1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığı 2009 yılı ünvan değişikliği sınavı

31 Aralık 2008 21:31
Yazdır

T.C.

ADALET  BAKANLIĞI

 

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

 

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince, unvan listesinde (Ek I) (Unvan listesi için tıklayınız) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları belirtilen Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında bulunan mühendis, istatistikçi, teknisyen ve şehir plancısı kadrolarına ?Unvan Değişikliği Sınavı? ile atama yapılacaktır. Unvan değişikliği sınavı 14 Mart 2009 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınava ilişkin diğer bilgiler adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

 

I- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

 

Süresinde başvurmuş ve atanılacak görevin aşağıda belirtilen niteliklerini son başvuru tarihi itibariyle taşımış olmak kaydıyla; unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır.

 

A- MÜHENDİS, İSTATİSTİKÇİ VE ŞEHİR PLANCISI UNVANINA ATANABİLMEK İÇİN

 

1)  En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

 

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

 

B- TEKNİSYEN KADROSUNA ATANABİLMEK İÇİN

 

1)      Bu unvanları veren yüksekokul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, ( EK II ) (İlgili bölümlerin listesi için tıklayınız)

 

2)      Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

 

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

1-Unvan değişikliği sınavına katılmak için yapılacak başvurular başvuru formu (EK III ) (başvuru formu için tıklayınız) ve başvuru formuna eklenecek öğrenim durumu belgesi ile, 31.12.2008 tarihinden başlamak üzere 12.01.2009 günü mesai bitimine kadar, Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılacaktır (faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır). Yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 12.01.2009 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

2- Unvan Değişikliği Sınavına katılmak için başvuranlar, unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat edecektir. Birden fazla kadro için müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

III- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLARIN SEÇİMİ, İLKELER VE İTİRAZ

 

1- Unvan değişikliği sınavına başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince Bakanlık merkezinde oluşturulacak sınav Kurulu tarafından, anılan Yönetmelik  hükümlerine göre  belirlenecektir.

2- Sınav Kurulu tarafından unvan değişikliği sınavına katılacakların  belirlendiği listeler 30.01.2009 tarihinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı http://www.edb.adalet.gov.tr/ web sitesinde ilan edilecektir. İlgililer sınav kurulunca ilan edilen seçime ilişkin sonuçlara 05.02.2009 tarihi mesai bitimine kadar bizzat, posta veya faks ile itirazda bulunabileceklerdir. Faks ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin aslı Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına posta ile ulaştırılacaktır İtirazda, itiraz sebepleri ve gerekçeleri açıkça yazılacaktır. Yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 05.02.2009 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz dilekçeleri Sınav Kuruluna gönderilmek üzere Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Sınav kurulu, 11.02.2009 tarihine kadar itirazlar hakkında karar verecek ve listeler kesinleştirilerek Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı http://www.edb.adalet.gov.tr/ web sitesinde ilan edilecektir.

3- Bu ilkeler dahilinde seçilen adaylar unvan değişikliği sınavına alınacaktır.

 

IV- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ KONULARI

 

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak yapılacaktır.

 

V- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ TARİHİ VE SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

1- Unvan değişikliği sınavına katılacaklar; belirlenecek ve ilgililere duyurulacak tarih, saat ve yerde Ankara'da yazılı sınava alınacaktır. Bakanlığımız ile sınavı yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak olup, adaylar daha sonra duyurulacak sınav ücretini ilgili kamu kurumu hesabına (hesap numarası ilgililere ayrıca bildirilecektir) yatıracaktır.

2- Unvan değişikliği yazılı sınavından 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılanların atamaları Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

3- Unvan değişikliği sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılacak atamaları yapılmayacaktır, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

4- Unvan değişikliği sınavı atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

 

VI- SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

           

1- Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz, yazılı imtihan sorularının ve sonuçlarının Adalet Bakanlığının http://www.adalet.gov.tr/ sayfasında veya Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr/ sayfasında ilanından itibaren yedi gün içerisinde yapılacak, itirazlar bizzat, posta veya faks ile yapılacaktır. Faks ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesi ve ücret dekontunun aslı Eğitim Dairesi Başkanlığına posta ile ulaştırılacaktır.

2- Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz edecek her aday 20 YTL. ücreti, bilahare duyurulacak ilgili kamu kurumu hesabına (hesap numarası ilgililere ayrıca bildirilecektir) yatıracaktır.

  3- İtiraz dilekçelerine; itiraz edenin adı, soyadı, sicili, unvanı, baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, başvurduğu kadronun unvanı, yeri ve itiraz konuları yazılacak, itiraz dilekçesinin ve ücret dekontunun aslı Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

 

VII- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNDA BAŞARILI OLANLARIN ATAMALARI

 

Unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde sınav kurulunca belirlenen başarı listesindeki sıraya göre yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ekinde bulunan Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana, son sicil notu yüksek olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde, sınav kurulunca kura çekilir ve durum tutanakla tespit edilir. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlardan unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı sayılanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir. Ataması yapılanlardan, geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir. Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Duyurulur.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 16,731 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam