1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnfaz Koruma Memurları Bağlamında İki Yılda Ne Değişti?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Kanun 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girecekti. Ancak, Anayasa Mahkemesi kanunun bazı hükümlerini memurlar yönünden iptal etti. İptal edilen bu Kanunda infaz koruma memurlarına fiili hizmet zammı verilmekteydi. Bu hak yeni bir haktı. Ancak aradan daha iki yıl bile geçmemiş iken, yürürlüğe girmemiş olan bu hak yeni reform tasarısından çıkarılmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
07 Mart 2008 21:10
Yazdır

İKİ YILDA NE DEĞİŞTİ

2005 yılında reform tasarısındaki hükümlere bakarak infaz koruma memurlarına müjde vermiştik. Müjde gerçeklemiş ve kanun 16 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Kanun 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girebilseydi infaz koruma memurlarına yıpranma hakkı gelecek, ve daha erken emekli olacaklardı. Ancak, Anayasa Mahkemesi Kanunun bazı hükümlerini iptal edince hükümet Kanunun yürürlüğe girişini erteledi. Bir kaç kez ertlenen sosyal güvenlik reformu şuan Meclis komisyonlarında görüşülmüş ve bu hafta içinde Genel Kurula inecektir.

Ancak şu soru cevapsızdır. 206 yılında yıpranma hakkı verilen infaz koruma memurları neden yeni reform taslağından çıkarılmıştır. İki yılda değişen ne olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri 2 yıl önce hangi gerekçelerle bu düzenlemeye onay verirken şimdi bu düzenlemeden vazgeçmişlerdir.

Binlerce infaz koruma memuruna bu sorunun cevabının verilmesi gerekmektedir.

BİR ÜYEMİZİN GÖRÜŞLERİ

Aşağıda, "Haber Gönder" yoluyla yazan "Adem" rumuzlu arkadaşımızın serzenişleri yer almaktadır. İlgisi nedeniyle aynen yayımlıyoruz.

Ceza İnfaz Kurumunda çalışan personele bir önceki uygulamaya girmeden geri çekilen Sosyal Güvenlik Yasasında bir yıl için üç ay fiili hizmet süresi zammı(yıpranma) öngörülmekteydi.

Ama ne olduysa yürürlüğe girmeden verdikleri hakkı geri aldılar. Şimdi soruyorum: Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanan ancak yürürlüğe girmeyen bu fiili hizmet süresi zammı bir ihtiyacı gidermek için mi çıkarılmıştı. Peki ne oldu da yeniden hazırlanan sosyal güvenlik yasa tasarısından çıkarıldı?

Ayrıca, bir önceki yürürlüğe girmeyen yasada olmadığı halde yeni yasada itfaiyecilere fiili hizmet süresi zammı öngörüldü. İnfaz ve koruma memurları acaba itfaiyecilerden daha mı az yıpranıyor? Yalnızca adalet ve hakkımızı istiyoruz. Ne için? derseniz; çünkü asker ve polisimiz sanığı yakalıyor, adalete teslim ediyor, kişi tutuklanırsa Cezaevine geliyor. Ondan sonra suçlularla Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personel muhatap oluyor.

Toplumun dışladığı, sosyal hayattan kopuk insanlarla uzun bir süre kurum personeli ilgileniyor ve onun topluma kazandırılması için emek sarfediyor. Her türlü çete mensubu, terör suçlusu, uyuşturucu kaçakçısı, vb. suçlardan tutuklananlar uzun bir süre Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor. Bunlarla içeride ilgilenmek zorunda kalan personel hem bedenen hem de psikolojik olarak yıpranmaktadır. Şunu da iddia edebilirim ki, bir araştırma yapılır ise anti depresan ilaç kullanan personel sayısının en fazla Ceza İnfaz Kurumlarında olduğu görülecektir.

Ayrıca 2009 yılından itibaren pilot illerde başlatılmak üzere Ceza İnfaz Kurumlarında dış güvenlik hizmetleri de İnfaz ve Koruma Memurları tarafından yürütülecektir. Dış güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile birlikte silah kullanma yetkisi de İnfaz ve Koruma Memurlarına verilecektir. Bu durumda yapılan iş yönünden Asker ve Polisten bir farkımız kalmayacaktır. Ceza İnfaz Kurumu personelinin hakkı olan fiili hizmet süresi zammının gündemde olan Sosyal Güvenlik Yasası ile tekrar verilmesini istiyoruz. Hükümlü ve tutuklular ile birebir diyalog içerisinde olan tüm Ceza İnfaz Kurumu personelinin bu haktan yararlanmasını istiyoruz. Yetkililere bu yanlışı düzeltmelerini ve sadece hakkımız olanın bizlere verilmesini istiyorum.

Saygı ve sevgilerimle....

2006 YILINDA RESMİ GAZETEDE YER ALAN KANUN HÜKMÜ

MADDE 40- Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve/veya işlerde çalışan sigortalıların, hizmet sürelerine, bu işyerlerinde ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen prim gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir.

Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiili hizmet süresi zammı uygulanır.

Kapsamdaki Sigortalılar Kapsamdaki İşyerleri ve/veya İşler Eklenecek Gün Sayısı
1) Fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlar. 1) Çelik, demir, pirinç ve tunç döküm işlerinde.
2) Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleri ile gaz maskesiyle çalışmayı gerektiren başka işlerde.
3) Patlayıcı maddeler yapılması işlerinde.
4) Lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması ve temizlenmesi işlerinde.
5) Gemilerin sintine, Dabilbotom gibi kapalı sarnıçlar içindeki raspa ve boya işlerinde.
6) Oksijen veya elektrik kaynağı, keski, tabanca ve perçin, takım sertleştirilmesi ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde.
90 gün
2) Basım ve gazetecilik işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanlar. 1) Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan işyerleri.
2) Fazla gürültülü ve ihtizaz yapıcı makine ve aletlerle çalışarak iş yapılan işyerleri.
3) Tabii ışığın hiç olmadığı veya münhasıran suni ışık altında çalışılan işyerleri.
4) Günlük mesainin yarıdan fazlası saat 20.00'den sonra çalışılarak yapılan işyerleri.
5) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz bulunarak çalışılan işyerleri.
6) Fazla ve devamlı fiziki gayret sarf edilerek iş yapılan işyerleri.
90 gün
3) Gemi adamları, gemi ateşçileri, gemi kömürcüleri, dalgıçlar. Denizde 90 gün
4) Yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli çalışanlar. Maden işyerleri 180 gün
5) Mesleği icabı; röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarında fiilen çalışan hekim, diş hekimi, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışan bilumum personel ve yardımcıları. Röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuvarları işlerinde. 90 gün
6) Havayollarının uçucu personeli, lokomotif makinistleri Fiilen uçakta ve lokomotifte 90 gün
7) Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 90 gün
8) Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları. Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında 90 gün
9) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Kanuna tâbi olarak çalışan sigortalılar ile Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yaparken kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevde istihdam edilenler. 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işyerlerinde. 90 gün
10) İnfaz koruma memurları, baş memurları ve diğer personel Ceza ve tutukevlerinde fiilen hükümlü ve tutuklularla irtibat içinde olan görevliler. 90 gün
11) PTT dağıtıcıları Posta dağıtımı işyerlerinde yaya olarak yapılan işlerde. 90 gün
12) Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunda haber hizmetini yapan ve haber hizmetlerinde fiilen çalışan; Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Muhabir, Stajyer Muhabir, Başspiker , Redaktör Spiker, Spiker, Stajyer Spiker, Masa Şefi, Başkameraman , Şef Kameraman, Kameraman, Kamera Asistanı, Başmontajcı , Şef Montajcı, Montajcı, Stajyer Montajcı, Redaktör, Mütercim, Fotoğrafçı, Işıkçı, Sesçi, Başteknisyen, Şef Teknisyen, Teknisyen, Başteleksçi , Şef Teleksçi, Teleks Operatörü. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu haber hizmetlerinde. 90 gün
13) Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatında vazife gören memur ve hizmetliler. Zirai mücadele ve zirai karantina teknik ve idari işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde. 60 gün
14) Devlet Tiyatrosu sanatkârları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının şef ve üyeleri. Devlet Tiyatroları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında 90 gün

---

BU HAFTA İÇİNDE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GEÇEN KANUN TASARISI HÜKMÜ

MADDE 7- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 40- Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların, hizmet sürelerine, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen prim ödeme gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için sigortalının kapsamdaki işyerleri ve işlerde fiilen çalışması ve tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.

Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün Sayısı
1) Kurşun ve arsenik işleri

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.

4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.

60


90

2) Cam fabrika ve atölyeleri 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar. 3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar. 4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar. 6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar. 7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar. 8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar. 9) Traş işlerinde çalışanlar. 10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar. 11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar. 60
3) Cıva üretimi işleri sanayii 1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar. 2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar. 90
4) Çimento fabrikaları 1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar. 2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar. 3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 60
5) Kok fabrikalarıyla termik santraller 1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar. 2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar. 3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar. 4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar. 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar. 6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar. 60
6)Alüminyum fabrikaları 1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar. 2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar. 3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar. 60
7) Demir ve çelik fabrikaları 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar. 2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar. 3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar. 4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar. 5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar. 90
8) Döküm fabrikaları 1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar. 3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar. 60
9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler 1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar. 2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar. 3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar. 90
10) Yeraltı işleri Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar. 180
11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar. 90
12) Su altında veya Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler

1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20- 35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm 2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.

2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm 2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
3)Dalgıçlık işinde çalışanlar.

60


90

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar. 90
14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları. 90
15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri Yangın söndürme işlerinde çalışanlar. 60
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,250 defa okundu. 31 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam