1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arkeolog, KPSS yerleştirme davasını kazandı

17 Aralık 2009 13:31
Yazdır

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No:2009/2622

Temyiz isteminde bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen

(Davacı) : Süleyman Bayar,

Vekili :Av H.Hayrettin Erdoğan, Necatibey Cad. No:25/5

Kızılay/ANKARA

Karşı Taraf :Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Bilkent/ANKARA

Vekili :Av. Sibel Karahan, aynı yerde

İsteğin Özeti :Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden Arkeolog ünvanı ile mezun olan davacının, 2007/5 KPSS Tercih Kılavuzunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeolog kadroları için 4098 nitelik kodla aranılan ?Klasik arkeoloji lisans bölümünden mezun olmak? koşulunu taşımadığı nedeniyle tercihlerinin geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda Ankara 14. idare mahkemesince verilen 22.10 .2008 günlü e:2008/1287 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi:Tülay Şeran Balaban

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı :Gül Filiz Ercan Aslantaş

Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 52 nci maddesi uyarınca istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden Arkeolog ünvanı ile mezun olan davacının, 2007/5 KPSS Tercih Kılavuzunca Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeolog kadroları için 4098 nitelik kodla aranılan Klasik Arkeoloji lisans bölümünden mezun olmak koşulunu taşımadığı nedeniyle tercihlerinin geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 27.07.2007 günü yazısında, davacının, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ?Klasik Arkeoloji? Bölümünü kazanarak kayıt yaptırdığı, 2001-2002 öğretim yılı sonunda Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü oluşturan Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalından biri olan Klasik Arkeoloji Programını bitirerek Arkeolog ünvanı ile mezun olduğunun belirtildiği, 2002 yılında Yüksek Öğretim Kurulunca, Arkeoloji Bölümündeki üç Ana Bilim Dalının, (Prehistorya Anabilim Dalı, Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı) ?Arkeoloji Bölümü? olarak tek isim altında toplandığı, 2002 ve 2003 yılından itibaren de Üniversite öğrenci alımlarının ?Arkeoloji Bölümüne? olduğu, yani doğrudan ?Klasik Arkeoloji Bölümü? diye bir bölümün bu tarihten sonra mevcut olmadığı anlaşıldığından, Klasik Arkeoloji bölümünü kazanarak değişen adı ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünün Klasik Arkeoloji programını bitiren davacının atanmak istediği kadro için 4098 nitelik kodla aranılan ?Klasik Arkeoloji lisans bölümünden mezun olmak? koşulunu taşıdığı açık olup, tercihleri doğrultusunda yerleştirilip yerleştirilemeyeceği yolunda bir değerlendirme yapılması gerekirken tercihlerinin geçersiz sayılmasında hukuka uyarlık görülmediğinden ve 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan yasanın 52. maddesinin birinci fıkrasına 4001 sayılı Yasanın 22. maddesiyle eklenen cümle uyarınca temyiz konu Ankara 14.İdare Mahkemesince verilen 22.10.2008 günü, E:2008/1287 sayılı kararın ve dava konuşu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 22.7.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

A.Çetin Sabriya Zeynep Efser Erkan

ZÖNGÜR KÖPRÜLÜ KAVLAK KOÇAKOĞLU CANTEKİN

TŞB 23/7/09

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 28,403 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam