Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE)'nin "Sessiz Çığlık" başlığı altında 20 Eylül 2022 tarihinde yaptığı bildiride, talihsiz bir şekilde yer alan "alt denetim birimi olan 'denetmenler' " ifadesine ilişkin açıklamamızdır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2022 00:05, Son Güncelleme : 27 Eylül 2022 11:48
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE)'nin "Sessiz Çığlık" başlığı altında 20 Eylül 2022 tarihinde yaptığı bildiride, talihsiz bir şekilde yer alan "alt denetim birimi olan 'denetmenler' " ifadesine ilişkin açıklamamızdır:

Bizler, ilgili Bakanlıklarca ve Başkanlıkça denetim elemanı olarak ataması yapılıp teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görev ve yetkilerini doğrudan 1 ve 4 nolu CB Kararnamesinden alan Milli Emlak, Muhasebe ve Sosyal Güvenlik Denetmenleriyiz.
Denetmenler, 375 sayılı KHK'nın "Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı" başlıklı ek 24'üncü maddesince istihdam edilen, tüm kamu denetim elemanları ile birlikte kariyer meslek sınıfında yer alan denetim elemanlarıdır. Kamu denetim elemanları herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın aynı maddede düzenlenmesine rağmen DENETDE'nin açıklamasında Denetmenler tamamen göz ardı edilmiş ve tüm kamu denetim elemanları sayılırken Denetmenler kasıtlı olarak sayılmamıştır.

Aynı açıklamanın devamında ise talihsiz bir şekilde "alt denetim birimi olan 'denetmenler' " ifadesine yer verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanma yapısına göre görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen denetim birimleri arasında hiç olmayan bir şekilde alt-üst denetim birimi gibi bir ayrıma gitmenin ve "denetmenleri" kendilerince tanımladıkları alt denetim birimi olarak görmenin, iyi niyetli bir düşüncenin ürünü olmadığını biliyor ve bunu kesinlikle kabul etmiyoruz.

Son olarak yıllardır haksızlığa uğramış ve bu uğurda her türlü mücadeleyi vermiş Denetmenler olarak her meslek grubunun hak arama çabasına saygı duyuyoruz.

Ancak bugüne kadar verdiğimiz hiçbir mücadelede bir başka meslek grubu hakkında küçümseyici ya da ayrıştırıcı bir ifade kullanma yolunu seçmediğimizi hatırlatarak, DENETDE tarafından yayımlanan bildiride geçen "alt denetim birimi olan 'denetmenler' " ifadesinin kabul edilemez olduğunu ve buna ilişkin hukuki yollara başvuracağımızı da bildirmek istiyoruz.

MİLLİ EMLAK DENETMENLERİ DERNEĞİ

MUHASEBE DENETMENLERİ DERNEĞİ

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DERNEĞİ

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz