1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğrudan Temin sınırı 35 bin TL oldu

21 Ocak 2010 00:04
Yazdır

21 Ocak 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27469

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)

MADDE 1 ? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ?Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi? başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- ?İstisnalar? başlıklı 3 üncü maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.072.080,- TL (Beşmilyon yetmişikibin seksen Türk Lirası), 5.372.854,- TL (Beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirası),

2- ?Eşik Değerler? başlıklı 8. maddenin;

(a) bendinde belirtilen 606.343,- TL (Altıyüzaltıbin üçyüzkırküç Türk Lirası), 642.299,- TL (Altıyüzkırkikibin ikiyüzdoksandokuz Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 1.010.572,- TL (Birmilyon onbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası), 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmişbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 22.232.648,- TL (Yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası), 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beşyüzellibirbin kırkdört Türk Lirası),

3- ?İhale İlan Süreleri ve Kuralları? başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 66.154,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası), 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası),

(2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen 1.102.622,- TL (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası),

4- ?Pazarlık Usulü? başlıklı 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 110.257,- TL (Yüzonbin ikiyüzelliyedi Türk Lirası), 116.795,- TL (Yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirası)

5- ?Doğrudan Temin? başlıklı 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 33.076,- TL (Otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası), 35.037,- TL (Otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), 11.021,- TL (Onbirbin yirmibir Türk Lirası), 11.674,- TL (Onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirası)

6- ?Kamu İhale Kurumu? başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

(1) nolu bendinde belirtilen 220.520,- TL (İkiyüzyirmibin beşyüzyirmi Türk Lirası), 233.596,- TL (İkiyüzotuzüçbin beşyüzdoksanaltı Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 1.000,- TL (Bin Türk Lirası), 1.059,- TL (Binellidokuz Türk Lirası), 2.000,- TL (İkibin Türk Lirası), 2.118,- TL (İkibinyüzonsekiz Türk Lirası), 3.000,- TL (Üçbin Türk Lirası), 3.177,- TL (Üçbinyüzyetmişyedi Türk Lirası), 4.000,- TL (Dörtbin Türk Lirası), 4.237,- TL (Dörtbinikiyüzotuzyedi Türk Lirası), 500.000,- TL (Beşyüzbin Türk Lirası), 529.650,- TL (Beşyüzyirmidokuzbin altıyüzelli Türk Lirası), 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk Lirası), 1.059.300,- TL (Birmilyon ellidokuzbin üçyüz Türk Lirası), 10.000.000,- TL (Onmilyon Türk Lirası), 10.593.000,- TL (Onmilyon beşyüzdoksanüçbin Türk Lirası), 20.000.000,- TL (Yirmimilyon Türk Lirası), 21.186.000,- TL (Yirmibirmilyon yüzseksenaltıbin Türk Lirası),

7- ?İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar? başlıklı 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 122.387,- TL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenyedi Türk Lirası), 129.644,- TL (Yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 ? İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ 1/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ? Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31.01.2010 TARİHİNE KADAR UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER 01.02.2010 ? 31.01.2011 DÖNEMİ EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER
EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER
MADDE 8
TL TL
606.343 642.299
1.010.572 1.070.498
22.232.648 23.551.044
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE 3 (g)
TL TL
5.072.080 5.372.854
MADDE 13 (b)
66.154 70.076
132.311 140.157
1.102.622 1.168.007
MADDE 21 (f)
110.257 116.795
MADDE 22 (d)
33.076 35.037
11.021 11.674
MADDE 53 (j)/1
220.520 233.596
MADDE 53 (j)/2
1.000 1.059
2.000 2.118
3.000 3.177
4.000 4.237
500.000 529.650
1.000.000 1.059.300
10.000.000 10.593.000
20.000.000 21.186.000
MADDE 62 (h)
122.387 129.644
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 90,833 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam