Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Mevzuat \ Son Değişiklikler

Son Değişiklikler

 
00:11
28 Nisan 2016
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında personel istihdamına dair yönetmelikte değişiklikÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
10:12
26 Nisan 2016
Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklikGümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
01:35
26 Nisan 2016
6704 sayılı Torba Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
18:25
25 Nisan 2016
Ortaokullara Düşünme Eğitimi dersi getirildiGelecek yıl eğitim dönemi, ortaokul 7. sınıflardan başlamak üzere, kademeli olarak, Düşünme Eğitimi dersi getirildi. Ders sadece 7 ve 8. sınıflarda okutulacak
 
 
07:47
22 Nisan 2016
Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme yönetmeliğinde değişiklikMaliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
07:43
22 Nisan 2016
Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklikTaşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
05:02
21 Nisan 2016
Sayıştay Denetçi yardımcısı alım yönetmeliğinde değişiklikSayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
11:19
20 Nisan 2016
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişti
 
 
11:15
20 Nisan 2016
EÜAŞ, yeni bir bağlı ortaklık kurduBakanlar Kurulu kararıyla ÇEMTAŞ adında yeni bir bağlı ortaklık kuruldu
 
 
11:14
20 Nisan 2016
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
08:50
16 Nisan 2016
Tahsilat genel tebliğinde değişiklikTahsilat genel tebliği (seri: a sıra no: 1)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
 
 
08:41
16 Nisan 2016
Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin sigorta tebliğinde değişiklik.Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında kurum katkısına ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ (2010/1)'de değişiklik.
 
 
08:20
14 Nisan 2016
Devlet Malzeme Ofisi'nde iç denetim birimi kurulduDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
 
 
02:20
13 Nisan 2016
Aile Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklikAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
02:17
13 Nisan 2016
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)40 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği, 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
02:15
13 Nisan 2016
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği, 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
08:40
12 Nisan 2016
Dışişleri Bakanlığının Irak teşkilatında değişiklik2016/8525 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
 
 
08:30
12 Nisan 2016
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikMilli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
07:58
09 Nisan 2016
Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinde değişiklikŞeker Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
07:55
09 Nisan 2016
Bakanlıklararası Komisyonca yurtdışında görevlendirilecek personel seçime ndair yönetmelikte değişiklikBakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
 
08:49
08 Nisan 2016
DMO Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklikDevlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
08:46
08 Nisan 2016
Kültür Bakanlığı, Bişkek'te müşavirlik kurdu
 
 
08:45
08 Nisan 2016
Askerlik sırasında ölenlerin mirasçıların avukat vekillerine ödeme yapılmasına dair YönetmelikAsker Kişilerin Kıta, Karargah ve Kurumlarda ya da Görev Esnasında veya Görev Yerlerinde Ölümü Halinde Yasal Mirasçılarını Temsil Etmek Üzere Avukatın Vekil Olarak Görevlendirilmesi ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
 
08:38
08 Nisan 2016
81 fakülte ve yüksekokul kuruldu, 28'i kapatıldı
 
 
08:28
08 Nisan 2016
Devlet memurlarının yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
 
 
08:25
08 Nisan 2016
Okullarda Kuru Üzüm Dağıtımı Dair Karar2016/8719 Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkında Karar
 
 
08:12
08 Nisan 2016
Sözleşmeli personel esaslarında değişiklikSözleşmeli telkari ustası ve SGK'daki sözleşmeli eczacı kadrolarına alımda yeni düzenleme
 
 
08:53
07 Nisan 2016
EÜAŞ Disiplin Amirleri YönetmeliğiElektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 
 
08:50
07 Nisan 2016
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Resmi Gazetede6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 
 
00:25
02 Nisan 2016
Bekçiliğe Giriş Sınavı Yönetmeliğinde değişiklikÇarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
01:26
01 Nisan 2016
MYO mezunlarının Lisansa devam etmelerine dair yönetmelikte değişiklikMeslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
01:25
01 Nisan 2016
Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 
 
01:22
31 Mart 2016
İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme yönetmeliğinde değişiklikİçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
01:20
31 Mart 2016
Hakim adaylarının eğitimleri sonunda yapılan sınava dair yönetmelikte değişiklikAdli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:25
30 Mart 2016
Atatürk Kültür Bilim Kurulu yönetmeliğinde değişiklikAtatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:22
30 Mart 2016
Sivil Havacılıkta, teknik denetçilerle ilgili yönetmelikte değişiklikSivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
06:11
28 Mart 2016
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik
 
 
07:40
25 Mart 2016
AYM, 375 sayılı KHK'daki kurul üyesi ibaresini de iptal ettiAnayasa Mahkemesi, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemenin, dayanağı olan yetki kanununa aykırı olduğu iddiasıyla, üst kurullardaki kurul üyesi personeli ifadesinin iptaline karar verdi.
 
 
06:35
25 Mart 2016
Tarım Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklikGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:32
23 Mart 2016
YÖK, yabancı dil eğitiminde uyulacak esaslar hakkında yönetmelik
 
 
09:30
23 Mart 2016
GATA yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
 
 
09:14
22 Mart 2016
TSK ve Emniyet PÖH'ün, sağlıkçı gelene kadar yapabileceği tıbbi işlemlerTürk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik
 
 
09:00
22 Mart 2016
8 kurumda, dolu ve boş kadro değişikliği
 
 
10:14
19 Mart 2016
TSK, MİT ve Emniyetin Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklikTürk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
10:06
19 Mart 2016
TSK'daki memurların disiplin yönetmeliğinde değişiklik
 
 
09:08
19 Mart 2016
Mevzuat usul esasları hakkında yönetmelik değiştiMevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..
 
 
09:06
18 Mart 2016
Yükseköğrenimde, yandal, çift anadal yapılmasına dair yönetmelikte değişiklikYükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:05
18 Mart 2016
TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde değişiklikTürk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:02
18 Mart 2016
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde DeğişiklikSözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
09:00
18 Mart 2016
Emniyet yer değiştirme yönetmeliği değişti
 
12345678910111213»
ANKET
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
ARŞİV