Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/101078/
Yazdırılma Tarihi : 21 Şubat 2020 Cuma 21:54

Maliye'den 'Bedeli Ödenecek İlaçlar'a ilişkin iki yeni açıklama

Haber Tarihi : 05 Şubat 2008 18:30

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100.
Konu: İlaç 05.02.2008 - 01196

????. BAKANLIĞINA
????. BAŞKANLIĞINA
????. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
????. VALİLİĞİNE
????. REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra ?Tebliğ? olarak ifade edilecektir) 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/06/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Tebliğin Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılacak düzenlemelere ve alınan kararların uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Bilindiği üzere, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12/6/2007 tarihli ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1/8/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mezkûr Kararın 4 üncü maddesi gereğince oluşturulan ve Bakanlığımızın da üyesi olduğu ?Geri Ödeme Komisyonu?nun koordinatörlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Bu çerçevede 1/8/ 2007 tarihinden itibaren, anılan Komisyon tarafından Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler, Bakanlığımızca yayımlanan Genelgelerle duyurulmakta ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine yansıtılmaktadır.

Bununla birlikte, uygulama birliğini temin etmek amacıyla; Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Geri Ödeme Komisyonu tarafından yapılan düzenlemeler bundan böyle
Bakanlığımızca ayrıca duyurulmayacak, güncellenen ilaç listeleri Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ve yürürlüğe konulduğu tarihte, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındakiler için de geçerli olacaktır.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğinin yerine getirilmesini ve durumun iliniz dâhilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Hasan Basri Aktan
Bakan a.
Müsteşar


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100. 05.02.2008 - 01195
Konu: İlaç

????. BAKANLIĞINA
????. BAŞKANLIĞINA
????. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
????. VALİLİĞİNE
????. REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra ?Tebliğ? olarak ifade edilecektir) 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/06/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Tedavi yardımına ilişkin olarak söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Tebliğ eki ?Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde? (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-1) ve (EK-2) sayılı listelerde gösterilen düzenlemeler yapılmıştır.

3. Bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı Liste 28/1/2008 tarihinden, (EK-2) sayılı Liste 4/2/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğinin yerine getirilmesini ve durumun iliniz dahilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Hasan Basri Aktan
Bakan a.
Müsteşar

EK:
Ek-1: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde düzenleme yapılan ilaçlar
Ek-2: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde düzenleme yapılan ilaçlar