1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yine Mutemetlik Kesintisi Haberleri

Dün yayınlamış olduğumuz "Okul başına 20 YTL'lik mutemetlik parası..." başlıklı habere Karaçoban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi. Biz haberde Erzurum'un Karaçoban ilçesinde mutemetlik kestintisi yapıldığını belirttiğimiz için tekzip mahiyetinde bir yazı beklerken gelen açıklama "Evet biz mutemetlik kesintisi yapıyoruz ama..." yönünde olmuştur. Mutemetlik kesintilerinin il ve ilçelerde hangi kılıflar altında devam ettiğini Bakanlığın dikkatlerine sunuyoruz. Devamı için başlığa tıklayın.
22 Şubat 2005 08:35
Yazdır

İLK ÖNCE DÜNKÜ HABERE BAKALIM

Merhaba Memurlar net sitesi yetkililerine,

Ben Erzurum İli Karaçoban İlçesinde çalışan bir öğretmenim.

Benim sizden sormak istediğim bir konu var. O da sadece beni yalnız değil, bir çok öğretmen arkadaşlarımı ilgilendirmektedir.

Bizlerin bordrolarımızdan Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli Şef tarafından uzun zamanlar MUTEMEDİYE parası kesiliyordu. Bunun asılsız olduğunu hepimiz açık bir şekilde biliyorduk. Ama korkumuzdan seslerimizi çıkaramıyorduk. Çünkü sesimizi çıkarsak ya ucra bir köye sürgün ediliriz yada çok kütü muamelelere maruz kalırız.

Bu kesintilerin miktarını hiç birimiz bilemezdik. Sayın Şef bizim maaş ve ek ders bordrolarımızdan insafına göre kesinti yapıyordu.

Maaş ve ek ders bordrolarımız İlçe Milli Eğitimde ve özellikle Maliyede mevcuttur. Hatta edindiğimiz bilgiye göre bu paraların toplandığı kendine ayrı bir banka hesap numarasını açtırmıştı. O da bankadan alınabilir.

Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığından yazı geldi. Artık kesinti yapılmıyor. Bu defa da okul başı 20 YTL elden kesiyorlar.

Lütfen bizi enayi yerine koymasınlar. Biz bu paraları alnımızın akıyla kazanıyoruz. Bu süre gelen kronikleşmiş yolsuzlukla hepimizden yıllardan beri kesilen paraları geri ödesinler.

Selam ve saygılarımı sunarım

"Haber Gönder" yoluyla haberi yazan: Gülbeyaz


KARAÇOBAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN AÇIKLAMA

T.C.
KARAÇOBAN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı: B.08.4.MEM.4.25.07.01.130/301
Konu: Sitenizdeki haber

Protech İnternet ve Ajans Hizmetleri Ankara

21.02.2005 tarihinde sitenizde (Memurlar.net) İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında yayınlanan "mutemetlik ücretleri" başlıklı haber keyfi yapılan bir uygulamaymış gibi gösterilmekte olup, haberin gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur. Adı geçen ücretin YTL'ye uyumlu bordro programının Bil-Sa'dan alınması için makam onayı ile alındığından, yayınlamış olduğunuz haberin düzeltilerek sitenizde yayınlanması ve müdürlüğümüze bilgi verilmesi için;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ali KAAN
İlçe Milli eğitim Müdürü

T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
KARAÇOBAN
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı: B.08.4.MEM.4.25.07.01.130/301
Konu: Bilgi işlem masrafı

KAYMAKAMLIK MAKAMINA
KARAÇOBAN

Müdürlüğümüz ve bağlı 1. ve 2. kademesi olan ilköğretim okullarının maaş ve diğer sosyal hakları Müdürlüğümüz Bil-Sa programında yapılması, ilgili okul müdürleri tarafından istenmektedir.

Maaş ve sosyal hakları yapılan okullarımızda görevli öğretmen ve diğer personellerden Bil-Sa ücreti ve diğer masraflar için; kişi başı 3 YTL alınması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde olurlarınıza arz ederim.

Alii KAAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü

OLUR
Polat Kara
Kaymakam


MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALARI

657 sayılı Kanunun, "Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları" başlıkları 164'üncü maddesinin son fıkrasında, personelin özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi konularında gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğünün 14.1.2003 tarih ve 24993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Değişiklik : 28/4/2003 tarihli ve 25092 sayılı R.G.) 6 Sıra Nolu Genel Tebliğ ile bu husus düzenlenmiş ve istisnalar dışında, maaş mutemetliğinin kamu görevi olmaktan çıkarıldığı açıklanmıştır.

Bu Tebliğle yapılan düzenleme ile mutemetlere yapılan maaş ödemeleri nedeniyle saymanlıklarda meydana gelen izdihama son verilmesi ayrıca, mutemetlere karşı yapılan soygun ve gasp olaylarının önlenmesi amaçlanmıştır. Kamu düzenini sağlamaya yönelik olan bu düzenleme, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayandığından gerek tahakkuk daireleri gerekse bankalar açısından bağlayıcı niteliktedir. Bu sebeple valilik ve kaymakamlıklar, bu Tebliğ esaslarının aynen yerine getirilmesi hususunda tahakkuk daireleri ve bankalar nezdinde gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

Bu Tebliğ hükümlerine göre memurlar açıkça birisini mutemet olarak tayin etmedikleri sürece hiç kimse onlar adına para tahsil edemeyeceklerdir. Ancak öyle görülüyor ki bazı mutemetler bu işi yasaklanmasına rağmen hala yapmaya devam etmektedirler. Mutemet olarak daha önce görev yapanların bu uygulamayı, işin maddi boyutu nedeniyle bırakmak istemedikleri açıktır. Çünkü, mutemet olarak görev yapanlar bu görevleri karşılığında paralarını tahsil ettikleri memurların ücretlerinden belirli oranlarda mutemetlik ücreti adı altında kesinti yapmaktadırlar. Her ne kadar yapılan kesinti az gibi görünse de yüzlerce veya binlerce kişiden kesildiğinde çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Meblağın yüksekliği de, mutemetlerin bu işi bırakmasına engel olmaktadır. Ve ne yazık ki, kimse bu duruma ses çıkarmamakta, ses çıkaranların işlemlerinde de aksamalar meydana gelmektedir. Mutemetler yaptıkları bu işlemi sanki haklarıymış gibi algılamaktadır. Halbuki her memur gibi onlarında görevi maaşların veya diğer ödemelerin tahakkukunu sağlamaktır. Özellikle mutemetlik işlemleri Milli Eğitim Bakanlığında yaygın olarak uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, MEB'e bağlı okul ve kurumlarda bir kısım mutemetlerin hala mutemetlik ücreti almaya devam etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca 27 EYLÜL 2004 tarih ve 73896 sayılı bir genelge yayımlanmıştır.

Genelgede "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında "Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz..." hükmüne yer verilmiştir." uyarısıyla konunun önemi anlatılmış ve "Bu itibarla, okul ve kurumlarımızda mutemet olarak görevlendirilen memur veya müdür yardımcılarının; tahakkuk ve ücret ödemelerinde, Maliye Bakanlığının bu konudaki görüşleri de dikkate alınarak, öğretmen veya diğer personelden söz konusu ödemeler karşılığında para almaları (mutemediye ücreti) mümkün değildir." açıklamasıyla para alınamayacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca 23.09.1998 tarih ve 13900 mutemetlik ücreti konulu yazısında; "Valilikler, personele ait özlük haklarının bankalar vasıtasıyla zamanında ödenmesi ve uygulamanın sağlıklı yürümesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup, personele her türlü özlük haklarıyla ilgili açıklayıcı bilgilerin verilmesini sağlamaları gerekmektedir." denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar, iki şeyi çok net belirtmektedir.

1- Valilikler özlük hakların bankalar aracılığı ile ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

2- Yapılacak ödemeler karşılığında bir para alınması yasaklanmıştır.

Burada, Karaçoban ilçe milli eğitim müdürlüğünün sitemize gönderdiği açıklamada Bil-Sa ücretinin her ay mı yoksa yılda bir kez mi alınacağı açık olarak belirtilmemesine rağmen yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirtmek isteriz.Sonuç olarak yetkililerin bu işe dur demeleri gerekmektedir. Yapılacak ise sadece mevzuatı uygulayarak bu işi yapanlara bu işi niçin yaptıklarını sormalarıdır.


DÜN YAYIMLADIĞIMIZ HABERE GELEN VE CİDDİ BULDUĞUMUZ YORUMLAR

1- Yorum yazan: ida
Beterin beteri var. Çalıştığım okulda elliden fazla öğretmen var ve herbirimizin maaşından ayda 4 YTL mutemetlik ücreti kesiliyor. Yani ayda 200 YTL'den fazla. Bordrolarımızı hazırlayan da bir başka okulun memuru, durum böyle olunca 3-5 tane kalabalık okul bulsam bu işi yapsam demek ki öğretmenlik yapmama hiç gerek kalmayacak. Üstelik durum komik güya yasaları koyan devlet... Şimdiye kadar özel sektörde hiç kimsenin maaşını alabilmek için ekstra bir ücret ödediğini duymadım. İnsanın bu nasıl devlet adaleti diyesi geliyor. Kendi kurumlarına başka özel kurumlara başka... 21.02.2005

2- Haber yazan: m
Mutemetlik parası adı altında Samsun/Bafra ilçesi ve bazı köylerinde de kesiliyor. Bakanlık bir yazı gönderiyor,kesilmesin diyor. Ama kesenlere hiçbir şey yapmıyor. Tavşana kaç tazıya tut diyor. Mutemet parası kesenlere ceza verilsin. Adli soruşturma yapılsın. Kesme demekle olmaz. Sen yetki makamıysan yaptırım uygula.Bu yazımı MİLLİ EĞİTİM BAKANI duysunSayın personel Genel Müdürü REMZİ KAYA duysun. Mutemet para almamalı zaten aylığını alıyor. İkinci bir kez kazan sağlamak 657 ye göre mümkün değil. Yetlilileri göreve çağırıyorum..

3- Haber yazan: slmbdk
Sivas' taki mutemetlik rezaleti aynen devam ediyor. Amasya'nın ilçeleri, Merzifon ve Suluova ilçelerinde bankadan kesilerek adeta Bakanlığın gönderdiği genelgeye meydan okunmaktadır. İtiraz durumunda bu bizim asli görevimiz değil diyerek işin boyutunu değiştirmektedirler.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 32,364 defa okundu. 35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam