1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri Başkanlığı, teftiş kurulu yönetmeliğinde değişiklik yaptı

29 Şubat 2012 08:15
Yazdır

29 Şubat 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28219

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 21/5/2011 tarihli ve 27940 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, müfettişlik sıfat ve niteliğini haiz bir başkan ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı doğrudan Başkana bağlıdır. Müfettişler; Başkanlığın merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarındaki rehberlik, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmalarını Başkan adına yaparlar. Müfettişler, Başkan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı dışında hiç kimseden talimat almazlar.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.?

?c) Lisans düzeyinde dini öğrenim yapan adaylar için Başkanlık teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilân tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?d) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(2) Sözlü sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Kur'an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

b) Tefsir,

c) Hadis,

ç) Akaid,

d) Fıkıh,

e) Siyer-i Nebi,

f) Türk-İslam Tarihi,

g) Genel Kültür,

ğ) Yazılı sınav konuları.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının; (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Birinci dönem: Üç ay süre devam edecek olan bu dönemde müfettiş yardımcıları Başkanlığın görev alanı ve meslekî konular ile teftiş mevzuatı ve uygulamaları konularında bir program dâhilinde eğitime tâbi tutulurlar.?

?b) İkinci dönem: Bu dönemde müfettiş yardımcıları, yirmi ay süreyle iki ayrı müfettişin refakatinde görev yaparlar. Bu süreler içinde müfettiş yardımcıları, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma konularında yetiştirilirler.?

?c) Üçüncü dönem: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcıları, yanında çalıştıkları müfettişlerin yazılı görüşleri dikkate alınarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile on üç ay müstakil teftişle yetkilendirilebilirler.?

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(1) İnceleme raporu, soruşturma raporuna konu olmayan durumlarda ve Başkanın ihtiyaç duyduğu konuların tetkik ve değerlendirilmesi maksadıyla yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenlenen rapordur.?

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(1) Teftişe ve tahkike tâbi personel, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile ambar ve depolarında bulunan taşınırlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri, bilgisayar ve dijital ortamdaki tüm bilgileri ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımcı olmak zorundadır.?

MADDE 8 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,277 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam