1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tıpta uzmanlık ana dalları eğitim süreleri resmileşti

26 Nisan 2011 00:22
Yazdır

6225 sayılı mini torba kanun, 26 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu Kanunun 10 ve 12. maddelerinde uzmanlık dallarına ilişkin eğitim süreleri yer almaktadır. Aşağıda ilgili madde yer almaktadır:

MADDE 10- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 14- Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK?1 sayılı çizelgede; diş tabipliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK?2 sayılı çizelgede; tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitim süreleri de EK?3 sayılı çizelgede belirtilmiştir. Bu çizelgelerde belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

Tıpta ve diş tabipliğinde ana uzmanlık dalı eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık sınavları ile girilir. Yan dal uzmanlık eğitimlerine ve EK-1 sayılı çizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların ikinci uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.?

MADDE 12 ? 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 8? Bu Kanunun ek 14 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatına uygun olarak uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamış veya bir uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleşmiş olanların hakları saklıdır.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi ana dalında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık belgesi verilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Göğüs Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerine İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.

b) Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Göğüs Hastalıkları ana dallarına bağlı Alerjik Hastalıklar, Alerjik Göğüs Hastalıkları ya da Alerji Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları alanında yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.

c) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi alanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık eğitimlerine devam edenlerin eğitimlerini başarıyla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.

ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir. Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ederler.

d) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir. Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler.

e) Gelişimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, İş ve Meslek Hastalıkları, Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve El Cerrahisi yan dallarında, bağlı ana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.?

EK?1

Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

Ana Dallar Eğitim Süreleri
1- Acil Tıp 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl
2- Adli Tıp 4 yıl Patoloji uzmanları için 2 yıl
3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5 yıl Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları için 2 yıl Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları için 2 yıl
4- Aile Hekimliği 3 yıl
5- Anatomi 3 yıl
6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4 yıl
7- Askeri Sağlık Hizmetleri * 3 yıl
8- Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 yıl
9- Çocuk Cerrahisi 5 yıl
10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl
11- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
12- Deri ve Zührevi Hastalıkları 4 yıl
13- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 5 yıl Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı tabibler için 3 yıl
14- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 yıl
15- Fizyoloji 3 yıl
16- Genel Cerrahi 5 yıl
17- Göğüs Cerrahisi 5 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
18- Göğüs Hastalıkları 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
19- Göz Hastalıkları 4 yıl
20- Halk Sağlığı 4 yıl
21- Hava ve Uzay Hekimliği 3 yıl
22- Histoloji ve Embriyoloji 3 yıl
23- İç Hastalıkları 4 yıl
24- Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 yıl
25- Kalp ve Damar Cerrahisi 5 yıl Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
26- Kardiyoloji 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
27- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4 yıl
28- Nöroloji 4 yıl
29- Nükleer Tıp 4 yıl
30- Ortopedi ve Travmatoloji 5 yıl
31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 5 yıl Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
32- Radyasyon Onkolojisi 4 yıl
33- Radyoloji 4 yıl
34- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl
35- Spor Hekimliği 4 yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için 2 yıl Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları için 2 yıl
36- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 3 yıl
37- Tıbbi Biyokimya 4 yıl
38- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 3 yıl
39- Tıbbi Farmakoloji 4 yıl
40- Tıbbi Genetik 4 yıl
41- Tıbbi Mikrobiyoloji 4 yıl Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl
42- Tıbbi Patoloji 4 yıl
43- Üroloji 5 yıl

*Askeri Sağlık Hizmetleri alanındaki ana dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.

EK?2

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

Ana Dallar Eğitim Süreleri
1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 yıl
2- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 3 yıl
3- Çocuk Diş Hekimliği 3 yıl
4- Endodonti 3 yıl
5- Ortodonti 4 yıl
6- Periodontoloji 3 yıl
7- Protetik Diş Tedavisi 3 yıl
8- Restoratif Diş Tedavisi 3 yıl

EK?3

Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

Yan Dallar Bağlı Ana Dallar Eğitim Süreleri
1- Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2- Askeri Psikiyatri * Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2 yıl
3- Cerrahi Onkoloji Genel Cerrahi 2 yıl
4- Çevre Sağlığı Halk Sağlığı 2 yıl
5- Çocuk Acil Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
6- Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
8- Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
9- Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
10- Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
12- Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi 2 yıl
14- Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
16- Çocuk Nefrolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
17- Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
18- Çocuk Radyolojisi Radyoloji 2 yıl
19- Çocuk Romatolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
20- Çocuk Ürolojisi Üroloji
Çocuk Cerrahisi
3 yıl
3 yıl
21- Çocuk Yoğun Bakımı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
22- El Cerrahisi Genel Cerrahi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji
2 yıl
2 yıl
2 yıl
23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları 3 yıl
24- Epidemiyoloji Halk Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 yıl
2 yıl
25- Gastroenteroloji İç Hastalıkları 3 yıl
26 - Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi 2 yıl
27- Geriatri İç Hastalıkları 3 yıl
28- Harp Cerrahisi * Genel Cerrahi 2 yıl
29- Hematoloji İç Hastalıkları 3 yıl
30- İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
3 yıl
31- İş ve Meslek Hastalıkları Göğüs Hastalıkları
Halk sağlığı
İç Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
3 yıl
32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 yıl
33- Klinik Nörofizyoloji Nöroloji 2 yıl
34- Nefroloji İç Hastalıkları 3 yıl
35- Neonatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl
36- Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 yıl
37- Romatoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
İç Hastalıkları
3 yıl
3 yıl
38- Sitopatoloji Tıbbi Patoloji 2 yıl
39- Temel İmmünoloji Tıbbi Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 yıl
2 yıl
40- Tıbbi Mikoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl
41- Tıbbi Onkoloji İç Hastalıkları 3 yıl
42- Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl
43- Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl
44- Yoğun Bakım Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Nöroloji
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
45- Gelişimsel Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl

* Askeri Psikiyatri ve Harp Cerrahisi alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.

Memurlar.Net
Bu haber 14,262 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam