Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/20053/
Yazdırılma Tarihi : 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:24

1995/6509 sayılı Geliştirme Ödeneği Verilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Haber Tarihi : 18 Nisan 2003 22:36

Gelişmesinde Güçlük Çekilen Yükseköğretim Kurumlarının Yeterli Sayıda Öğretim Elemanı Sağlayamayan Fakülte, Anabilim, Anasanat, Bilim Dallarında Görevli Öğretim Elemanlarına Geliştirme Ödeneği Verilmesi Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi: 13/03/1995
Resmi Gazete Sayısı: 22226
Karar Sayısı : 95/6509

Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan fakülte, Anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalında görevli öğretim elemanlarına ekli Karar'da belirtilen esaslar çerçevesinde ve cetvellerdeki oranlar üzerinden geliştirme ödeneği verilmesi; Yükseköğretim Kurulunun teklifine dayanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16/01/1995 tarihli ve 1511 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun değişik 14 üncü maddesi ile 24/11/1994 tarihli ve 4048 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/01/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar
Madde 1 - Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli sayıda öğretim elamanı sağlanamayan fakülte, anabilim, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, almakta oldukları aylıklarının (ek gösterge dahil) % 50 sini, kalkınmada öncelikli yörelerde görevli öğretim elemanlarına ise almakta oldukları aylık. ek gösterge, üniversite ödenekleri, idari görev ödeneği ve makam tazminatı brüt tutarının 1 inci derece öncelikli yörelerde % 75'ini, 2 nci derece öncelikli yörelerde % 45'ini geçmemek üzere geliştirme ödeneği ödenebilir. '

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
Madde 2 - Geliştirme ödeneği, bu ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarının kadrolarında fiilen çalışanlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca bu kurumlarda görevlendirilmiş olan öğretim elemanlarına ve kadrosunun bulunduğu yer dışındaki üniversiteye rektör veya dekan olarak atananların fiilen görev yaptıkları müddetçe verilir.

Madde 3 - Geliştirme ödeneği:
a) Kalkınmada I inci ve 2 nci derece öncelikli yörelerde görevli öğretim elemanlarına almakta oldukları aylık, ek gösterge. üniversite ödeneği, idari görev ödeneği ve makam tazminatı brüt tutarına ekli cetvelde gösterilen oranların uygulanması,
b) Bu yöreler dışında kalan diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan-öğretim elemanlarına da almakta oldukları aylıklarının (ek gösterge dahil) tutarına ekli cetvelde gösterilen oranların uygulanması,
suretiyle bulunacak miktarda ödenir. Ödeme. çalışılan ayı izleyen aybaşında yapılır

Madde 4 - Geliştirme ödeneğine. bu verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır Görevden ayrılma halinde ise o ay içinde çalışılan günler itibariyle hesap edilmek suretiyle ödenir. Daha yüksek veya daha düşük geliştirme ödeneğine hak kazanacak şekilde görev yerleri değişenler hakkında aynı şekilde işlem yapılır..

Madde 5 - Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için; görevin fiilen ilgili yükseköğretim kurumlarında yapılması şarttır.
Ancak;
a) Yıllık izin süresince.
b) Bir takvim yılında 15 günü aşmayan mazeret süresince,
c) Sağlık sebebiyle alınacak rapor sürelerinin bir takvim yılı içinde 30 güne kadar olan kısmı için,
d) Yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için,
bu tart aranmaz.

Madde 6 - Bu ödenek;
a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre görevlendirilenlere,
b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,
c) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 15 günü aşan sürelerle yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilenlere bu süre için,
d) Özel kanun hükümlerine dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,
e) Kısmi statüde çalışanlara,
ödetilmez.

Madde 7 - Öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanun'un 58 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinde alabilecekleri payın tespitinde geliştirme ödeneği dikkate alınmaz.

Madde 8 - Bu Karar 15/01/1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

* 18.1.1995 gün ve 22175 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

** 13.3.1995 gün ve 22226 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup. oranları göstenen liste aynı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

ÜNİVERSİTELER Öğretim elemanlarının kendi aylık ve ek göstergelerine uygulanan oran Kalkınmada 1. ve 2. derece öncelikli yörelerde görevli öğretim elemanlarına almakta oldukları Kendi aylık+ Ek gösterge+ Üniv. Öd.+İd.Görev Öd.+Makam tazminatı toplamına uygulanan oran
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU)
-Abant İzzet Baysal Üniv.'nin Bolu merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20 -
Düzce Orman Fak. 20  
Düzce teknik Eğitim Fak. 20  
Düzce Tıp Fak. 20  
Akçakoca MYO 20  
Akçakoca Tur. İşl. ve Ot. Y.O. 20  
Dizce MYO 20  
Gerede MYO 20  
Düzce Sağlık Hiz. MYO 20  
2. ADNAN MENDERES ÜNİV. (AYDIN)
Adnan Menderes Üniversitesinin Aydın merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
Nazilli İİBF 15  
Söke MYO 15  
Yenipazar MYO 15  
Çine MYO 15  
Nazilli Sağlık hizmetleri MYO 15  
Söke Sağlık Hiz. MYO 15  
3. AFYON KOCATEPE ÜNİV. (AFYON)
Afyon Kocatepe Üniversitesinin Ayfon merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Uşak Eğitim Fakültesi 20  
Uşak Mühendislik fakültesi 20  
Banaz MYO 30  
Bolvadin MYO 30  
Dinar MYO 30  
Emirdağ MYO 30  
Eşme MYO 30  
Karahallı MYO 30  
Sandıklı MYO 30  
Şuhut mYO 30  
Uşak MYO 30  
Çay MYO 30  
İscehisar MYO 30  
Ulubey MYO 30  
Sultandağı MYO 30  
Sincanlı MYO 30  
Uşak Sağlık Hiz. MYO 20  
Bolvadin Sağlık Hiz. MYO 30  
4.AKDENİZ ÜNİV. (ANTALYA)
Akdeniz Üniv'nin Antalya merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Alanya Reisoğlu Hukuk Fak. 15  
Burdur Veteriner Fak. 20  
Elmalı MYO 20  
5. ANADOLU ÜNİV. (ESKİŞEHİR)
Anadolu Üniversitesinin Eskişehir merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Bilecik MYO 30  
Bozüyük MYO 20  
6. ANKARA ÜNİV. (ANKARA)
Ankara Üniversitesinin Ankara merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Çankırı MYO - 40
Kalecik MYO 20 -
Kastamonu MYO - 40
Çankırı Sağlık Hiz. MYO - 40
Beypazarı MYO 20 -
7. ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM)
Atatürk Üniv.'nin Erzurum merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   40
Ağrı Eğitim Fak.   75
Erzincan Eğit. Fak.   60
Bayburt MYO   60
Erzincan İlahiyat MYO   70
Erzincan MYO   60
Pasinler MYO   60
Refahiye MYO   45
Aşkale MYO   60
Ağrı Sağlık Hiz. MYO   45
Bayburt Sağlık Hiz. MYO   75
Oltu MYO   70
8. BALIKESİR ÜNİV. (BALIKESİR)
Balıkesir Üniversitesinin Balıkesir merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
Bandırma İİBF 15  
Edremit Zeytincilik Ens. 20  
Gönen Jeotermal Ens. 20  
Ayvalık MYO 15  
Bandırma MYO 15  
Burahinye MYO 15  
Havran MYO 15  
Dursunbey MYO 15  
Edremit MYO 15  
Erdek MYO 15  
Gönen MYO 20  
Bandırma Sağlık Hiz. MYO 15  
9. CELAL BAYAR ÜNİV. (MYO)
Celal Bayar Üniversitesinin Manisa merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
Alaşhir MYO 20  
Salihli MYO 15  
Demirci Eğitim fak. 35  
Akhisar tütün eks. Y.O. (Eğitim-öğretime Akhisarda devam edilmesi halinde ödenir) 15  
Ahmetli MYO 15  
Demirci MYO 35  
Gölmarmara MYO 15  
Gördes MYO 15  
Kırkağaç MYO 15  
Köprübaşı MYO 15  
Saruhanlı MYO 15  
Soma MYO 15  
Turgutlu MYO 15  
10. CUMHURİYET ÜNİV. (SİVAS)
Cumhuriyet Üniv.'nin Sivas merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   40
Divriği MYO   45
Şarkışla MYO   45
Yıldızeli MYO   45
Kangal MYO   45
Gürün MYO   45
11. ÇANAKKALE 18 MART ÜNİV. (ÇANAKKALE)
Çanakkale Üniversitesinin Çanakkale merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Biga İİBF 20  
Biga MYO 25  
Bayramiç MYO 20  
Çan MYO 20  
Ezine MYO 20  
Gelibolu MYO 20  
Yenice MYO 20  
Ayvalık MYO 20  
12. ÇUKUROVA ÜNİV. (ADANA)
Çukurova Üniv.'nin Adana merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Kozan MYO 15  
Osmaniye MYO 15  
Ceyhan MYO 15  
Ceyhan Sağlık Hiz. MYO 15  
Osmaniye MYO 15  
13. DİCLE ÜNİV. (DİYARBAKIR)
Dicle Üniv.'nin Diyarbakır merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   70
Siirt Eğitim Fak.   75
Batman MYO   70
Bismil MYO   75
Çermik MYO   75
Mardin MYO   75
Batman Sağlık Hiz. MYO   70
Şırnak MYO   75
Batman Sağlık Hiz. MYO   70
Mardin Sağlık Hiz. MYO   75
Siirt Sağlık Hiz. MYO   75
14. DOKUZ EYLÜL ÜNİV. (İZMİR)
Dokuz Eylül Üniv.'nin İzmir merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Torbalı MYO 15  
Torbalı Sağlık Hiz. MYO 15  
15. DUMLUPINAR ÜNİV. (KÜTAHYA)
Dumlupınar Üniv.'nin Kütahya merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Bilecik İİBF 30  
Simav Tek. Eğt. Fak. 20  
Gediz MYO 20  
Tavşanlı MYO 20  
Aslanapa MYO 20  
Altıntaş MYO 20  
Çavdar Hisar MYO 20  
Domaniç MYO 20  
Dumlupınar MYO 20  
Emet MYO 20  
Şaphane MYO 20  
Gölpazarı MYO 20  
Hisarcık MYO 20  
Osmaneli MYO 20  
Pazarlar MYO 20  
Pazaryeri MYO 20  
Simav MYO 20  
Söğüt MYO 20  
Tavşanlı Sağlık Hiz. MYO 20  
16. EGE ÜNİV. (İZMİR)
Ege Üniv.'nin İzmir merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Çeşme MYO 10  
Ödemiş MYO 10  
Bergama MYO 10  
Tire MYO 10  
Ödemiş Sağlık hiz. MYO 10  
17.ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ)
Erciyes Üniv.'nin Kayseri merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 25  
Yozgat Müh. Mim. fak. - 40
Yozgat Ziraat Fak. - 40
Nevşehir tur. İşl. ve Otl. Y.O. 30 -
Yozgat Sağlık Hiz. MYO - 40
Yozgat MYO - 40
Nevşehir İncekara Sağlık Hiz. MYO 30 -
18. FIRAT ÜNİV. (ELAZIĞ)
Fırat Üniv.'nin Elazığ merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   40
Bingöl Ziraat Fak.   75
Tunceli İİBF   75
Bingöl Hayvan Sağ. Y.O.   75
Bingöl MYO   75
Keban MYO   45
Muş MYO   75
Tunceli MYO   75
Bingöl Sağlık Hiz. MYO   75
Muş sağlık Hiz. MYO   75
19. GAZİ ÜNİV. (ANKARA)
gazi Üniv.'nin Ankara merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Çorum İİBF   40
Çorum İlahiyat fak.   40
Çorum Müh. fak.   40
Çorum Vet. fak.   40
İnebolu Su Ürün. fak.   40
Kastamonu Eğt. fak.   40
Kastamonu Orman Fak.   40
Kırşehir Eğt. fak. 25  
Kırşehir Ziraat fak. 25  
Çorum MYO   40
İhsangazi MYO   40

Kastamonu Bed. Eğt. ve Sp. Y.O.

  40
Kastamonu Siv. Hav. YO   40
Kastamonu Sağlık Hiz. MYO   40
Kırşehir MYO 25 -
Çorum Sağ. Hiz. MYO - 40
Kırşehir sağ. Hiz. MYO 25  
20. GAZİANTEP ÜNİV. (GAZİANTEP)
Gaziantep Üniv.'nin Gaziantep merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 50  
Adıyaman Eğitim Fak.   70
Kilis MYO 50  
Kilis Sağ. Hiz. MYO 50  
21. GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. (TOKAT)
Gaziosmanpaşa Üniv.'nin Tokat merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   40
Erbaa Fen Bil.Ens.   45
Niksar MYO   45
Zile MYO   45
Reşadiye MYO   45
Erbağ sağ. Hiz. MYO   45
Turhal Sağ. Hiz. MYO   45
22. HACETTEPE ÜNİV. (ANKARA)
Hacettepe Üniv.'nin Ankara merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Polatlı sağlık Hiz. MYO 15  
Şereflikoçhisar Sağlık Hiz. MYO 15  
23. HARRAN ÜNİV. (ŞANLIURFA)
Harran Üniv.'nin Şanlıurfa merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   55
Suruç MYO   55
Viranşehir MYO   55
Birecik MYO   55
Bozova MYO   55
Hilvan MYO   55
Siverek MYO   55
24. İNÖNÜ ÜNİV. (MALATYA)
İnçnü Üniv.'nin Malatya merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   40
Darende İlahiyat fak.   45
Adıyaman MYO   70
Arapgir MYO   45
Adıyaman Sağlık Hiz. MYO   70
Battalgazi MYO   45
Kale MYO   45
25. KAFKAS ÜNİV. (KARS)
Kafkas Üniv.'nin Kars merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   75
Artvin Orman fak.   70
Sarıkamış Bed. Eğit. ve Sp. YO   75
Artvin Sağlık Hiz. MYO   70
ardahan sağlık Hiz. MYO   75
Iğdır sağlık Hiz. MYO   70
26. K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. (K.MARAŞ)
K.Maraş Üniv.'nin K.Maraş merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   40
Elbistan MYO   45
Göksun MYO   45

Afşin MYO

  45
Elbistan Sağlık Hiz. MYO   45
27. KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON)
Karadeniz Teknik Üniv.'nin Trabzon merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 25  
Girsun Eğitim fak. 30  
Gümüşhane müh. fak. - 75
Ordu Ziraat fak. 30  
Rize İlahiyat fak. 35  
Rize Su Ür. Fak. 35  
Sümene Den. Bil. Fak. 50  
Ünye İİBF 35  
Artvin MYO (eğitim-öğretime Artvin'de devam etmesi halinde)   70
Beşikdüzü MYO 30  
Giresun MYO 30  
Gümüşhane MYO   75
Hopa MYO (Eğitim öğretime Hopa'da devam etmesi halinde ödenir)   70
Ordu MYO 30  
Rize MYO 35  
Giresun Sağ. Hiz. MYO 30  
Tirebolu 30  
Fatsa Sağlık Hiz. MYO 30  
Vakfıkebir Sağ. Hiz. MYO 30  
Giresun Sağ. Hiz. MYO 30  
Gümüşhane Sağ. Hiz. MYO   75
Rize sağlık Hiz. MYO 35  
Akçabat Sağ. Hiz. MYO 30  
29. KOCAELİ ÜNİV. (KOCAELİ)
Kocaeli Üniv.'nin Kocaeli merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
Derbent MYO 15  
Hereke Tavşancıl MYO 15  
Köseköy 15  
30. MERSİN ÜNİV. (İÇEL)
Mersin Üniv.'nin İçel merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
Gülnar MYO 35  
Mut MYO 35  
Tarsus MYO 15  
Erdemli MYO 15  
Silifke MYO 15  
Tarsus Sağlık Hiz.MYO 15  
31. MUĞLA ÜNİV. (MUĞLA)
Muğla Üniv.'nin Muğla merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Ortaca MYO 20  
Ula MYO 20  
Fetiye Sağlık Hiz. MYO 20  
Milas Sağlık Hiz. MYO 20  
32.MUSTAFA KEMAL ÜNİV. (HATAY)
Mustafa Kemal Üniv.'nin Hatay merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
İskenderun MYO 15  
Dörtyol MYO 15  
İskenderun Sağlık Hiz. MYO 15  
Dörtyol sağlık Hiz. MYO 15  
Kırıkhan MYO 20  
Reyhanlı MYO 20  
Samandağ MYO 20  
33.NİĞDE ÜNİV. (NİĞDE)
Nüde Üniv.'nin Niğde merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 25  
Aksaray İİBF 25  
Aksaray Müh. Fak. 25  
Ortaköy MYO 25  
Aksaray Sağ. Hiz. MYO 25  
Bor MYO 25  
Ulukışla MYO 25  
34. ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. (SAMSUN)
Ondokuz Mayı Üniv.'nin Samsun merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Amasya Eğt. Fak.   40
Boyabat İİBF   40
Sinop Denizcilik Fak.   40
Sinop Su Ürünleri fak.   40
Amasya MYO   40
Bafra MYO 20  
Merzifon MYO   40
Ordu Sağlık Hiz. MYO 30  
Sinop Sağ. Hiz. MYO   40
Vezirköprü MYO 20  
Havza MYO 20  
Amasya Sağlık Hiz. MYO   40
Çarşamba Sağ. Hiz. MYO 20  
Ünye Sağlık Hiz. MYO 20  
Boyabat MYO   40
35. ORTA DOĞU TEK. ÜNİV. (ANKARA)
Orta Doğu Teknik Üniv.'nin Ankara merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
İçel Erdemli Den. Bil. Ens. 15  
36. OSMANGAZİ ÜNİV. (ESKİŞEHİR)
Osmangazi Üniv.'nin Eskişehir merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 0  
Sivrihisar MYO 20  
Bilecik Sağlık Hiz. MYO 30  
37. PAMUKKALE ÜNİV. (DENİZLİ)
Pamukkale Üniv.'nin Denizli merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
Çivril MYO 15  
Serinhisar Tüt. Eksp. YO 15  
38. SAKARYA ÜNİV. (SAKARYA)
-Sakarya Üniv.'nin Sakarya merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
Hendek MYO 15  
39. SELÇUK ÜNİV. (KONYA)
Selçuk Üniv.'nin Konya merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Karaman İİBF 20  
Akşehir MYO 25  
Beyşehir MYO 25  
Çumra MYO 25  
Ermenek MYO 35  
Hadim MYO 25  
Ilgın MYO 25  
Kadınhanı MYO 25  
Karaman MYO 20  
Sarayönü MYO 25  
Seydişehir MYO 25  
Silifke Taşucu MYO 15  
Güneysıır MYO 25  
Karapınar MYO 25  
Huğlu MYO 25  
Bozkır MYO 25  
Taşkent MYO 25  
Cihanbeyli MYO 25  
Karaman sağ. Hiz. MYO 20  
Akşehir Sağ. Hiz. MYO 25  
Beyşehir Sağ. Hiz. MYO 25  
Seydişehir Sağ. Hiz. MYO 25  
Kulu MYO 25  
Kazımkarabekir MYO 25  
40. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. (ISPARTA)
Süleyman Demirel Üniv. Isparta merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Burdur Eğitim fak. 20  
Eğirdir Su Ürünleri Fak. 20  
Burdur MYO 20  
Yalvaç MYO 20  
Sütçüler MYO 20  
Burdur Sağlık Hiz. MYO 20  
Senirkent MYO 20  
Keçiborlu MYO 20  
41. TRAKYA ÜNİV. (EDİRNE)
Trakya Üniv.'nin Edirne merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 20  
Çorlu Mühendislik fak. 20  
Tekirdağ Ziraat Fak. 20  
Çorlu MYO 20  
Hayrabolu MYO 25  
Keşan MYO 25  
Kırklareli MYO 20  
Lüleburgaz MYO 20  
Malkara MYO 25  
Tekirdağ MYO 20  
Şarköy MYO 20  
Kırklareli Sağ. Hiz. MYO 20  
Tekirdağ Sağ. Hiz. MYO 20  
Babaeski MYO 20  
Çerkezköy MYO 20  
Marmara Ereğlisi MYO 20  
Uzunköprü MYO 20  
42. ULUDAĞ ÜNİV. (BURSA)
Uludağ Üniv.'nin Bursa merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri    
Karacabey MYO    
İnegöl sağlık Hiz. MYO    
Mustafa Kemal Paşa MYO    
43. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. (VAN)
Yüzüncü Yıl Üniv.'nin Van merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri   70
Adilcevaz MYO   70
Ahlat MYO   70
Bitlis MYO   70
Erciş MYO   70
Hakkari MYO (eğitim öğretime Hakkari'de devam etmesi halinde %75 ödenir)   70
Tatvan MYO   70
Gevaş MYO   70
Bitlis sağlık Hiz MYO   70
Hakkari Sağlık Hiz. MYO (eğitim öğretime Hakkari'de devam etmesi halinde %75 ödenir)   70
Özalp MYO   70
44. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. (ZONGULDAK)
Zonguldak karaelmas Üniv.'nin Zonguldak merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 40  
Devrek Fen-Edeb. Fak. 40  
Bartın Orman Fak. 40  
Çaycuma İİBF 40  
Karabük Tek. Eğt. Fak. 40  
Alaplı MYO 40  
Safranbolu MYO 40  
Bartın MYO 40  
Bartın Sağlık Hiz. MYO 40  
Karabük Sağ. Hiz. MYO 40  
45. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GEBZE)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün Gebze merkezindeki bütün fakülte, Y.O., MYO ve enstitüleri 15  
NOT: Profesör, Doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlilerine geliştirme ödeneğinin tamamı, diğer öğretim elemanlarına yarısı ödenir.