1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lojman İçin Beklenilen Her Yıla Bir Puan Veriliyor

Kamu kurumlarında, Ocak ayında, lojman talebinde bulunacak kamu görevlileri için başvuru alınmaktadır. Memuriyete daha yeni başlayan adayların da başvuruda bulunmaları menfaatlerinedir. İller arasında uygulama farklılığı bulunmamasına ve bir çok ilde uygulama alanı bulmamasına rağmen Kamu Konutları Yönetmeliğinde beklenilen her yıl için (1) puan verilmesi gerektiği açık bir şekilde hükme bağlanmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
25 Ocak 2009 23:35
Yazdır

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kamu Görevlilerinin büyük kısmı Ocak ayı içinde lojman başvurusunda bulunmaktadır. Sıra tahsisli konutlar için, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyannameyle, bağlı bulunulan en yakın sicil amirine başvurulur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim, beyannameleri, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

PUANLAMA İŞLEMİ

Puanlama işlemi yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvele göre yapılmaktadır. Puan değerleri şu şekildedir:

a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan,
b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan,
c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,
d) Personelin eşi için (+ 6) puan,
e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),
f) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan,
g) (Değişik : 6/5/1996 - 96/8119 K.) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,
h) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan,
i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,
j) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.
NOT
1 ? Cetvelin, (b), (c) ve (h) bendlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır.
2 ? Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır.
3 ? Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.

BEKLENİLEN HER YIL

Puanlama cetvelinin (h) bendinde konut tahsisi için beklenilen her yıla (+1) puan verilmesi öngörülmüştür.

Genel olarak memur arkadaşlar daha önce konuta başvursun veya başvurmasın bu bölümü hizmeti süresi olarak değerlendirmekte ve buna göre doldurmaktadır. Oysaki "beklenilen her yılın" tespiti için öncelikle bir talebin dolasıyla bir başvurunun olması gerekmektedir. 20 yıl boyunca hiç başvuru yapmamış olup da 20. yılda başvuran bir kamu görevlisi (h) bendine 20 yıl yazmamalıdır. Zira o güne kadar bir talepte bulunmadığından beklediği de bir süre olmayacaktır.

Kamu kurumu yöneticilerinin, başvurularda bu hususu göz önüne alarak, kişinin daha önce talepte bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 55,739 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam