

1 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mahmut TORUN, ERZURUM, 309-7325, 30.04.2006, 1 nci Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL

1 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Samet ÖZTÜRK, ANKARA, 309-7366, 30.04.2006, 1 nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına -İSTANBUL

12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Deniz BALEKOĞLU, TRABZON, 309-7107, 30.04.2006, 12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-AĞRI

2 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Hüseyin ERDİNÇ, ADIYAMAN, 309-7331, 30.04.2006, 2 nci Kor.K.lığı As.Mah As.Hak.Yrdc.lığına ? GELİBOLU

2 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Arif GENÇ, GİRESUN, 309-7350, 30.04.2006, 2 nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ? MALATYA

3 ncü Kor.(HRF) K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Bahadır ÖZDAĞ, ELAZIĞ, 309-7265, 30.04.2006, 3 ncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ? İSTANBUL

3 ncü Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Halit Serhan ERCİVELEK, İSTANBUL, 309-7273, 30.04.2006, 3 ncü Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ERZİNCAN

48 nci İç Güv.P.Tug.K.lığı Emrinden, , Hak.Atğm., İbrahim ÖZBEK, SİVAS, 309-7327, 30.04.2006, 48 nci İç Güv.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-TRABZON

5 nci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Muzaffer BEDİRHANOĞLU, MERSİN, 309-7290, 30.04.2006, 5 nci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına ? SİVAS

5 nci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mehmet Murat HAŞAL, İSTANBUL, 309-7404, 30.04.2006, 5 nci Zh.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ? GAZİANTEP

6 ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Halil Naci KILIÇARSLAN, KONYA, 309-7231, 30.04.2006, 6 ncı Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ADANA

6 ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Erdoğan Aykut OKŞAK, ADIYAMAN, 309-7170, 30.04.2006, 6 ncı Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına ?ADANA

7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mehmet SIRIMER, İZMİR, 309-7484, 30.04.2006, 7 nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

9 ncu Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Evren BAYKARA, İÇEL, 309-7255, 30.04.2006, 9 ncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZURUM

9 ncu Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Onur BİLGE, NİĞDE, 309-7368, 30.04.2006, 9 ncu Mot.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - SARIKAMIŞ

Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Özer ÇİLOĞLU, ÇANKIRI, 309-7115, 30.04.2006, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ISPARTA

Kz.Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Mehmet ALTUN, KAHRAMANMARAŞ, 309-7511, 30.04.2006, Kz.Dz.Sh.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL

Kz.Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Cemalettin UÇAR, MUĞLA, 309-7020, 30.04.2006, Kz.Dz.Sh.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL

1 nci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Özgür OCAK, ORDU, 309-7360, 30.04.2006, 1 nci Hv.Kuv.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR

Hv.K.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Tevfik Barbaros ULUTAŞ, İSTANBUL, 309-7436, 30.04.2006, Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden , Hak.Atğm., Murat GÜLKIRAN, KIRKLARELİ, 309-7339, 30.04.2006, Hv.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İZMİR

J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Ahmet BUÇAN, RİZE, 309-7431, 30.04.2006, J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN

K.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Hakan ALTUNTAŞ, ERZİNCAN, 309-7489, 30.04.2006, K.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA

K.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Erdem DALKILIÇ, GAZİANTEP, 309-7476, 30.04.2006, K.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına ? ANKARA
 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,182 defa okundu.
YORUMLAR
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Siyasi duruş olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?
ARŞİV