1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 750'si mühendis, 150'si veteriner hekim, 2400'ü tekniker, 600'ü veteriner sağlık teknisyeni, 700'ü teknisyen, 550'si veteriner sağlık teknisyeni olmak üzere 5 bin 589 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı. Sınav duyurusuna sadece bakanlıkta çalışan memurlar başvuru yapabilecektir. Bakanlık ilan edilen kadrolara hangi bölüm mezunlarının başvuru yapabileceğini tek tek ilan etmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
21 Şubat 2012 12:41
Yazdır

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Konu :Unvan Değişikliği Sınavı

GENELGE
2012/1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kamınu'na tabi olarak görev yapmakta iken en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmalarını teminen, ihtiyaç duyulan ve boş bulunan kadrolar için Unvan Değişikliği Sınavı açılması Makam'm 03.11.2011 tarih ve 07 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

Unvan Değişikliği Sınavı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılacak olup, sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını son başvuru tarihi itibariyle taşımaları gerekmekte olup; müracaatlarda kişi beyanı esas alınacaktır. Müracaat edecek personelden mezun olduğu okul itibariyle Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında atanamayacakların müracaatları Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı görüşü doğrultusunda değerlendirilecektir.

Sınav açılan kadro unvanları ve sayıları (Ek-l)'deki listede, kadro unvan ve branşları ise (Ek-2)'deki listede belirtilmiştir.

Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak kadrolara müracaatlar için gerekli şartlar (Ek-3)'te açıklanmıştır.

Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar 20 Şubat 2012 tarihinde başlayıp, 12 Mart 2012 saat 17:00'ye kadar http://www.tarimpersonel.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adaylar, http://www.tarimpersonel.gov.tr/unvandegisikligi adresine girdiğinde, ekranda yer alan "unvan değişikliği sınavına başvurmak için tıklayınız" linkinden, gerekli açıklamaları okuduktan sonra, açıklama sayfasında yer alan linke tıklayarak tek bir unvan için müracaat yapacaklardır.

Adaylar bilgisayar ortamında yaptıkları müracaat formlarının üç nüsha çıktısını alarak bir sureti kendilerinde, bir sureti görev yaptıkları birimde muhafaza edilmek üzere, diğer imzalı ve tasdikli sureti ile diploma ya da geçici mezuniyet belgesi fotokopisini (sadece programcı kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz onaylı sertifika suretini) görevli oldukları birimlere teslim ederek müracaatlarını tamamlayacaklardır.

cı kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz onaylı sertifika) Taşrada İl Müdürlükleri ve Kuruluş Müdürlüklerince, Merkezde ise bağlı oldukları birimlerin Koordinasyon Birimlerince doğruluğu onaylanarak toplu halde en geç 9 Nisan 2012 tarihi mesai bitimine kadar görevlendirilecek personel aracılığıyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde intikal ettirilecektir. İlçe Müdürlükleri kendilerine yapılan müracaatları, belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla en kısa sürede İl Müdürlüklerine intikal ettireceklerdir. Gecikmelere sebebiyet verilmesi yasal sorumluluk oluşturacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Unvan Değişikliği Sınavı ders notları, http://www.tarim.gov.tr, http://www.tarimpersonel.gov.tr ve http://www.tarimyayin.gov.tr adreslerinden yayınlanacaktır.

Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Ek-2'de ilan edilen kadro unvan ve branşların dışında lisans, ön lisans veya lise mezunu olup, bu sınava girmek isteyen Bakanlık personelinin diploma ve transkriptlerini 27 Şubat 2012 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirmeleri halinde talepler sınav sürecini aksatmamak kaydıyla kadro ve kurum ihtiyaçları dikkate alınarak imkanlar dahilinde Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.

Belirlenecek takvim doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavının yapılacağı yer, tarih ve sınavla ilgili diğer hususlar http://www.tanm.gov.tr, http://www.tarimpersonel.gov.tr ve http://www.tarimvavin.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında, ilan edilen kadrolara mahkeme kararı, soruşturma raporu veya Bakanlar Kurulu Kararı gibi mücbir sebeplerden dolayı atama yapılması ya da yapılmaması gerektiğinde, söz konusu mahkeme kararı, soruşturma raporları veya Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personelden; Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek unvan ve branşlar için müracaat eden personelin yine Personel Genel Müdürlüğünce daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek ilan edilecek yerlere yapılacak tercihler ve sınavda alman puana göre yerleştirmeleri yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan diğer personel ise; görev yaptığı Müdürlükteki norm kadrosu uygun olan münhal kadrolara atanacaktır. Bu personel arasından normun dolu olmasından/dolmasından dolayı aynı Müdürlüğe atanamayanlar daha sonra Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek Müdürlüklere puan ve tercihlerine göre yerleştirilerek atamaları yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı sonunda atamaların Valilikler emrine yapılmasından sonra Valiliklerce yapılacak atamalarda; İl Müdürlüklerinin (Merkez) personel ihtiyacı da dikkate alınarak ve İl genelinin kadro-ihtiyaç durumları da değerlendirilmek kaydıyla Mühendis ve Veteriner Hekim istihdam edilmeyen İlçe bırakılmayacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personelden özür durumunu atama işleminden önce belgelendirenlere, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olacak, bu süre içerisinde sınavı kazananlar ilan edilen kadrolarda çeşitli nedenlerle boş kalan veya boşalan kadrolara puan sırasına göre yukarıda belirtilen hususlara göre atamaları yapılacaktır.

Yazılı talepleri halinde Unvan Değişikliği Sınavına katılacaklar sınav günü dahil olmak üzere sınavdan bir gün önce ve bir gün sonra idari izinli sayılacaktır. Sınav harcı ve sınav sonuçlarına itiraz harcı adaylar tarafından karşılanacaktır.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Önlisans Programları Teknik ve Sağlık Programları ile ilgili Kararını indirmek için tıklatınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 62,193 defa okundu. 56 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam