Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/204/
Yazdırılma Tarihi : 19 Ocak 2020 Pazar 20:11

2002 Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Sınav Soruları

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00

Sınav 9/2/2002 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

1.Anayasamıza göre gelenek ve ahlak kurallarının ceza hukuku kurallarının kaynağı olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.

2.İdare hukukunda yürütmenin durdurulması kararı nedir? Koşulları ve sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

3.Tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilemeyecek malları sayınız? Bağımsız ve sürekli haklar kavramlarını açıklayınız.

4.Otomatik stabilizatörler nelerdir?

5.Suç ve cezayı kaldıran haller nelerdir?

6.Haczedilemeyecek malları sayınız?

7.Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?

8.Milli gelir nedir? Hesaplama yöntemlerini yazınız?

9.Borcun ifa edilememesini açıklayınız.(Adem-i ifa)

10.Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

a)Gabin
b)Zilyetlik
c)Dalgalı borç
d)Hak düşürücü süre
e)Acenta

SÜRE:120 DK