1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Mevzuat \ Son Değişiklikler

Son Değişiklikler

 
02:33
24 Haziran 2017
TRT hizmet tanımı ve bu hizmetlere atanacak personel yönetmeliğinde değişiklikTürkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
02:31
24 Haziran 2017
TRT görevde yükselme yönetmeliğiTürkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
 
 
02:31
24 Haziran 2017
Anadolu Üniversitesi eğitim ve sınav yönetmeliğinde değişiklikAnadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
02:29
24 Haziran 2017
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme YönetmeliğiMilli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
 
 
02:29
24 Haziran 2017
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Yeterlik Sınavı Esaslarına Dair YönetmelikTürkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Yeterlik Sınavı Esaslarına Dair Yönetmelik
 
 
02:25
24 Haziran 2017
Özel Güvenlik Hizmetlerine Yönetmelikte değişiklikÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
10:03
22 Haziran 2017
KOSGEB uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklikKOSGEB uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
 
 
10:01
22 Haziran 2017
TSK mensubu sağlık personelinin eğitim ve öğretim yönetmeliğiTürk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
 
 
09:58
22 Haziran 2017
Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin yönetmelikSosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin yönetmelik
 
 
08:50
21 Haziran 2017
2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
 
 
08:40
21 Haziran 2017
Kamunet Ağının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında TebliğKamunet Ağına Bağlanma ve Kamunet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 
 
10:50
20 Haziran 2017
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde DeğişiklikMilli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:30
20 Haziran 2017
Sayıştayın eğitim ve yayın yönetmeliği yayımlandıYönetmelik, denetçi yardımcısı adaylarıyla denetçi yardımcılarının mesleki eğitimi hariç, Sayıştay Başkanlığının denetim ve diğer faaliyetlerle ilgili eğitim ve yayın faaliyetlerini kapsıyor
 
 
10:52
18 Haziran 2017
KOSGEB insan kaynakarı yönetmeliğinde değişiklikKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
02:31
17 Haziran 2017
Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri YönetmeliğiSosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 
 
08:35
16 Haziran 2017
Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerin, hastanelerin ortak kullanımına dair yönetmelikSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
 
08:30
16 Haziran 2017
İki Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazetede yayımlandıMenemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projelerinin yürütülmesine dair iki Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
06:55
14 Haziran 2017
Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri YönetmeliğiTürk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 
 
06:50
14 Haziran 2017
Subay Sicil Yönetmeliğinde değişiklikSubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
08:08
09 Haziran 2017
Öğretmen Strateji Belgesi, Resmi Gazetede yayımlandıÖğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) ile İlgili 31/05/2017 Tarihli ve 2017/15 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
 
 
08:05
09 Haziran 2017
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme YönetmeliğiTürkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 
 
05:00
09 Haziran 2017
Önlisans programları arasında da çift anadal yapılabilecekResmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, daha önce lisans programları arasında yapılabilen çift anadal uygulaması artık önlisans programları arasında da yapılabilecek. Ayrıca bir lisans öğrencisi önlisans programlarında da çift anadal yapabilecek.
 
 
17:35
08 Haziran 2017
SUT tebliğinde değişiklik yapıldı
 
 
17:34
08 Haziran 2017
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler YönetmeliğiMilli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 
 
08:30
06 Haziran 2017
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklikEmniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
08:54
05 Haziran 2017
1416'ya tabi Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
 
 
08:52
05 Haziran 2017
MEB Özel Mesleki Yeterlilik Kurslar yönetmeliğinde değişiklikMilli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
00:53
04 Haziran 2017
Kültür Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklikKültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
02:05
03 Haziran 2017
Sağlık Bakanlığı'dan, eşi özelde çalışan doktorların nakli için yeni düzenlemeSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle, eşi özelde çalışan doktorların nakil isteyebilmesi için iki yeni şart getirildi.
 
 
01:33
28 Mayıs 2017
Yüksek Askeri Şüra Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandıYüksek Askeri Şüra Yönetmeliği
 
 
03:35
27 Mayıs 2017
Alacakları yapılandıran 7020 sayılı Kanun, Resmi Gazetede7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
 
09:26
24 Mayıs 2017
PTT, İdari hizmet sözleşmesi yönetmeliğinde değişilik yaptı2017/10147 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
08:46
24 Mayıs 2017
Gümrük, taşra personeli kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklikGümrük, taşra personeli kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
 
 
08:43
24 Mayıs 2017
Çalışma Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklikÇalışma Bakanlığı görevde yükselme ve unvcan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik
 
 
08:45
16 Mayıs 2017
Taşkömürü Kurumu Görevde Yükselme yönetmeliğinde değişiklikTürkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
08:40
16 Mayıs 2017
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikAile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:00
15 Mayıs 2017
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında YönetmelikSağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik
 
 
08:41
13 Mayıs 2017
Yükseköğretim Kurulu Ödül YönetmeliğiYükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği
 
 
05:40
13 Mayıs 2017
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeline fazla çalışma ödenmesine dair karar2017/10049 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar
 
 
08:58
12 Mayıs 2017
Ekonomi Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklikEkonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
08:10
10 Mayıs 2017
Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet YönetmeliğiAfet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği
 
 
00:06
09 Mayıs 2017
TPE görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklikTürk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
08:25
06 Mayıs 2017
4 ilcede emniyet amirliği 'müdürlüğe' dönüştürüldüResmi Gazete'nin bugünkü sayısında 4 ilçe emniyet amirliği, ilçe emniyet müdürlüğüne şeklinde statüsü değiştirilmiştir.
 
 
09:49
05 Mayıs 2017
Bazı kurumların dolu boş kadrolarında değişiklik yapıldı
 
 
08:05
05 Mayıs 2017
Kamuya işçi alımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldıResmi gazetenin bugünkü sayısında, kamuya işçi alımına ilişkin yönetmelik değişikliği yayınlandı.
 
 
21:05
29 Nisan 2017
690 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
19:01
29 Nisan 2017
689 sayılı ihraç ve iade KHK'sı yayımlandıKHK/689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
 
09:39
29 Nisan 2017
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklikTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:38
29 Nisan 2017
Adliyelerde, önbüro personeline, doğru bilgi girme zorunluluğuBölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:36
29 Nisan 2017
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklikAdalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
12345678910111213»
ANKET
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam