1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fen, Sosyal Bilimler, Spor ve Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı; 2009-1 Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzunu yayımladı. Buna göre hâlen Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapanlardan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine öğretmen seçimi için yapılan yazılı ve seçme sınavlarda başarılı olan öğretmenler ile ilgili Yönetmenliğin 18'inci maddesinin ?b? fıkrasına göre başvuruda bulunan öğretmenler başvuru yapabilecektir. Başvurular 16-20 Şubat 2009 tarihleri arasında http://ilsis.meb.gov.tr internet üzerinden yapılacaktır.
17 Şubat 2009 15:24
Yazdır

2009-1 Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzu ve Başvurusu için tıklayınız.

Başvurusu için tıklayınız

Başvurular, 16-20 Şubat 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır. İstekliler, internet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan elektronik başvuru formunu doldurduktan sonra görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.


1. İLGİLİ MEVZUAT
a) 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik? ve 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?

b) 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?,

c) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayıda Resmî Gazete'de Yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik? ile 24/11/2007 tarihli ve 26710 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

d) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu (2008),

e) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119, 133 ve 155 sayılı Kararı.

2. İLKELER
a) Atama yapılacak alanlarda norm kadro açığı bulunması,
b) Atamalarda tercihler ve puan üstünlüğünün esas alınması,

3. GENEL AÇIKLAMALAR
3.1.Bu kılavuz; hâlen Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine öğretmen seçimi için yapılan yazılı ve seçme sınavlarda başarılı olan öğretmenler ile, ilgili Yönetmenliğin 18'inci maddesinin ?b? fıkrasına göre başvuruda bulunan öğretmenlerin, bu tür eğitim kurumlarına başvuru ve atama işlemlerini kapsar.

3.2. Bu atama döneminde, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine atama yapmak üzere EK-1 Tablo'daki alanlarda başvuru alınacaktır.

3.3.Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri seçme sınavına katılıp başarılı olan öğretmenler, yazılı veya seçme sınavı sonucuna göre atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarından sadece birine atanmak için başvuruda bulunabileceklerdir.

3.4. Öğrenim gördüğü alanı dışında farklı bir alanda öğretmen olarak istihdam edilmiş olmakla birlikte öğrenimi esas alınarak yazılı ve seçme sınavına alınmış ve başarılı olmuş öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir.

3.5. Hâlen Anadolu Liselerinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlardan, yazılı ve seçme sınavına katılıp başarılı olanlar, kendi türündeki eğitim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir. Ancak Anadolu Lisesi öğretmeni olarak görev yaptığı halde, ilsis kayıtlarında Anadolu Okul Türü boş bulunduğundan tekrar atanmak üzere başvuruda bulunup atananların bu atamaları iptal edilecektir.

3.6. Ataması gerçekleştirilenler, atama tarihinden sonra oluşan özürlerinden dolayı, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinde belirtilen özür durumlarına bağlı olarak, eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla iptal isteğinde bulunabileceklerdir.

3.7. Aylıksız izinli olanlar hariç, geçici görevli olanlar ve yurt dışı görevde bulunanlardan, başvuru tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.

3.8. 2005 yılında, 2005/73 nolu Genelge ile yapılan atamaların, yargı kararı ile iptaline ve geri alınmasına karar verildiğinden bu Genelge kapsamında Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına atanıp da daha sonra çeşitli nedenlerle bu kapsamdaki eğitim kurumlarından ayrılanlar ilgili Yönetmeliğin 18'inci maddesinin ?b? fıkrasına göre başvuruda bulunamazlar.

3.9. Eğitim kurumunda idareci (müdür, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı) konumunda olanlar Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına atandığı takdirde idarecilik görevi sona erer.

3.10. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin ? Yer Değiştirme? başlıklı 17'nci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler? başlıklı 31'inci maddesinin 3. fıkrası göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.

3.11. Atama koşullarını taşımadıkları hâlde atanan veya göreve başlayanların bu atamaları iptal edilerek sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

3.12. Bilim ve Sanat Merkezlerine atama başvurusunda bulunanlar, Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.

4. ATAMALARDA ÖNCELİK
4.1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin seçimi için yapılan sınavlarda başarılı olanların ataması sınav puan üstünlüğüne göre,

4.2. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerinde görevli iken, çeşitli nedenlerle görevden ayrılanlardan 2 yıl ve daha az süreyle fiilen öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlardan tekrar resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar ile kapsam dışındaki eğitim kurumlarında başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 3 yıl ve daha az süreyle görev yapanlardan, ilgili Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla tekrar kapsama dahil eğitim kurumlarına atanmak isteyenlerin ataması hizmet puanı üstünlüğüne göre, atamalarda öncelik sırası esas alınır,

A. BAŞVURU VE TERCİHLER
1. Başvuru Şartları;
1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olmak,
1.2. Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
1.3. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin seçimi için yapılan yazılı/seçme sınavlarında başarılı olmak,
1.4. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla, başvuru tarihi itibarıyla halen Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da resmi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış olup da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak,
1.5. Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derece olmak

2. Başvuru Yerleri ve Süresi
Başvurular, 16-20 Şubat 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır. İstekliler, internet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan elektronik başvuru formunu doldurduktan sonra görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Tercihler
Öğretmenler, tercih ettikleri kurum türleri ile sınırlı olmak üzere seçme sınavı/yazılı sınavda başarılı olanlar ile ilgili Yönetmeliğin 16'ncı maddesine göre başvuracaklar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak görev yaptığı ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 10 (on) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Ayrıca ?Tercihlerime atanamadığım takdirde ihtiyaç bulunan aynı tür eğitim kurumlarına atanmak istiyorum/istemiyorum.? seçeneklerinden birini tercih etmeleri zorunludur.

3.1. İlgili Yönetmenliğin 16'ncı maddesine göre tercihte bulunacaklar,
3.1.a. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerine atamalar seçme sınavı sonucuna göre yapıldığından,
I. Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrılan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları arasında,
II. Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrılan öğretmenler;
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları hariç) ile Spor Liselerinin (Beden Eğitimi alanı hariç), yazılı sınav sonucu atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını,
3.1.b. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanlarında kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrılan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını,
3.1.c. Spor Liselerinin Beden Eğitimi alanında kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrılan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını,
3.1.d. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi alanlarında kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrılan öğretmenler, yazılı ve seçme sınavı ile öğretmen ataması yapılan eğitim kurumlarını
3.1.e. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrılan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını (Mülakat/uygulama sınavı sonucu alınan Anadolu türü eğitim kurumlarını tercih edemezler),
tercih edebileceklerdir.
4. Başvuru Formunun Doldurulması
Elektronik Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları:
4.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr internet adresine giriniz.
4.2. Sayfadaki ?Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuruları İçin Elektronik Başvuru Formu? linkini tıklayınız.
4.3. Karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. T.C. Kimlik Numaranız, onaylama kodu, İLSİS Özlük Modülü'ndeki şifre bölümüne kurumunuz tarafından verilen İLSİS şifresini ilgili kutuya yazdıktan sonra ?Giriş? butonunu tıklayınız. Resimli ?Elektronik Başvuru Formu? ekranı gelecektir. Adayların bu ekrandaki kimlik bilgileri İLSİS veri tabanından yansıtılmıştır.

4.4. Başvuruların yapılacağı Elektronik Başvuru Formuna; Kimlik Bilgileri, Mezun Olduğunuz Yükseköğretim Programı, Bakanlık Atama Alanı vb. otomatik olarak yansıtılmıştır. Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi varsa yanlışlıkların belgeye dayalı düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

4.5. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 10 (on) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz. (Kontenjanı 10 (on) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.)

4.6. Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ?Kaydet? butonunu tıklayarak başvuru formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız.

4.7. Ancak formda girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak formdaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.

4.8. Elektronik Başvuru Formuna girmiş olduğunuz bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alınamayacaktır. Bilgisayar çıktısı, görev yaptığınız eğitim kurumunun onaylama işlemi sonucunda verilecektir.

4.9. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi görev yaptığınız eğitim kurumuna onaylatmadan önce, hatalı bilgi varsa düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Düzeltme işlemi için (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuzun red edildikten sonra yeniden giriş yapmanız gerekmektedir.

C. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Kurum Müdürlüğü Onay Süreci
? Kadrosunun bulunduğu kurum tarafından adayın başvuru formuna yansıtılan bilgilerinin doğru olup olmadığına ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir (Örneğin: İLSİS Özlük Modülü'nde yer alan Kimlik Bilgileri sayfasındaki ?Zorunlu Hizmeti? bölümünün boş bırakılması vb.) . Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

? Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte öğretmene imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun bir nüshası öğretmene geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

? Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

NOT: Onaylama işlemleri tamamlandıktan sonra buna ilişkin liste, kurum müdürü tarafından bilgilendirme amaçlı olmak üzere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

B. ATAMALAR
1. Atamaların Yapılması
a) Seçme ve yazılı sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak atamalarda, tercihler ve sınav puan üstünlüğü, Sınav puanlarının eşitliği durumunda; hizmet puanı üstünlüğü, bunun da eşitliği hâlinde öğretmenlikte göreve başlama tarihi esas alınacaktır. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda atamalar bilgisayar kurasıyla,

b) İlgili Yönetmenliğin 16'ncı maddesi kapsamındaki atamalarda hizmet puanı üstünlüğü, bunun da eşitliği hâlinde öğretmenlikte göreve başlama tarihi esas alınacaktır. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda atamalar bilgisayar kurasıyla,
belirtilen takvime göre gerçekleştirilecektir

2. Atama Sonuçlarının Duyurulması
Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler atama sonuçlarını http://personel.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

3. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Ataması yapılan öğretmenlerin internet aracılığıyla PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek atama kararnameleri en kısa zamanda tebliğ edilerek görevden ayrılma ve başlama işlemleri İLSİS Atama Modülü'ne işlenecektir.

EK-1
ATAMA YAPILACAK ALANLAR
ALAN KODU- ALANLAR
2246 Almanca
2265 Beden Eğitimi
1119 Bilişim Teknolojileri
1123 Biyoloji
1207 Coğrafya
1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1371 Felsefe
1390 Fizik
1417 Fransızca
1230 İHL Meslek Dersleri
4897 İ.H.L Meslek Dersleri Arapça
1524 İngilizce
1627 Kimya
2353 Matematik
1822 Müzik
1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
2368 Psikoloji
1894 Rehber Öğretmen
1925 Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar
2036 Tarih
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı

2009-1 ATAMA TAKVİMİ
Sıra No- YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER--- TARİH
1- Başvuruların Kabul Edilmesi-- 16-20 Şubat 2009
2- Atamaların Yapılması, Sonuçların İnternet Yoluyla Duyurulması --23 Şubat 2009
3- Atama Kararnamelerinin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Elektronik Ortamda Gönderilmesi --23 Şubat 2009
4- Ataması Yapılan Öğretmenlerin Görevlerine Başlamaları-- En kısa sürede

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 70,422 defa okundu. 97 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam