1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığı çalışanlarının mazarete dayalı tayin taleplerinde, yaşanan sorunlar ve başvurma usülleri

Adalet Bakanlığı çalışanı olup (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Yazı İşleri Müdürü) mazeretlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı tayin taleplerinde bulunanların karşılaştıkları bir takım sorunlar olmaktadır. Gerek eğitim durumundan dolayı tayin talepleri gerekse eş durumundan dolayı tayin talepleri veya Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde açıklanan mazerete dayalı tayin taleplerine ilişkin Memurlar.Net Adalet Personeli Bölümü'nde bir çok konu başlığı açılmıştır. Konunun önemine binaen, bir bilgilendirme yapılmasına gerek görülmüştür.
23 Aralık 2010 00:01
Yazdır

Adalet Personeli olup (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Yazı İşleri Müdürü) eğitim ve eş durumundan dolayı veya Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin mazarete dayalı tayin talepleri Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde açıklanmıştır.

Konunun mahiyetinin daha iyi anlaşılması için konu: Yönetmelikteki Hususlar, Başvurma Usülleri ve Yaşanılan Sorunlar olmak üzere üç kısımdan oluşacak şekilde izah edilmiştir.

A) YÖNETMELİKTEKİ HUSUSLAR:

Mazarete dayalı naklen atamalar yönetmeliğin 24. Maddesinde açıklanmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 24. Maddesi şu şekildedir:

Mazerete Dayalı Naklen Atamalar

Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.

(Ek fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/13.mad) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması ve talepleri durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler.

(Ek fıkra: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/12.mad) Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz.

(Ek fıkra: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/12.mad) Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin ikinci fıkrasındaki toplu atama usûlü de uygulanabilir.


Eş durumundan dolayı naklen atamalar, öğrenim durumundan dolayı naklen atamalar, can güvenliğinden dolayı naklen atamalara ilişkin usuller Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde açıklanmıştır.

Eş durumundan dolayı tayin taleplerine ilişkin Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26.Maddesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26.Maddesi şu şekildedir:

Madde 26 - Eş durumu mazeretine dayanarak memurun naklen atama isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde bulunması gerekir.

Eşi başka kurumda çalışanların nakil isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.

Eş durumu nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, eş durumu nedeniyle yeniden atanamazlar.

Öğrenim durumundan dolayı tayin taleplerine ilişkin Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 27.Maddesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 27.Maddesi şu şekildedir:

Madde 27 - Çocukları, eşi veya kendisi yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar ile bulunduğu yerde çocukları, eşi veya kendisinin öğrenim düzeyine uygun ilk veya orta öğretim kurumu bulunmayanlar, kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler. (Ek cümle: 09/10/2010 - 27724 S.R.G. Yön/13.mad) Ancak yüksek öğrenim nedeniyle atama yapılırken personelin üst öğrenime veya görevi ile ilgili bölüme kaydolması esas alınır.

Yukarıdaki fıkraya göre atananlar, öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini her öğretim yılı başında öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Bunların öğrenimlerini tamamlamaları veya öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi halinde önceki görev yerine veya başka bir yere ataması yapılabilir.

Can Güvenliğinden dolayı tayin taleplerine ilişkin Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 25.Maddesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 28.Maddesi şu şekildedir:

Madde 28 - Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi hayati yönden ciddi tehlike oluşturanların, başka bir yere atamaları yapılabilir.

Can güvenliği nedeniyle naklen atama taleplerine, bu yönetmelikte belirtilen atamalara ilişkin belgeler ile görev yaptığı yerde çalışmasının hayati yönden ciddi tehlike oluşturduğuna dair; Cezaevi personeli için cezaevi müdürü, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet başsavcısının gerekçeli yazıları, Ataması adalet komisyonlarınca teklif edilen adliye personeli için adalet komisyonu, diğerleri için ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanı veya okul müdürünün gerekçeli yazısı, Ayrıca, zabıta araştırması sonucu ve varsa bu konudaki adli ve idari soruşturmalar ile diğer bilgi ve belgeler eklenir. Gerektiğinde bu konuda ilgili birim tarafından araştırma yaptırılabilir.

B) BAŞVURMA USÜLLERİ:

Adalet personeli olup da yukarıda belirtilen yani Yönetmelikteki hususlara haiz olup bu şartlardan dolayı tayin talebinde bulunmak isteyenler (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Yazı İşleri Müdürü) bağlı bulundukları Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na taleplerini içerir yazılı bir dilekçe sunmaları gerekmektedir, doğrudan bakanlığa değil, bağlı bulundukları Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na başvurmaları gerrekmektedir, bir başka şekilde ifade etmek gerekirse,memurlar çalıştıkları kurumlar ile ilgili taleplerini 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 21. Maddesine uygun şekilde yapmalıdır.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi, Adalet Komisyonu Bakanlığı, talepte bulunanın talebine 60 günlük süre içerisinde cevap vermekle yükümlüdür. Belirtilen sürenin bitimine 1 gün kala cevap verebileceği gibi daha erkende cevap vermek tamamen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın inisiyatifindedir.

C)YAŞANILAN SORUNLAR:

Yukarıda da izah edildiği üzere; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde mazarete dayalı tayin taleplerine haiz olanların taleplerinin reddine ilişkin karar verilebilmektedir. Talepte bulunanın talebinin reddine veya kabulüne karar vermek tamamen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun uhdesindedir, talepte bulunanın talebinin kabulüne ya da reddine karar verilebilmektedir. Talepte bulunanın talebinin reddine karar verildiğinde, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın kararı talepte bulunana tebliğ edildikten itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi'ne dava açabilmektedir.

Memurlar.Net
Adalet Personeli Bölümü Editörü
' ÇOTANAK '

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 98,417 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam