Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

 
14 Eylül 2004 00:00
Eğitim Hastanelerinde Artık Uzman Hekim Çalıştırılmayacak
Sağlık Bakanlığı Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde bugün yaptığı değişiklik ile eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman hekim istihdam edilmesi uygulamasına vermiştir. Buna göre başta Ankara, Adana ve İstanbul Numune eğitim ve araştırma hastaneleri olmak üzere 31 adet eğitim ve araştırma hastanesindeki 2000'e yakın uzman hekim artık araştırma hastanelerinde görev yapamayacaktır. Uzman hekim istihdam edilmeyecek eğitim ve araştırma hastanelerinin tam listesi, bu hastanelerde şu an çalışan uzman hekimlere ne olacağı ve diğer ayrıntılar için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Profesör ve doçentler de; A, B ve C grubu illerde 'il sağlık müdürü' olabilecek
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında sadece memur eşlere nakil hakkı tanınması davalık oldu
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Sağlık ve Eş Durumu Naklen Tayinleri Yeniden Düzenlendi
Sağlık Bakanlığı bugün iki yönetmelikte birden değişilik yapmıştır. Yapılan değişilik ile sağlık ve eş durumu özürlerinden dolayı tayinlerde dört yeni düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 1- Eşin askere gitmesi halinde diğer eş askerlik süresince eşin askerde olduğu il'e geçici olarak görevlendirilecektir. 2- İlk defa, yeniden, kurum içi naklen, kurumlar arası naklen, sınıf ve unvan değişikliği ve yeni açılan tesislere yapılan atamalarda, sağlık özründe hemen, eş durumu özründe ise maksimum 3 ay sonra naklen tayin talebinde bulunulabilecektir. 3- Aile birliğini sağlama açısında kıdemli personel, kıdemsiz personelin bulunduğu il'e eş durumundan nakil isteyebilecektir. 4- Eş veya sağlık durumundan dolayı yeri değiştirilen ve bu
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Başasistanlar Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği hükümlerine tabi olacak
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında kapsam dışı unvan ve branşlarda düzenleme
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı tespit şekli değişti
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Prof., Doç., ve Yard. Doç'lar, Sağlık Bakanlığının C ve D hizmet grubu illerine kur'asız ve her zaman atanabilecek
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığına, istifa sonrası dönüş ve kurumlararası naklen atama başvuruları il müdürlüklerine yapılacak
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinden, Boşanan ve Eşi Vefat Edenlerin Durumu
1- Eski düzenlemede eşinden boşanan sağlık personeli halen çalıştığı hizmet bölgesinin C ve D hizmet grubu illerine atanmaktaydı. Yeni düzenlemede boşanan sağlık personeli halen çalıştığı hizmet bölgesi yanında, bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine de atanabilecektir. 2- Eşi vefat edenler ise istediği herhangi hizmet bölgesine atanabilecektir. 3- Hem eşin vefatı hem de boşanma halinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılması gerekmektedir.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında Alt Hizmet Grubu İllerine Atama Şekli
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik alt hizmet gruplarına yapılan atamalardır. Nakil simsarlarına prim vermemek amacıyla Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan tüm personelin bu yazımızı dikkatle okumasını rica ediyoruz. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Becayişi
Becayişte iki önemli konuyu bugün açıklayacağız. Birincisi sözleşmeli personelin becayiş isteme hakkı Aralık ayında başlıyacaktır. Zira ilgili mevzuatta becayişlerin sözleşmelerin bitimine bir ay kala yapılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle sözleşmeli sağlık personelinin sitemizin becayişe ilişkin kısmında, yanında (S) bulunan unvanları seçerek sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. İkincisi ise 657'e tabi olarak çalışan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline ilişkindir.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Başasistanlık Kadrolarına Atama Şekli
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik ise başasistanların yönetmelik kapsamına alınmasıdır. Yönetmeliğe eklenen iki yeni madde ile de başasistan olabilmek için gerekli olan şartlar ile başasistanların atama ve nakillere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu konulara ilişkin yönetmelikte getirilen düzenlemeleri ve başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak Ek-3 değerlendirme cetvelini görmek için tıklayın.
 
 
08 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında 'Torpil' Devri Bitti
Sağlık Bakanlığı bu yıl değiştirmiş olduğu yönetmeliği ile Türkiye'de hiç bir kamu kurumunun yapamadığını yaparak bir çok ilki gerçekleştirmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler ile Sağlık Bakanlığı personelinin (1) 'iller arası yer değişiklikleri', (2) 'başka kamu kurumlarında çalışıp da Sağlık Bakanlığına geçmek isteyenlerin nakil talepleri', (3) 'daha önce memur olarak çalışırken yeniden memuriyete dönmek isteyenlerin atama talepleri' ve (4) 'sınıf ve unvan değişikliği atama talepleri' belirli standartlara kavuşturulmuş ve insan unsurundan kaynaklanan kayırmacılık bütünüyle bitirilmiştir. Başta tüm kamu kurumlarının personel politikasına yön vermekle yükümlü Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı olmak üzere diğer tüm kamu kurum yöneticilerine örnek olması açısından Sağlık Bakanlığında yaşanan bu devrimi açıklamaya çalışacağız.
 
 
17 Temmuz 2004 00:00
Becayiş Sayfamız Test Yayınına Başladı
Becayiş, aynı kurumun farklı farklı illerinde bulunan aynı unvandaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Devlet memurları ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan sözleşmeli sağlık personelinin nakillerine yeni bir nefes aldıracak bu uygulamayı uzun süredir tasarlamaktaydık. Umarız kamudaki bu ilk becayiş platformu olan bu uygulama, nakil için kapı kapı torpil arayan kamu personelimiz için yararlı olacaktır. Diğer taraftan, test aşamasında olan "becayiş uygulamamız" şu an için sadece Sağlık Bakanlığı SHS'de çalışan memurlar ile sözleşmeli sağlık presonelinin kullanımına açılmıştır. Uygulama kısa bir süre sonra taşra teşkilatı olan tüm kurumlara açılacaktır.
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için Atama ve Nakil Talep Formu
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için 'Hizmet Puanına' etki eden unsurlar
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasının hizmet puanına katkısı cetveli
 
 
07 Haziran 2004 00:00
Gıda Kanunu ve Sağlık Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Devredilecek Personel
5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" 5.6.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna göre Sağlık Bakanlığında öncelikli olarak, çevre sağlık teknisyeni olarak görev sağlık memurları daha sonra da gıda kontrol ve denetim hizmetlerinde çalışan bir kısım personel Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki kadrolara atanacaktır. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
02 Haziran 2004 00:00
Yoğun Bakım ve Acil Servisteki Sağlık Personeli Dışındaki Personele 1,5 Katsayı Uygulanacak
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge'yi 09.02.2004 yürürlüğe koymuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada; yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalışan, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil sağlık personeli dışında kalan personele, (GİH, THS, YHS) Yönerge'nin (EK-1) sayılı Çizelgesinde yer alan ?2? katsayısının değil, ?1,5? katsayısının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Yeni genelge için tıklayın.
 
 
12 Mayıs 2004 00:00
Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Kadrolarına Yapılacak İlk Defa Atamalardaki Mazaret Önceliği Kaldırıldı
Sağlık Bakanlığınca, 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlatılan değişiklik ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik" değiştirilmiştir. Değişiklik ile daha önce, uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına kur'a ile yapılan ilk defa veya yeniden açıktan atamalarda mazareti (eş, sağlık) olan adaylara verilen öncelik kaldırılmıştır.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Kadrolarına Atananlara Nakil Kolaylığı
8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarına atananlar ile İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına vekaleten veya görevlendirme ile atananlardan en az 6 ay süreyle bu görevlerde fiilen çalışmalara nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın eski hizmet bölgelerine veya başka hizmet bölgelerine atanma imkanı getirilmiştir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Nakli Yapılan Sağlık Personeli, İstemesi Halinde İki Ay İçinde Naklen Atamayı İptal Ettirebilecek
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişikliğin çok önemli yönlerinden birisi "naklen atamanın iptaline" ilişkin yeni bir düzenleme getirmesidir. Bu konu sıklıkla sitemize de sorulan bir konudur. Sağlık Bakanlığı yaptığı düzenlemede, naklen ataması yapılan sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelin "atamanın tebliğ tarihinden itibaren en çok iki ay içerisinde sicil amirleri aracılığı ile iptalini istemeleri halinde atamaları talepleri doğrultusunda iptal edileceğini" belirtmiştir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında Öğrenim Durumundan Dolayı Nakiller Artık Yapılmayacak
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerin getirdiği en önemli düzenlemelerden birisi de öğrenim durumundan dolayı nakillere ilişkindir. Bakanlık yaptığı düzenlemede dört veya daha fazla süreli herhangi bir yüksek öğrenime veya mesleği ile ilgili herhangi bir yüksekokula devam etme hakkı kazanan veya yüksek lisans, master ve doktora eğitimi yapanlara tanıdığı nakil hakkını kaldırmıştır.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Eşi İşçi veya Bağ-Kur'lu Olan Sağlık Personelinin Eş Durumundan Nakli Artık Yapılmayacak
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliği yorumlamaya devam ediyoruz. Bu değişikliğin en önemli yönlerinden birisi de artık sadece eşin memur olarak çalışması halinde eş durumundan nakil istenebileceği yönündeki yeni düzenlemedir. Bu yeni düzenleme gereğince eşi herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli veya sürekli işçi olarak çalışanlar ile eşi özel sektörde sigortalı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar artık eş durumundan nakil isteyemeyecektir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sözleşmeli Sağlık Personelinin Yıllık İzni
2003 yılında kabul edilen 4924 sayılı Kanun ile Sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına başlanmıştır. Bu kapsamda hem kura'a ile tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına hem de sınav ile yardımcı sağlık personeli kadrolarına atamalar yapılmıştır. Bu çerçevede sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanların yıllık izinlerine ilişkin özel dosyamız için tıklayın.
 
 
08 Mayıs 2004 00:00
3, 4, 5 ve 6. Hizmet Bölgelerine Naklen Atama İsteyen Sağlık Personeline Yönelik Yeni Düzenlemeler
Bugünkü Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değiştirilmiştir. Bu değişiklikte iki husus yeniden düzenlenmiştir. Birincisi 4, 5 ve 6. hizmet bölgeleri yanında 3. hizmet bölgesine de (Adıyaman, Amasya, Gümüşhane, Mardin, Muş, Siirt, Bayburt, Kars, Tunceli, Batman, Bartın, Iğdır, Kilis, Osmaniye gibi illerin merkezi) nakil isteyen sağlık personeline kolaylık gösterilecektir. İkincisi ise 3, 4, 5 ve 6. hizmet bölgesine nakil talebinde bulunanlardan daha önce istenen "bulunduğu hizmet bölgesinde en az bir yıl çalışmış olması" şartı kaldırılmıştır.
 
 
08 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Nakle İlişkin Düzenlemeleri Değiştirildi
Bugünkü Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değiştirilmiştir. Nakiller kurum içi ve kurumlar arası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kurum içi nakiller Haziran ve Eylül olmak üzere yılda iki defa, kurumlararası nakiller ise Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda dört defa gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan, yönetmeliğe eklenen yeni hüküm ile Sağlık Bakanlığının kurumlar arası nakil öncesinde belirli hizmet bölgeleri belirleyeceği (muhtemelen 3, 4, 5 ve 6. hizmet bölgeleri) ve sadece bu bölgelere kurumlararası nakil yoluyla atama yapılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, kurum içi ve kurumlararası naklen atananlar, atandıkları yerlerde en az bir yıl süreyle çalışmadan naklen tayin talebinde bulunamayacaktır.
 
 
09 Mart 2004 19:48
2004 yılı Uzman, Pratisyen, Diş Tabibi ve Eczacı Alım Takvimi
15.2.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik? (Bkz: Memurlar.net'in Yönetmelikler bölümü) hükümleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı atanması Sağlık Bakanlığınca yapılacak merkezi kur'a uygulamasına bağlanmıştır. Kur'a hem ilk defa hem de daha önce istifa etmiş olup da yeniden göre Bakanlık kadrolarına atanmak isteyen Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıları kapsayacaktır. Konuya ilişkin 2004 yılı kur'a takvimi Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş, bu çerçevede ilk kur'a için başvurular 23.2.2004- 2.3.2004 tarihlerinde alınmıştır. Bunun dışında ayrıca 2004 yılı içinde üç adet daha kur'a yapılacaktır. Diğer kur'a tarihlerine bakmak için tıklayın.
 
 
16 Şubat 2004 00:00
Son değişiklikleriyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
 
 
12 Ocak 2004 18:35
Sözleşmeli Sağlık Personeli Sınav Sonrası Yerleştirmelerine İlişkin Soru ve Cevaplar
13 Aralık 2003 tarihinde yapılan Sözleşmeli Sağlık Personeli Sınavı sonucunda yerleştirilen adayların atanması ile ilgili olarak 4924 sayılı Kanun gereğince yetkili olan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Merkez Sınav ve Kura Komisyonu" bugün bazı yeni kararlar almıştır. Buna göre; 04.11.2003 tarihi itibariyle askerlik durumunun belgelendirilmesi; rapor alması nedeniyle süresi içinde göreve başlayamayacak olanların raporlarının bitiminden itibaren 10 gün içinde istenen belgelerle birlikte İl Sınav ve Kura Komisyonlarına başvuruda bulunmaları; adayların son başvuru tarihi olan 09 Ocak 2004 tarihi itibariyle mezuniyet belgesine sahip olmaları; sözleşme imzalandığı tarihten itibaren göreve başlanması gerektiği; ilk atamada becayiş olmadığı ve sınavla ilgili henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığından sözleşme imzalanan adayların göreve başlatılmaları gerektiğine karar verilmiştir. Karara ilişkin tüm ayrıntılar için tıklayın.
 
 
01 Ocak 2004 00:00
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atamaları Soru ve Cevapları
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sözleşmeli sağlık personeli sınav ve yerleştirme sonuçları 29.12.2003 tarihinde açıklanmıştır. Kazanan adayların 9 Ocak 2004 tarihine kadar atandıkları İl Sınav ve Kura Komisyonlarına belgelerini vermeleri gerekmektedir. Ancak, www.memurlar.org adresinde yer alan Forum bölümümüzü ve sitemize gelen mailleri incelediğimizde bazı soru ve sorunların belirli konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Soruların bir kısmı şu şekildedir: 1- İlk atamada becayiş yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa neler yapmalıyız? 2- Eş, sağlık, öğrenim durumu nedeniyle başka bir hizmet birimine yer değişikliği talebinde bulunabilir miyiz? 3- Harcırah alabilecek miyiz? 4- Bakaya durumuna olanlar atanabilecek midir? 5- Hangi belgeleri hazırlamalıyız? Bu sorulara ilişkin olarak "4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği" çerçevesinde yapmış olduğumuz açıkamaları görmek için tıklayın.
 
 
29 Aralık 2003 20:15
Sözleşmeli Sağlık Personelinin Askerlik Durumu
Gerek bu ay içerisinde yapılan sözleşmeli sağlık personeli kur'aları gerekse de ayın 29'unda açıklanan sözleşmeli sağlık personeli sınav sonuçlarıyla sözleşmeli pozisyonlara atanacak adayların bizlere ilettiği sorular genel olarak askerliğe gidiş halinde sözleşmeli pozisyona atanıp atanamayacağına ilişkindir. Bu iki sorunun cevabı için "4924 sayılı Sözleşmeli Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 4924 sayılı Kanunun 5'inci maddesinde yer alan "sözleşmeli personelin izinleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır" hükmü çerçevesinde hazırladığımız ayrıntılı dosya için tıklayın.
 
 
23 Aralık 2003 08:09
Sözleşmeli Sağlık Personeli Hizmet Sözleşmesi
 
 
23 Aralık 2003 08:05
Sözleşmeli Sağlık Personelinin Uymakla Yükümlü Olduğu Meslekî Ve Etik Kurallar
 
 
23 Aralık 2003 08:03
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personelinin branşlara göre görev tanımları
 
 
05 Kasım 2003 11:01
Uzman ve Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Atamaları
Bilindiği üzere; Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Sağlık Teknikeri (Acil Tıp), Sağlık Teknikeri (Odyometri), Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Acil Tıp), Sağlık Memuru (Anestezi), Sağlık Memuru (Laboratuvar), Sağlık Memuru (Röntgen), Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) ve Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak atamalara ilişkin başvurular 7 Kasım 2003 tarihinde sona erecektir. Sınav ise 13 Aralık 2003 tarihinde MEB tarafından yapılacaktır. Diğer taraftan, uzman tabip, pratisyen tabip, diş tabibi ve eczacı sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak atamalara ilişkin kur'a tarihi de bugün belirlendi. Buna göre kur'a çekilişleri 10.12.2003 tarihinde bilgisayar ortamında yapılacaktır. Düzenlenecek kur'aya başvurular ise 10-19 Kasım 2003 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulan İl Sınav ve Kura Komisyonlarına başvuru formu ile yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
21 Eylül 2003 12:20
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı personeline can güvenliğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. İşte öneriler:
 
 
03 Eylül 2003 09:23
Çakılı Sözleşmeli Sağlık Personeli Uygulamasında Çalışma Şartları Belirlendi
23.7.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4924 sayılı "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personel Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasının Kanuni alt yapısı oluşturulmuştur. 2.9.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile de bu personelin atamalarının nasıl yapılacağı ve atanan personelin nakline ilişkin çeşitli hükümler getirilmiştir. Bu yönetmelik ile getirilen en önemli düzenleme becayiş yani karşılıklı yer değiştirmeye ilişkin düzenlemedir. Yönetmeliğe ilişkin ayrıntılar için tıklayın.
 
 
12 Ağustos 2003 12:01
4969 sayılı Kanun - Yorum 3: Sağlık Personeli Ek Göstergelerindeki Değişiklik Yürürlüğe Girdi
Bilindiği üzere bu konu, sitemizce dört kez manşet haber olarak işlenmiştir. Özetlenecek olursa, sağlık personelinin ek göstergelerinde son bir ay içinde ikinci değişiklik yapılmıştır. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ikinci değişiklik olup, bu değişiklik 24.7.2003 tarihinden itibaren (ilk değişikliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih) geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliğin en önemli tarafı şudur: Daha önce sağlık hizmetleri sınıfında görev alıp da, sınıfı dışında bir yüksek öğrenimi bitirenler bitirdikleri yüksek öğrenime uygun ek göstergeden yararlanamamaktaydı. Ancak yeni düzenleme ile örneğin AÖF'ni bitiren bir sağlık personeli artık 2200 ek göstergeye üzerinden kazanılmış hak aylıklarını alabilecektir. Bu değişiklik emeklilikte aynen geçerli olacaktır.
 
 
23 Temmuz 2003 00:00
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Kanun
 
ANKET
Sizce 2010 GY GK testleri de iptal edilmeli mi?
ARŞİV