1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafta sonunda, başka bir ilden rapor alınırsa, bu rapor geçerli olur mu? (İzin ve tatil kavramı farkı)

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22/8/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde başlıkta yer alan "Hafta sonunda, başka bir ilden rapor alınırsa, bu rapor geçerli olur mu?" sorusunu, 16 Kasım'da, sorucevap bölümünden cevaplamıştık. Bu cevapta, hafta sonunun kanuni izin sayılmadığına yer vermiştik. Bu cevabımıza bazı itirazlar geldiği için tatil-izin farkını açıklayan bir değerlendirme daha yapmak durumda kalıyoruz.
29 Kasım 2011 00:13
Yazdır

16 Kasım'da verilen cevabın ilgili bölümü şu şekildedir:

"İlgili yönetmelikte; "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur."hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca şunları söyleyebiliriz:

Hafta sonu ve bayram tatilleri kanuni izin sayılmamaktadır. Bu nedenle, Devlet memurlarının, hafta sonu ve bayram tatillerinde memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı yer dışında acil vakalar dışında almış olduğu raporların hastalık iznine çevrilmesi mümkün değildir.Acil vakalar dışında memuriyet mahalli ve hastanın sevkinin yapıldığı yer dışında tedavi olmak mecburiyetinde kalmaları halinde raporlarının izne çevrilmeyeceği, 657 sayılı Kanunun uyarınca disiplin cezası veya müstafi duruma düşebilecekleri geçeğinden hareketle dikkatli olmalarını önermekteyiz."

Bazı ziyaretçilerimiz buradaki değerlendirmeye "Hafta Tatili Hakkında Kanun" ile "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"da yer alan hükümleri gözönüne almadığımızı düşünerek karşı çıktılar.

02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununda resmi ve özel müesseselerin haftada bir günü tatil etmeleri, 17/3/1981tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ise resmi bayramlar dini bayramlar ve hafta sonunun tatil günü olduğu belirtilmiştir.

Her iki Kanunda tatil kavramını kullanmaktadır.

Benzer bir hüküm 657'de de yer almaktadır. Kanunun "Çalışma saatleri" başlıklı 99 uncu maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir" denmektedir. Burada da tatil kavramı kullanılmıştır.

Oysaki hastalık raporlarına ilişkin yönetmelikte "İZİN" kelimesi kullanılmıştır. Yönetmelikte ise Kanun izin denerek, 657'nin atıfta bulunduğu izinler kast edilmektedir.
657'de,
- yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerine izin verilmesi 72 maddede,
- yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alanlara verilecek izin 77 maddede,
- Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi 79 uncu maddede,
- hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan izin verilmesi 81 inci maddede,
- yıllık izin 102 ve 103 üncü maddelerde,
- mazeret izni 104 üncü maddede,
- hastalık izni 105 inci maddede,
- aylıksız izin 108 inci maddede,
- yaptırılan fazla çalışma dolayısı ile her sekiz saat için 1 gün olarak izin verilmesi 178 inci maddede,
- Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından yurt dışında görevlendirmelerde verilecek aylıksız izin ek madde 36'da,
düzenlenmiştir.

Ayrıca, 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Kamu görevlileri sendikalarındaki görevlerinden dolayı ve 2919 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev alan ve diğer bazı Kanunlardan kaynaklanan görevlendirmeler sebebiyle de devlet memurlarına izin verilebilmektedir.

Yönetmeliğin kullanmış olduğu "kanuni izin" ifadesinin tanımı bir yerde bulunmamaktadır. En yakın tanım yukarıda yer verildiği şekildedir diye düşünüyoruz. Yönetmeliği çıkaran kurum olan Devlet Personel Başkanlığının gelecek çok sayıda soruyu önlemek ve tartışmaları bitirmek amacıyla, bir açıklama yapması uygun olacaktır.

Bir diğer husus da şudur: Hafta sonları Devlet hastanelerinde genel olarak poliklinik muayenesi yapılmamaktadır. Genel olarak işlemler aciller üzerinden yürümektedir. Yönetmelik ise zaten "acil hariç" demektedir. Ancak, hafta sonrasında özel hastaneler poliklinik muayenesi alabilmektedir. Bu bağlamda, hafta sonu başka bir ilde giden memurun, eğer rapor alacaksa Devlet hastanesinin aciline gitmesi ev buradan rapor alması gerekmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 3 1
Bu haber 202,263 defa okundu. 34 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam