1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kimler, giyecek yardımını nakdi olarak alacak?

Giyecek yardımı yönetmeliği 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle değişti. Yönetmelik ekindeki cetvelde, kadro unvanı ve sınıfa göre olmak üzere, iki şekilde giyecek yardımı yapılmaktaydı. Yapılan düzenleme ile bir kaç istisna haricinde, ayni olarak yapılan yardımcıların nakden yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak yardımların miktarı Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2010-2012 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberinde yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Giyecek yardımı yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı genelgesi

30 Haziran 2010 23:51
Yazdır

YAPILAN MEVZUAT DÜZENLEMESİ

07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ek 1 inci madde eklenmiştir. Söz konusu bakanlar kurulu Kararı 29 Haziran 2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIM1 YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELIK
MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 1- Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (16), (17), (18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (3) numaralı sırası hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."
MADDE 2- Ayni Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,
"GEÇİCİ MADDE 1- Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma suresi devam eden giyim eşyaları dikkate alınmaz."
MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


NAKDEN YAPILMASINA KARAR VERİLEN UNVAN VE SINIFLAR

1- KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

1 Ambar Memuru (Açıkta çalışan)-
2 Ambar Memuru (Soğuk hava deposu, buzhane, buz fb., kombina vb.)
3 Ayniyat memuru (Açıkta çalışan)
4 Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı
5 Şoför
6 İcra Memuru
7 Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı, Çözümleyici Yardımcısı.
8 Matbaacı, Ciltci
9 Hemşire
10 Ebe
11 Hemşire, Ebe (Gezici)
12 Sağlık Memuru (Gezici)
13 Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru Veteriner Sağlık Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan)
14 Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru Veteriner Sağlık Teknisyeni (Hayvanlarla direkt temas eden)
15 Uzman Tabip, Tabip (Fiilen Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru

2- SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

1 Atölye, Fabrika, Telekomünikasyon Tesisinde Fiilen Çalışanlar
2 Açıkta Çalışanlar (Arazi, Şantiye, Maden İşletmesi ve Radyoling İs tasyonlarında Çalışanlar)
3 Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
1 Ameliyathanede Gö revli Sağlık Personeli
2 Bu Hizmet Sınıfında Bulunan Diğer Personel

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

1 Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında Çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçileri
2 Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Diğer personel


AYNİ OLARAK ÖDENMEYE DEVAM EDİLECEK UNVANLAR

1- KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

16 Müftü, Vaiz, İmam- Hatip
17 Avukat, Hakim, Savcı
18 Bekçi (Üniformalı) (Açık yerde ve kapalı yerde çalışan için ayrı düzenleme yapılmıştır.)
19 (Değişik: 29/9/2009-2009/15480 K.) Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.) (Açık yerde ve kapalı yerde çalışan için ayrı düzenleme yapılmıştır.)
20 İnfaz ve koruma memuru

2- SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

3 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (İlk ve Acil Yardım Şube Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi ve İlk ve Acil Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen,

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI


AYNİ GİYİM YARDIMI NASIL SAĞLANIYORDU?

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 11 inci maddesinde "Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye Gmrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar." hükmü yer almaktadır. Buna göre standart fiyatları Maliye Bakanlığı belirlemekte, kurumlarda ihale yoluyla giyecekleri temin etmekteydi.


GİYİM YARDIMI MİKTARLARI

"Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 11 inci maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığınca 2010-2012 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberinde, standart giyim eşya birim fiyatları listesi yayımlanmış bulunmaktadır.

2010-2012 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi için tıklayınız.

Giyim Eşyalarına ilişkin standart birim fiyat listesi ise şu şekildedir.

GİYECEK YARDIM STANDARDI--(TL)
91/2268 Sayılı Kararnameye
ekli Yönetmeliğe göre yapılacak
giyecek yardımı: 2010-- 2011-- 2012
1- Takım elbise 99 103 108
2- Tayyör 72 76 79
3- Yazlık Takım Elbise 98 102 107
4- Pantolon - Etek 21 22 23
5- Gömlek - Bluz - Yelek 14 14 15
6- Kravat - Papyon 4 4 4
7- Palto - Manto 99 103 108
8- Pardesü-Gocuk 49 52 54
9- Yağmurluk - Muşamba 22 22 24
10- Meşin Ceket - Deri Ceket 89 93 97
11- Parka-Mont - Montgomer 44 46 48
12- Kaput 27 28 29
13- Erkek Ayakkabısı 28 29 31
14- Kadın Ayakkabısı 28 29 31
15- İş Ayakkabısı 19 20 21
16- Bot- Fotin 28 29 30
17- Lastik Çizme 10 11 11
18- Çorap 2 2 2
19- Eldiven
Yün 2 3 3
Deri 7 8 8
20- Atkı ve Kaşkol 4 4 4
21- Kazak 15 16 17
22- Sarık 7 8 8
23- Cüppe 22 23 24
24- Şapka - Başlık - Kep 7 8 8
25- İş Gömleği 10 11 11
26- İş Önlüğü 10 11 11
27- Ebe Önlüğü 10 11 11
28- İş Elbisesi 28 29 31
29- Tulum 19 20 21
30- Hemşire - Ebe Forması 22 22 24
31- Laboratuvar Kıyafeti 15 16 17
32- Ameliyathane Kıyafeti 15 16 17
33- Bel Kemeri 8 9 9

Giyecek yardımının saptanmasında, her kuruluşta kaç kişinin yukarıda belirtilen unsurlardan yararlanabileceğinin gösterildiği ve ilgili kararnamedeki unvanların ayrı ayrı değerlendirildiği bir cetvel esas alınır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 145,622 defa okundu. 71 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam