1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

136 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 135)

09 Aralık 2003 07:47
Yazdır

1994 Mali Yılı Bütçe Kanununun 44 üncü Maddesinin (c) bendinde;

"Yataklı tedavi kurumlarında (En az 25 yataklı) normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına imkan verilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli düzenleme yapılıncaya kadar almakta oldukları özel hizmet tazminatı tutarının binde yedisi her bir izin suretiyle karşılanmayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 80 saatten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Bu fıkra hükmü üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır." hükmü yer almıştır.

Söz konusu hüküm uyarınca ödenecek ilave tazminatın uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Yataklı tedavi kurumlarında normal, acil ve branş nöbeti tutanlara, "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin" 41 inci maddesi uyarınca izin verilmesi asıldır.

Ancak, çeşitli zorluklar ve personel yetersizliği nedeniyle, nöbet karşılığında izin kullanma imkanı verilemeyenlere, izin verilememe nedenleri ödeme onaylarında belirtilmek şartıyla ilave tazminat ödemesi yapılabilecektir.

2) Yataklı tedavi kurumları dışındaki sağlık kuruluşları bu uygulama kapsamına girmemekte ve 25 yatağın altındaki tedavi kurumları yataklı tedavi kurumu niteliğinde kabul edilmemektedir.

3) Nöbet karşılığı ödeme yapılabilmesi için, nöbetin tamamının veya izin vermek suretiyle

karşılanamayan kısmının (8) saatten az olmaması gerekmektedir.

4) Başka başka günlerde tutulup 8 saatten az olan nöbet süreleri birleştirilemeyecektir.

5) Ayda 80 saatten fazlası için nöbet ücreti ödenmeyecektir.

6) Personelin almakta olduğu özel hizmet tazminatı tutarının binde yedisi her bir izin suretiyle

karşılanamayan nöbet saati için ödenecektir.

7) Yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saati dışında nöbet hizmeti gerçekleştirildiği takdirde ödeme yapılabilecektir. Bu nedenle normal mesainin gece veya hafta sonuna rastlaması (vardiyalı çalışma nedeniyle) nöbet sayılmayacaktır.

8) Nöbet hizmeti yerine getirenlere, izin verilmesi hallerinde ilave tazminat ödenmeyecektir. Kısmen izin verilmesi halinde ise nöbet hizmetinin izin suretiyle karşılanan bölümünün düşülmesinden sonra kalan nöbet süresinin en az (8) saat olması şartı aranacaktır.

9) Her bir nöbet için ödenecek ilave tazminatın hesabında personele ödenen özel hizmet tazminatının brüt tutarı esas alınacak, varsa %20 ve %15 oranındaki kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan ilaveler dikkate alınacaktır.

10) İlave tazminat sadece normal, acil ve branş nöbetleri için öngörüldüğünden, diğer hizmetleri için (Ör. icapçı nöbet) herhangi bir ödemede bulunulmayacaktır.

İlave tazminattan sadece damga vergisi kesilecek, gelir vergisi, tasarrufu teşvik kesintisi ve diğer kesintiler yapılmayacaktır.

ÖRNEK 1 : Mardin Devlet Hastanesinde görevli olup 1-31 Ocak tarihleri arasında 16'şar saatlik 6 adet normal ve 8'er saatlik 7 adet acil nöbeti tutmuş, bu nöbetler karşılığında 6 gün mesai içerisinde izin verilmiş bir uzman hekimin nöbet ücreti şu şekilde hesaplanacaktır.

Toplam nöbet: 152 saat

İzinle karşılanan saat: 48 saat, ödenecek: 80 saat

Kalan : 104 saat

Bir nöbet saat için tazminat tutarı (%90 x 8500 x 980 x %07) = 52.479

80 saatlik nöbet için tazminat toplamı (52.479 x 80) = 4.198.000

Damga Vergisi = 16.000

Net Ödenecek İlave tazminat = 4.182.000

ÖRNEK 2 : Sinop Devlet Hastanesinde görevli ve 1-30 Nisan tarihleri arasında; 16'şar saatlik (3) adet normal ve 8'er saatlik (3) ve 5 saatlik (1) adet acil nöbeti tutmuş, bu nöbetlerden dolayı nöbet öncesi ve sonrası 3 gün (3x8=24 saat) izin kullanmış, diğerleri için ise kendisine izin verilmesi mümkün olmamış olan mesleki yüksek öğrenim görmüş bir hemşirenin nöbet ücreti ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Toplam nöbet saati (16x3) + (8+3) = 72

Kullandığı izin: 24

Kalan = 48

Bir nöbet saati için tazminat tutarı (%58.65 x 8500 x 1100 x %07) = 38.386

48 saat nöbet için tazminat tutarı (38.386 x 48) = 1.842.000

Damga Vergisi = 7.000

Net Ödenecek İlave tazminat = 1.835.000

11) Kadrosu Sağlık Bakanlığında bulunan ve başka kurumlara ait hastanelerde geçici olarak

görevlendirilen ve bu hastanelerde nöbet tutan personele, nöbet tazminatı geçici olarak

görevlendirildiği kurum tarafından ödenecektir.

12) İlave tazminat nöbet hizmeti gerçekleştirenlere ödenecek, nöbete kalmayanlara kesinlikle

ödenmeyecektir. Bu hususu temin etmek üzere nöbet çizelgeleri Başhekim veya Yardımcılarca onaylanacak ve personelin nöbete devamı titizlikle takip edilecektir.

Fiilen nöbet tutmadığı halde tazminat aldığı anlaşılanlardan bu miktarlar geri alınmakla beraber, ayrıca haklarında idari ve cezai takibatta bulunacaktır.

(128) no.lu Devlet memurları Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve uygulamanın 01.01.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıdaki açıklamalar

doğrultusunda yürütülmesini arz ve rica ederim.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 12,886 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam