İş Kazası Tazminatı

İş yerinde yaralandıysanız, iş kazası geçirmeniz durumunda nasıl ve hangi tazminat davası talebinde bulunabileceğinizi, nelere hakkınız olduğunu öğrenmeniz önemlidir.

Kaynak : MN Medya
Eklenme :
İş Kazası Tazminatı

İLANDIR...

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İşleri nedeniyle yaralanan ya da işi sebebiyle işçinin ölümü durumunda, kendisine ya da işçinin yakınlarına, işveren tarafından ödenen iş kazası tazminat; çalışamayacak durumda olan işçiye ve ailesine yardım etmek için, paranın yanı sıra tıbbi masrafların karşılanmasına yardımcı olmak için para sağlar.
Birçok ülkede, işverenlerin işçilere bir tür iş kazası tazminatı vermesini gerektiren yasalar vardır ve bazı durumlarda hükümet de yardım sağlayabilir. Ancak tazminattan yararlanmak için, bazı koşul ve şartların yerine gelmesi önemlidir.

İş Kazası Geçirilirse İlk Yapılması Gereken Nedir?

Sigortalı olarak çalışan bir işçinin, iş kazası geçirmesi durumunda, yapması gereken ilk şey, ilk yardım uygulanmasını sağlamaktır. İş yerinde doktor varsa müdahale edilmeli, doktor yoksa, hemen sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.
İş kazası için; olaya şahit olan kişilerin ifadeleri alınmalı ve tutanak tutturularak, kişilerin bu ifadelerini onaylamaları sağlanmalıdır. Gerçekleşen kaza, bölgedeki polis ya da jandarmaya bildirilmesi zorunludur.
İşveren; olayın gerçekleşmesiyle birlikte, en fazla 3 gün içinde, olayı ilgili yerlere bildirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na göre iş kazaları, 2 gün içinde bildirilmelidir. Eğer iş kazası ağır geçirilmiş ya da ölüm söz konusu olmuşsa, Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girer.

İş kazası geçirildiğinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

" Gerçekleşen kaza sonrasında, iş kazası formu dikkatli ve eksiksiz doldurulmalı ve tüm detaylar anlatılmalıdır.
" Kazaya uğrayan kişinin tüm evraklarının, güncel şekilde dosyaya konması gerekir.
" Kazaya şahit olan kişilerin ifadeleri de yine dosya içinde bulundurulmalıdır.
İş yeri kazası durumunda, işyeri teftiş aşamasına geçer ve bu süreçte gelen müfettişlere doğru bilgilerin verilmesi çok önemlidir.

İş Kazası Hangi Durumlarda Geçerlidir?

İş kazaları genellikle; işleri nedeniyle yaralanan ya da ölümle sonuçlanan durumlarda işçi tazminat sigortası kapsamındadır. Yararlar tıbbi harcamaları, gelir ikamesini ve ölüm yardımlarını içerir. Çoğu durumda çalışanlar, iş kazası sonucu uğradıkları zararlar için, işverenlerine dava açamazlar.

Kanunumuzda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda belirtilen 13. Maddeye göre;

" İşçinin; bulunduğu iş yerinde uğrayabileceği her türlü bedeni ya da ruhsal zararlar iş kazası kapsamında yer alıyor.
" İşçinin; işveren tarafından, işi dolayısıyla gönderildiği başka bir işyerinde, kendi işini yapmadığı zamanlarda gerçekleşen fiillerde oluşan durumlar da iş kazası kapsamına girer.
" İşçinin işvereni tarafından verilen iş sebebiyle; işçi kendi adına ya da işveren hesabına bağımsız şekilde çalışsa da yürütülen iş nedeniyle geçirilen kazalar da iş kazası olarak kabul edilir.
" Emziren anneler de bebeğine süt verdiği sürelerde aldığı bedensel ya da ruhi kazalar da iş kazası olarak kabul ediliyor.
" İşçinin; işveren tarafından verilen araçla bir yerden bir yere iş için giderken geçirilebilecek kazalar da iş kazası olarak dikkate alınır.
İş kazalarında kişinin ne şekilde yaralandığı ya da öldüğü göz önüne alınmaz. Olayın iş yerinde gerçekleşmiş olması, iş kazası kapsamına girmesi için yeterlidir ve iş kazası tazminat davası açılabilir.

İş Kazası Tazminatı Hangi Koşullarda Hesaplanır?

İş kazası tazminatı hesaplaması, çalışılan hafta sayısının ortalama haftalık ücret ile çarpılmasıyla hesaplanır. İşçinin aldığı net maaş üzerinden hesaplama gerçekleştirilir. Hesaplamaya; işçinin askerlik günleri ve tatil günleri eklenmez.
" Kaza geçiren kişi ölmüşse; işçinin aktif döneminde çalışma süresi boyunca aldığı aylık ile pasif olduğu yani emekli olacağı zamanda alacağı aylığa göre hesaplama yapılır.
" Yargıtay kararlarına ve kurallara göre; sağ eş, yaşlılık gelirinin ancak yarısını alabilir.
" İş kazası geçiren ve kaza sonucunda ölen kişi bekar ise; kişinin anne ve babasının yaşlılık durumları, ölen bekar işçinin evlenip evlenmeyeceği gibi durumlar da hesaplamaya dahil edilir.
" Ölen ya da kaza geçiren kişinin kızı varsa; kızın evleneceği muhtemel yaşa göre de hesaplama yapılır.
" Eğer tazminattan yararlanacak kişi erkek çocuk ise; erkek çocuğun 18 yaşına kadar; eğitim alması durumunda 25 yaşına kadar geçen süre dikkate alınarak hesaplama yapılır.
Bunun yanında destekten yararlanacak eş, ölen kişiden büyük ise; iş kazasında miktar, kişinin ömrü üzerinden hesaplanacaktır. Eş ölen kişiden küçük olması durumunda, miktar, aktif ya da pasif dönem göz önüne alınarak hesap edilir.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

İş kazasında yaralandıysanız, tazminat talebinde bulunabilirsiniz. İşçilerin işle ilgili bir yaralanma ya da ölüm durumunda tazminat alabilmesi için, belli şartların oluşması gerekiyor.
" Yaralanmanızın işverenin ihmalinden kaynaklanmış olması gerekir.
" Kaza ve yaralanmalarınız hakkında kanıt sağlamanız gerekir ve ayrıca tıbbi kanıt sağlanmalıdır.
" İş kazasında maddi tazminat alırken; tedavi masrafları, kazanç kaybı, çalışma gücünden yoksun kalınmasıyla birlikte oluşan zararlar, çalışma gücünde oluşan azalmanın zararları gibi konular talep edilebilir.
" Kaza sonucu ölüm gerçekleşmişse; ölen kişinin mirasçıları tarafından manevi tazminat davası açılabilir.
İşçinin geçirdiği kaza ağır bedensel zarara yol açmışsa ve gerçekleşen durum işçiyi fazlasıyla etkilemişse, manevi tazminat davası iş kazası avukatı tarafından açılabilir.

İş Kazası Maaşı Hangi Koşullarda Ödenir?

İş kazasında ödenecek maaş; işçinin yaralanma ciddiyetine bağlı olarak değişir ancak, tipik olarak, kişinin maaşının bir yüzdesidir. İş kazası maaşı alabilmek için, kişinin işyerinde kazayı geçirmesi gerekir.

İş kazası maaşı alabilmek için;

" Kaza işyerinde geçirilmişse; işçinin hastaneden geçici iş görmezlik raporu alması gerekir.
" Tam teşekküllü hastaneden alınacak geçici iş görmezlik raporuyla, çalışamadığı ya da raporlu olduğu dönemde, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan para alabilir.
" Rapor ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılır. Ortalama 30 gün içinde verilen rapor yanında, eğer uzun süreli bir rapor alınmışsa, heyet onayı gerekir.
Başvuru işçi tarafından ya da işveren tarafından da yapılabilir. Rapor sayesinde kaza geçiren kişi, iş kazası maaşı alabilir.

İş Kazası Tazminat Davasında Zamanaşımı Var mı?

Davalarda zamanaşımı; meydana gelen suçun işlendiği tarih itibariyle, belli bir süre geçtiği halde, henüz dava açılmaması ya da dava açılmasına karşılık, yasal süre içinde sonuç alınmamışsa, devletin ceza verme hakkından vazgeçmesi ya da davanın düşmesi sonucunu oluşturan bir durumdur.
İş kazasında zaman aşımı; iş kazasının oluştuğu tarihle birlikte Borçlar Kanunu'nun 146. Maddesi uyarınca, 10 yıldır. İş kazasıyla birlikte yaralanma ya da ölüm olması durumunda herhangi bir fark olmayacaktır.
İş kazalarında eğer bir maluliyet varsa; maluliyet derecesi kesin olarak tespit edilememişse, zamanaşımı süresi, maluliyetin kesin olarak tespit edildiği son rapor tarihiyle başlamış olur.

İş Kazalarında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

İş kazalarında 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 6. Maddesine göre;

" İş kazaları yetkili mahkemesi; davalı gerçek ya da tüzel kişi tarafından açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
" İş kazası ya da zararın oluştuğu yerin iş mahkemesi de maddi ve manevi tazminat davalarına bakabilir.
" İş kazası durumunda maluliyet almış ya da ölüm gerçekleşmişse; ölen kişinin davacı yakınlarının yerleşim yerindeki iş mahkemeleri yetkili sayılır.
İş kazası davaları maluliyet ya da ölüm gerçekleşmesine göre süresi belirlenir. Yaralanmalı iş kazaları ortalama 5-6 yıl sürerken; ölümle sonuçlanan kazalarda davalar, ortalama 2-3 yıl içinde sonuçlandırılır.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Bir iş kazası tazminat davası açmak için; kişinin kendi devletin işçi tazminat kuruluna dava açması gerekir. İddia; kazanın belgelerini ve yaralanmaya ilişkin tıbbi kayıtları içermelidir.

İş kazalarında;

" Maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bu davada davacılar işçi ya da işçinin yakınları, davalı ise işverendir.
" Ceza davası açılabilir. Bu davada davacı Cumhuriyet savcısı ve işçi, davalı ise işverendir.
" Rücu davaları açılabilir. Bu davada davacı sigorta kurumu, davalı işveren ve eğer olayda herhangi bir kusuru varsa üçüncü kişidir.
İş kazaları zorlu bir süreci de beraberinde getiriyor. Manevi tazminatta, bedensel zarar halinde maddi tazminatta ve ölüm halinde maddi tazminatta ve manevi tazminatta talep edilebilecek birçok unsur bulunur.
Doğru ve eksiksiz hakkınızı almak ve prosedürün doğru şekilde işlemesini sağlamak için, konusunda uzmanlaşmış İstanbul iş kazası avukatı Mehmet Ali Helvacı avukatlık bürosu ile iletişime geçebilir ve davanızın doğru şekilde sonuçlandırılması için harekete geçebilirsiniz.

Kaynak; https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasi-tazminat.html

Bu Habere Tepkiniz