1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanlığına Naklen Geçiş Şartları

Personele verilen ek ücret ödemeleri memurların Maliye Bakanlığına yönelmesine sebep olmaktadır. Artan nakil talepleri nedeniyle de, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığından sonra Maliye Bakanlığı da kurumlar arası naklen atamalara ilişkin belirli standartlar getirmiştir. Ancak, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığında geçişler ya sınavla veya kur'a ile olmakta iken Maliye Bakanlığında bu yönde bir kriter geliştirilememiştir. Yine de unvan, çalışma süresi, yaş gibi belirli konularda genel standartlar geliştirilmiştir. Söz konusu standartları görmek için tıklayınız.
07 Kasım 2004 06:33
Yazdır

Maliye Bakanlığına geçmek isteyenlerin "Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin" 42. maddesinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu madde ve bu maddenin uygulanmasında karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla çıkarılan 2004/6 sayılı genelge aşağıda yer almaktadır. Madde hükmü ve genelge açık olduğu için sitemiz ek bir açıklama yapma gereği duymamaktadır. İlgililenen ziyaretçilerin aşağıdaki madde hükümlerini dikkali bir şekilde okumaları gerekmektedir.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

"Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 42- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Tıbbi Teknolog, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Harita Teknisyeni, Kadastro Teknisyeni, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlardan, aynı unvanla Bakanlık teşkilatına naklen atanacakların, askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması,

Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabiplerinin 40 yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin 30 yaşını, diğerlerinin 35 yaşını geçmemesi, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olması,

gerekir.

Ayrıca;

a) Eğitim Uzmanı olarak atanabilmek için;

1- Eğitim Fakültesinden mezun olmak,
2- En az 3 yıl Eğitim Uzmanı olarak görev yapmış olmak,
b) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için; bu unvanı ÖSYM veya MEBÖDEM tarafından yapılmış sınavda başarılı olması sonucu ihraz etmiş olmak,

c) Memur olarak atanabilmek için; meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2- Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmış veya askerlik görevini komando olarak yapmış olmak,
3- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,
gerekir.

Birinci fıkrada unvanları sayılanların dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz. Ancak, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, bu Yönetmeliğin (F), (G), (H), (İ) ve (J) hizmet grubunda sayılan unvanlarda bulunanlar ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler.

İstifaen veya emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların, meslekle ilgili en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmaları, istifa veya emekli tarihinden itibaren geçen sürenin en az 1, en fazla 5 yıl olması durumunda kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeniden atanmaları mümkündür. Kariyer unvanlara ilişkin özel yönetmeliklerdeki hükümler saklıdır."

MEMURLAR.NET'İN NOTLARI
1- (F), (G), (H), (İ) ve (J) Hizmet Grupları: Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü (bilgi işlemde görevli) Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanları (F) hizmet grubunda yer alır.
Memur, Veznedar, İcra Memuru, Yoklama Memuru, Tahsildar, Satış Memuru, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Daktilograf unvanları (G) hizmet grubunda yer alır.
Savunma Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanları (H) hizmet grubunda yer alır.
Şoför unvanı (İ) hizmet grubunda yer alır.
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Tekniker ve Teknisyen unvanları (J) hizmet grubunda yer alır.

2- Bağlı, İlgili ve İlişkili kuruluşlar: Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türk Muhasebe Standartları kurulu


T.C. MALİYE BAKANLIĞI - Personel Genel Müdürlüğü

SAYI :B.07.0.PER.0.16.UYG./040323

KONU :

GENELGE (2004/6)

Bazı Defterdarlıklarca, diğer kurumlardan Bakanlığımıza naklen geçmek isteyen personele ilişkin Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde belirtilen şartlan taşımayan taleplerin Bakanlığımıza intikal ettirilerek gereksiz yazışmalara dolayısıyla zaman ve emek kaybına sebebiyet verildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, diğer kurumlardan naklen atamalara ilişkin usul ve esaslar anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Kurumlararası atamalarda; uygulama birliği sağlamak ve gereksiz yazışmaları Önlemek için aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1- Bakanlığımız teşkilatına naklen geçmek isteyen talep sahibinin, Devlet Memurları Kanununa tabi bir kurumda ve anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinde sayılan bir unvanda halen çalışıyor olması gerekmektedir.

2- Talep üzerine, kurumundan muvafakat alınmadan önce, dilekçesindeki bilgilere göre, Yönetmelikteki aynı unvan, hizmet, yaş, öğrenim şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, bu bilgiler gerektiğinde talep sahibiyle görüşülmek suretiyle de öğrenilecektir.

3- Kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, şartlan taşıyıp taşımadıklarının resmi olarak tespiti için kurumundan sicili ile adli ve idari ceza durumu sorularak muvafakati istenecektir.

4- Kurumdan muvafakati geldikten sonra tüm (genel ve özel) şartları taşıyaniann talepleri evrak örnekleri ile birlikte Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

5- Şartları taşımayanlara cevaplar bekletilmeksizin İl Defterdarhklarınca verilecektir.

6- Unvan, yaş, hizmet ve öğrenim için Öngörülen genel şartlar ile bazı unvanlar için aranan özel şartlara titizlikle dikkat edilecektir:

a) Aynı unvan dışında talepte bulunulmayacaktır. Örneğin; Şef, Memur olarak, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur olarak, talep edilmeyecektir.

b) Talepler aynı unvana ilişkin olacaktır. Örneğin; Memur, Memur olarak, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak talep edilecektir.

c) Doktor taleplerinde; Yönetmelikteki şartlar yanında personel sayısı ve personelin aynı hizmeti sağlık teşkilatından rahatlıkla alıp-alamayacağı ve idareye getireceği maliyet de gözonünde bulundurulacaktır.

d) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni taleplerinde: unvan, hizmet, yaş ve meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olma genel şartının yanında bu unvanı, ÖSYM veya MEBÖDEM tarafından yapılmış sınav sonucu ihraz etmiş olmak özel şartının aranacağı tabiidir.

e) Hizmet ve yaş ile ilgili esas alınacak tarih talep sahibinin müracaat tarihi değil, atanma tarihi olduğundan hizmet süresinin geçmesine veya yaşın dolmasına az bir süre kalan taleplerde bu hususa dikkat edilecektir.

Kurumlararası nakil talepleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderilirken yukarıdaki usul ve esaslara uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

Ali KARAARSLAN
Bakan A.
Personel Genel Müdürü

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 138,170 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam