1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

25 yılını dolduran öğretmen, emekli olabilir mi?

Soru cevap bölümünde özellikle hizmet yılını doldurup yaşı bekleyenlerle ilgili çok sayıda soruya cevap verdik. Ancak, 1999 yılından önce memur, SSK veya Bağ-Kur statüsünde hizmeti bulunan öğretmen arkadaşlarımız, kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıllık hizmet sürelerini dolduklarını belirterek, hemen emekli olmaları halinde emekli ikrameişyesi ve emekli maaaşı alıp alamayacağını sormaktadır. Bu konu özelinde yaptığımız bir açıklama için başlığa tıklayınız.
14 Mayıs 2011 00:10
Yazdır

SORU:

25 yılını doldurmuş bir devlet memuruyum yaş nedeniyle 50 yaşında emekliliğim doluyor. 25 yılımı doldurdugum için şimdi emekli olabilirmiyim? şimdi emekli olabiliyorsam emekli ikramiyemi ve emekli maaşımı alabilrmiyim, yada hangisini alırım?

CEVAP:

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunan devlet memurlarının emeklilik koşulları diğer hizmet sınıflarında görev yapan devlet memurlarından farklı mıdır?
Emeklilik taleplerini istedikleri zaman kullanabilirler mi?
Hizmet yıllarını tamamladıklarında görevlerinden ayrılma halinde emeklilik durumları nasıl olur?

1999'DAN ÖNCE HİZMETİ OLANLARIN EMEKLİLİK DURUMU

1- 08/09/1999 tarihinden önce devlet memurluğu, sigortalı veya bağ-kur'lu hizmet süreleri bulunan devlet memurlarından;

- Kadın devlet memurlarının 20,

- Erkek devlet memurlarının 25,

hizmet yıllarını doldurmaları gerekmektedir. Bu halde bulunan devlet memurlarının ayrıca 15/6/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süreleri esas alınarak yaş gruplarını da tamamlamaları gerekmektedir. Yaş grubunun hangisi olduğunun tespitinin 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici madde 205'e göre yapıldığını belirtelim. (Tablo için tıklayınız.)

Emekliliğin kazanılması = Kadın ise 20, Erkek ise 25 hizmet yılı + Tabi olunan yaş grubu

999'DAN ÖNCE HİZMETİ OLMAYANLARIN EMEKLİLİK DURUMU

2- 08/09/1999 tarihinden önce hiçbir şekilde çalışması bulunmayan (devlet memurluğu, sigortalı veya bağ-kur'lu çalışma süreleri bulunmayan), bu tarihten sonra devlet memuru olarak göreve girenlerden;

- Kadın ve Erkek devlet memurlarının 25 hizmet yıllarını, ayrıca;

- Kadın devlet memurlarının 58,

- Erkek devlet memurlarının 60,

yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Kadın Devlet memurunun emekliliğini kazanması = 25 hizmet yılını + 58 yaşını

Erkek Devlet memurunun emekliliğini kazanması = 25 hizmet yılını + 60 yaşını

Sonuç: Eğitim öğretim sınıfında görev yapan devlet memurlarının emeklilik şartları diğer hizmet sınıflarında görev yapan devlet memurları ile aynı olmaktadır.

ÖĞRETMENLER SADECE HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA EMEKLİLİK İSTEYEBİLİR

Eğitim öğretim sınıfında görev yapan devlet memurları emeklilik taleplerini istedikleri tarihte yapmaları mümkün değildir. Bu konu ile ilgili yasa değişikliği yapılmış bulunmaktadır.

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenin Ek Madde 1'den önce, eğitim öğretim sınıfında görev yapan devlet memurları emeklilik koşullarını taşıdıktan sonra istedikleri herhangi bir tarihte emeklilik taleplerini yapmaları mümkündü. Ancak, getirilen bu madde ile 1998 yılından sonra bu hizmet sınıfında görev yapanların yalnızca yılın iki ayında emeklilik talebinde bulunmaları mümkün olmaktadır.

Madde hükmü şu şekildedir.

?Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.?

Maddede yer alan şartlar;

  1. Emeklilik müracaatında bulunanların emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılmaktadır.
  2. Son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanların emeklilik işlemleri de haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılmaktadır.

Bu aylar dışında emeklilik işlemleri, görev yapılan il sınırları içerisinde kendi sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesi halinde yapılmaktadır.

Bu konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına http://www.memurlar.net/haber/46009 adresimizde yer vermiş bulunmaktayız.

Kanunun hazırlanış gerekçesi için tıklayınız

Sonuç: Eğitim ve Öğretim sınıfında görev yapan devlet memurları, yılın herhangi bir ayında emeklilik talebinde bulunamamaktadırlar. Emeklilik taleplerini Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapmaları gerekmektedir.

Haziran ve Temmuz ayları dışında herhangi bir ayda görevinden ayrılan veya müstafi sayılanlar da, ancak emeklilik taleplerini Haziran veya Temmuz ayları içerisinde yapmaları gerekmektedir. Haziran veya Temmuz ayları dışında emeklilik müracaatları olsa bile kabul görmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu şekilde işlem yalnızca Eğitim ve Öğretim Sınıfına dahil devlet memurları için geçerli bir uygulamadır. Diğer hizmet sınıflarında görev yapan devlet memurları hizmet ve yaş koşullarını taşıdıklarında istedikleri herhangi bir ay da emeklilik müracaatlarını yapabilmektedirler.

HİZMET YILINI TAMAMLAYIP YAŞI BEKLEYENLER İÇİN ÖNEMLİ SORUN

Hizmet yıllarını tamamladıklarında görevlerinden ayrılma halinde emeklilik durumları nasıl olur?

Hizmet yıllarını tamamladıklarında görevlerinden ayrılan eğitim ve öğretim hizmeti sınıfı mensubu devlet memurlarının; yaş gruplarını ve aynı zamanda Haziran veya Temmuz aylarını beklemek zorundadırlar.

Diğer bir husus; hizmet yıllarını tamamladıklarında Haziran veya Temmuz aylarını beklemek durumunda olan eğitim ve öğretim hizmet sınıfı mensubu devlet memurlarının, bu aylara kadar sigortalı veya bağ-kur'lu çalışmaları halinde toplu tutarda ödeme şeklinde yapılan emeklilik ikramiyesi tutarını alamamaları şeklinde riskleri bulunmaktadır. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizi bir kez daha tekrarlamaktayız.

- Hizmet yıllarını dolduranların, emekli olabilmeleri için aranılan yaş hadlerini beklemelerine gerek yoktur. Bu kişiler isterlerse görevlerinden ayrılabilir ve yaşı bekleyebilirler.

- Bu durumdakilerin, yaşlarının dolum tarihine kadar SSK'lı veya BAĞ-KUR' lu çalışmamaları halinde yaşlarının dolum tarihindeki hükümlere göre (Yaşlarını doldurdukları tarihteki memur maaş katsayısı esas alınmak suretiyle) emekli aylığı, emeklilik ikramiyesi ve sağlık yardımı yapılması mümkün olmaktadır.

- Hizmetlerini dolduranlardan görevinden ayrılanların açıkta iken SSK'lı veya BAĞ-KUR'lu çalışmaları olur ise, 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre son yedi yıllık hizmetlerinin en az yarısından fazlasının (3 yıl 6 ay) Emekli Sandığına tabi olması koşuluyla, 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak aylık bağlanması gerekecektir, bu süreyi geçirir iseler Emekli Sandığınca aylık bağlanmayacaktır, ayrıca son defa Emekli Sandığına tabi hizmet konumundan çıkılacağı için de emeklilik ikramiyesi verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu konu ile ilgili kanun hükmü, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu madde 89'da yer almaktadır.

Sonuç: Hizmet yıllarını doldurduktan sonra yaşlarının dolum tarihine kadar beklemek arzusu ile istifa eden eğitim öğretim hizmetleri sınıfı mensubu devlet memurlarının, emeklilik ikramiyesi kayıplarının olmaması için yaşlarını doldurdukları tarihe ve ayrıca Haziran veya Temmuz aylarına kadar hiçbir şekilde sigortalı veya bağ-kur'lu olarak çalışmamalarını, bu aylar geldiğinde emeklilik müracaatlarını İl Milli Eğitim Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmalarını tavsiye etmekteyiz.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı mensuplarından istifa edenlerin, yaş gruplarını Haziran ve Temmuz aylarından önce doldurmaları, emekli olmaları için yeterli olmamakta, bu kişilerin Haziran ve Temmuz aylarını beklemek zorunda olduklarını, emekli olduktan sonra emekli ikramiyesi ve aylıklarını almalarının mümkün olacağını söylememiz doğru olacaktır.

SORUYA CEVAP

Sorunun cevabı için, öğretmen arkadaşımızın 15/6/2002 tarihine kadar olan toplam hizmeti bulunmalıdır. Bu hizmetin, şu adresteki tablo ile eşleştirilmegi gerekmektedir. Bu halde tabi olunan yaş bulunacaktır. Öğretmen arkadaş ancak tabloda çıkan yaşa ulaşması halinde emekli aylığı ve ikramiyesi alabilecektir. Hizmet yılını tamamlayanlar isterlerse emekliliğe ayrılabilir ama eğer çıkan yaşa ulaşmamış iseler maaşi ve ikramiye için o yaşı beklemek zorundadırlar.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
Bu haber 162,611 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam