1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise yönetmeliği sil baştan: Başarılı öğrenciye erken mezuniyet/ Video

01 Mayıs 2012 08:35
Yazdır

Hazırlanan taslağa göre; 10. sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yılsonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan 11. sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkına sahip olacakHalen 20 gün olan ?özürsüz? devamsızlık süresi 45 güne çıkacak. Sorumlu olarak sınıf geçmede ders sayısı ise 5'ten 6'ya yükseltilecek. Ders süreleri 45'ten 40 dakikaya inecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) taslak olarak düzenlenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği sendikaların görüşlerine açıldı. Taslağın bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav, Ortaöğretim Kurumları, Mesleki ve Teknik Eğitim, İmam-Hatip Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler yürürlükten kaldırılacak. Taslakla yeni getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

- Bir ders saatinin süresi 45 dakikadan 40 dakikaya inecek. İki ders arasındaki dinlenme süresi mevcut sistemdeki gibi en az 5 dakika olacak.

- Taslağın ?öğretim programlarını? düzenleyen 9. maddesine göre; eğitim ve öğretim Türkçe yapılacak. Sınavla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 30 öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilecek.

PUANLAR DEĞİŞİYOR

- Sınıf geçmede puan değerleri değiştirilecek. Mevcut sistemdeki ?0-24? puan aralığındaki ?etkisiz? olan değerlendirme kaldırılacak, ?25-44? aralığındaki ?geçmez? değerlendirmesinin puan aralığı ?0-44,99? olarak değiştirilecek. Yeni puan sistemi, ?85-100 Pekiyi; 70,00-84,99 İyi; 55,00-69,99 Orta; 45,00-54,99 Geçer; 0-44,99: Geçmez' olacak.

- Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan derslerden ikiden, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamayacak. Her dönemde sınavlardan bir tanesi çoktan seçmeli test ile yapılacak.

- Bir dersten başarılı olma şartları değiştirilecek. Mevcut sisteme göre; birinci dönem notu etkisiz olan yani 0-24 puan aralığında olan öğrenciler, ikinci dönem notu orta, yani 55-69 puan aralığındaysa sınıf geçiyordu. Taslağa göre, öğrencinin ders yılı sonunda bir dersten başarılı sayılabilmesi için şu puanları alması gerekecek: Birinci ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45 olması. Bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45 olması. Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı puanının en az 45 olması.

ORTAK SİSTEM

- Tüm derslerden başarılı olan, başarısız dersi veya dersleri olanlar yıl sonu başarı puanı en az 50 olursa doğrudan sınıf geçecek.

- Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak, derslerden başarısız olan öğrenciler, doğrudan sınıf geçemeyecek.

- Başarısız dersi olanlardan yıl sonu başarı notu fen ve sosyal bilimler liselerinde 3.50, anadolu liseleri ile yabancı dil hazırlık sınıfı olan liselerde 3.00, genel, güzel sanatlar ve spor ile mesleki ve teknik eğitim liselerinde 2.50 olan öğrenciler ortalamayla sınıf geçebiliyor. Taslağa göre, tüm lise türlerinde yıl sonu başarı puanı 50 olanlar öğrenciler başarısız dersi olsa bile sınıf geçebilecek.

- Sorumlu olarak sınıf geçme sisteminde ders sayısı 5'ten 6'ya yükseltilecek. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız dersi en fazla 6 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar da dahil 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek. Buna göre, öğrenci ancak toplamda 7 ve üzerinde başarısız dersi olursa sınıf tekrarı yapacak. Sorumluluk sınavları, ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilecek. Bir dersin sorumluluğu; o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması, sorumluluk sınavı sonunda yıl sonu başarı puanının en az 50 olması hâlinde kalkacak.

ÖZEL DÜZENLEME

- Mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız oldukları dersin sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilecek. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilecek. Sınavlar sonunda da başarısız olanların öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilip uygun programlara yönlendirilecek.

- 10. sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan, yanı başarıyı 11. sınıfta da gösteren öğrenciler erken mezuniyet hakkından yararlanacak. Erken mezuniyet ile ilgili iş ve işlemler şöyle yapılacak:

Başvurular 10. sınıf ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başladığı tarihe kadar yapılacak. Şartları taşıyanlardan istekli olanların başvuruları okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenip 12. sınıfa geçici kayıtları yapılacak. Ders kesiminden sonra MEB tarafından belirlenecek tarihlerde, okulların uygulamalı dersler dışındaki 12. sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak merkezi sistemle erken mezuniyet sınavları yapılacak. Sınav sonuçları merkezi sınav ve telafi programları sonunda e-okul sistemine aktarılıp, ilan edilecek.

BİRİNCİLİK YOK

- Erken mezuniyete tabi öğrenciler, 12. sınıfa ait tüm derslerden sınıf geçme şartlarını taşımaları halinde erken mezuniyet hakkını elde edecek. 11. sınıf sonunda sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler erken mezuniyet hakkından yararlanamayacak ve erken mezuniyet sınavlarına alınmayacak. Erken mezuniyet için başvuruda bulunanların o yılın üniversiteye giriş sınavına başvuruları sağlanacak. Erken mezuniyet hakkından yararlananlar, okul birinciliği değerlendirmesine alınmayacak.

- Mevcut sistem uyarınca ders yılı içinde toplam 20 gün özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Taslağa göre, ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Yani, özürsüz devamsızlıktan kalma süresi 45 güne çıkarılıyor.

Okul amacında Atatürk yok

- Taslağın, okulların amacına ilişkin maddesinde, ?Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesine? ifadesi yer almadı. Ancak öğrencilerden beklenen davranışlar arasında, ?Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları? istendi.

- Taslakta merkezi sınavla öğrenci alan farklı okul türleri arasında nakil ve geçişlere olanak tanındı. Buna göre, Anadolu lisesinde okuyan bir öğrenci şartları taşıması durumunda Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçebilecek.

- Seçmeli bir dersin öğretime açılması için en az 10 öğrenci tarafından seçilme şartı taslakta 8 öğrenciye indiriliyor. Böylece ?4+4+4 yasasında? düzenlenen seçmeli Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hayatı derslerinin açılması için 8 öğrencinin başvuru yapması yeterli olacak.

- Sınavsız öğrenci kabul eden okullarda sınıf mevcudunun 30'u geçmemesi esas olacak.

- Öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçları ile kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılacak.(MİLLİYET)


MEB'in yeni lise yönetmeliğine göre 4 yıllık lise 3 yılda bitirilebilecek, ders süreleri 5 dakika kısalacak. Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlardan sınıfta kalma yok

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 kesintili 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle birlikte lise yönetmeliğini de sil baştan değiştirdi. Yeni yönetmelik taslağında, başarılı öğrenciye okulu 1 yıl erken bitirme hakkı verilirken, sınıf mevcutlarına da 30'u aşmaması için sınırlama getirildi. Dersliğin yetersiz olduğu okullarda sınıf mevcutları maksimum 40'a kadar çıkabilecek. Taslağa göre, liselerde ders süresi 45 dakikadan 40'a inecek. Ayrıca, dershanelere giden öğrencilerin doktordan rapor derdi de sona erecek. Taslakta, bir yıllık devamsızlık süresi 20 günden 45 güne çıkartılıyor. Özürsüz olarak derse gelmeyen öğrenci aynı gün velisine SMS'le bildirilecek.

SENDİKALARDAN GÖRÜŞ

12 yıllık kademeli ve zorunlu yeni eğitim sisteminin kanunlaşmasının ardından hazırlıklarını sürdüren MEB, liselerdeki işleyişi düzenleyen Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik taslağını hazırladı. Sendikalara görüş almak için gönderilen taslakta devrim niteliği taşıyan birçok yeniliğin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Taslağa göre, ders yılı 180 iş gününden az olmayacak. Bir ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin durumu velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenecek. Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her onuncu günü bitiminde velisine yazılı olarak iletilecek.

BAŞARIYA ÖDÜL

Taslağa göre isteyen ve belirlenen şartları yerine getiren öğrencilere de bir yıl erken mezuniyet imkânı getiriliyor. 10'ıncı sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yılsonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan 11'inci sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilecek. Erken mezuniyet için başvuruda bulunanların o yılın üniversiteye giriş sınavına başvuruları da sağlanacak. Taslağa göre Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmayacak. Böylelikle bu tür yetenek derslerinde kalma veya geçme durumu söz konusu olmayacak. Yönetmelikle ayrıca şunlar geliyor:

Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilecek.

Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunan öğrencilere disiplin yolu görünecek.

İMAM HATİPLERE MESCİT

İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esas olacak. Ancak bu eğitim, sektörün ve program türünün özelliğine göre, staj 24.00'ü geçmemek koşuluyla gece de yapılabilecek.

Teknik lise veya mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilecek.

Yeni sistemle yeniden açılacak imam hatip liselerine mescit geliyor. İmam hatip liselerinde, meslek dersleri uygulamalarının yapılması için uygun alanlar veya uygulama mescitleri oluşturulacak.

6 ZAYIFLA SINIFTA KALINACAK

Genel liselere nakil ve geçişlerde resmî ve özel Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, polis koleji ve askeri liselerden aynı sınıf seviyesinde zamana bağlı olmaksızın geçiş yapılabilecek. Farklı tür program uygulayan okullardan, 9'uncu sınıflarda zamana bağlı olmaksızın, 10 ve 11'inci sınıfların sonunda ders kesiminden, yeni öğretim yılının başlangıcına kadar nakil yapılabilecek

Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız ders sayısı en fazla 4 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecekler. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecekler.

BAŞARI KRİTERİ DEĞİŞİYOR 0-44 ARASI 'GEÇMEZ' OLUYOR

Puanla değerlendirme sisteminde değişiklik yapılıyor. Şu anda puan olarak 0-24 "Etkisiz", 25-44 "Geçmez" iken yeni şekliyle 0-44 "geçmez" oluyor.

Ders yılı sonunda bir dersten başarılı olma kriterleri değişiyor. Mevcut haliyle birinci dönem notu etkisiz (0-24) ise ikinci dönem notu orta olunca geçiliyordu. Artık geçilemiyor. Birinci dönem en az 35, ikinci dönem ise 45 not almak veya birinci dönem notu 35'ten az ise ikinci dönem en az 70 almak gerekiyor.

Başarısız dersi olanların ortalamayla sınıf geçmesi bazı liselerde kolaylaştırılıyor. Başarısız dersi olanlardan Yılsonu Başarı Notu, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50; Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00; genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki ve teknik liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçerken yeni durumda ayrım yapılmaksızın bütün liselerde Yılsonu Başarı Puanı 50 olanlar başarısız dersi olsa dahi sınıf geçebiliyor.

Sorumlu geçmede ders sayısı artırılıyor. Sınıfını geçemeyen öğrencilerden, alt sınıflar da dâhil toplam 5 dersten fazla başarısız olanlar sınıf tekrarı yaparken bu sınır 6 derse çıkarılıyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI, 15 YIL SONRA YENİDEN

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun ile 1997- 1998'den bu yana kapalı olan imam hatip okullarının ortaokul bölümleri yeniden açılacak. MEB, bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenci sayısı fazla imam hatip liselerinin bünyesinde ortaokul açılamayacağı için bu okulların ayrı yerlerde açılması öngörülüyor. Zorunlu eğitimi 1997-1998 eğitim öğretim yılından itibaren kesintisiz 8 yıla çıkaran düzenlemeyle; 1996-1997 eğitim öğretim yılı verilerine göre sayıları 594 olan, 318 bin 799 öğrencisi bulunan imam hatip ortaokulları kapatılmıştı.

2010'DA TALEP ARTTI

Ortaokulların kapanmasıyla; lise bölümlerinin öğrenci sayılarında da düşüş yaşandı. Bu liselere; 1996-1997'de yeni kayıt olan 64 bin 299 öğrenci sayısı, 1997-1998'de 55 bin 712'ye, 1998-1999'da 38 bin 135'e geriledi. Ancak 2010-2011'dan itibaren öğrenci ve okul sayısında artış yaşandı. MEB'in verilerine göre 493 imam hatip lisesinde 112 bin 608'i erkek, 123 bin 31'i kız öğrenci olmak üzere toplam 235 bin 639 öğrenci okurken bu sayı, 2011- 2012'de 537 imam hatip lisesine, 126 bin 429'u erkek, 141 bin 816'sı kız olmak üzere 268 bin 245 öğrenciye çıktı.

DANIŞTAY'DAN '19 MAYIS' GEREKÇESİ

Danıştay, "19 Mayıs Genelgesi"nin yürütmesini, il ve ilçelerdeki törenlerde öğrencilerin katılımı engellendiği için durdurduğunu açıkladı. Danıştay Başkanlığı, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararının gerekçesini internet sitesinde yayınladı. Danıştan 10'uncu Dairesi'nin kararında bayram kutlamalarına ilişkin yönetmelik ve yönergelerde, il ve ilçelerde düzenlenecek 19 Mayıs törenlerine öğrencilerin katılımını gerekli kılmasına rağmen genelgenin bunu engellediği ve belirsiz bir durum yarattığı kaydedildi. Kararda şöyle denildi: "İlgi yönetmelik ve yönergeyle yapılan düzenlemelerle, 19 Mayıs'ta il ve ilçe düzeyinde ortak formatta yapılacak törenlerde yetkili komitelerce belirlenecek sayıda öğrencilerin katılımı gerektiği halde bu gerekliliği ortadan kaldıran ifadelere yer veren dava konusu genelge, yönetmelik ve yönergeye aykırı saptamalar içerdiği gibi bir düzenleyici işlemde olması gereken 'açık ve belirgin olma' niteliğini de taşımamaktadır." ANKARA

ÖĞRETMENLER ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

Eğitim-Bir-Sen ve Türk Haber-Sen üyesi öğretmenler, başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere pek çok kentte düzenledikleri gösteriler ve basın açıklamalarıyla öğretmenlere yönelik artan şiddeti protesto etti.

YAŞAR ÖZAY - SAFURE CANTÜRK

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 kesintili 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle birlikte lise yönetmeliğini de sil baştan değiştirdi. Yeni yönetmelik taslağında, başarılı öğrenciye okulu 1 yıl erken bitirme hakkı verilirken, sınıf mevcutlarına da 30'u aşmaması için sınırlama getirildi. Dersliğin yetersiz olduğu okullarda sınıf mevcutları maksimum 40'a kadar çıkabilecek. Taslağa göre, liselerde ders süresi 45 dakikadan 40'a inecek. Ayrıca, dershanelere giden öğrencilerin doktordan rapor derdi de sona erecek. Taslakta, bir yıllık devamsızlık süresi 20 günden 45 güne çıkartılıyor. Özürsüz olarak derse gelmeyen öğrenci aynı gün velisine SMS'le bildirilecek.

SENDİKALARDAN GÖRÜŞ

12 yıllık kademeli ve zorunlu yeni eğitim sisteminin kanunlaşmasının ardından hazırlıklarını sürdüren MEB, liselerdeki işleyişi düzenleyen Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik taslağını hazırladı. Sendikalara görüş almak için gönderilen taslakta devrim niteliği taşıyan birçok yeniliğin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Taslağa göre, ders yılı 180 iş gününden az olmayacak. Bir ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin durumu velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenecek. Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her onuncu günü bitiminde velisine yazılı olarak iletilecek.

BAŞARIYA ÖDÜL

Taslağa göre isteyen ve belirlenen şartları yerine getiren öğrencilere de bir yıl erken mezuniyet imkânı getiriliyor. 10'ıncı sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yılsonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan 11'inci sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilecek. Erken mezuniyet için başvuruda bulunanların o yılın üniversiteye giriş sınavına başvuruları da sağlanacak. Taslağa göre Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmayacak. Böylelikle bu tür yetenek derslerinde kalma veya geçme durumu söz konusu olmayacak. Yönetmelikle ayrıca şunlar geliyor:

Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilecek.

Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunan öğrencilere disiplin yolu görünecek.

İMAM HATİPLERE MESCİT

İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esas olacak. Ancak bu eğitim, sektörün ve program türünün özelliğine göre, staj 24.00'ü geçmemek koşuluyla gece de yapılabilecek.

Teknik lise veya mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilecek.

Yeni sistemle yeniden açılacak imam hatip liselerine mescit geliyor. İmam hatip liselerinde, meslek dersleri uygulamalarının yapılması için uygun alanlar veya uygulama mescitleri oluşturulacak.(SABAH)


Her okula bir hemşire

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Ortaöğretim Kurumları Yönetim Taslağı' önemli değişiklikler getiriyor. Taslağa göre, ders saatleri 45'ten 40 dakikaya inecek, her okulda 1 hemşire görevlendirilecek, İHL'lere uygulama mescidi yapılacak

12 yıllık kademeli ve zorunlu yeni eğitim sisteminin kanunlaşmasının ardından hazırlıklarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı liselerdeki işleyişi düzenleyen 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı'nı hazırladı. Sendikalara görüş almak için gönderilen taslakta devrim niteliği taşıyan birçok yeniliğin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Sendikalara görüş almak için gönderilen taslakta devrim niteliği taşıyan birçok yeniliğin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Buna göre liselerde ders saatleri 45 dakikadan 40'a iniyor. Ders yılı 180 iş gününden az olmayacak. Bir ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin durumu velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek ve okula devamının sağlanması istenecek. Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirilecek.

BİR YIL ERKEN MEZUNİYET

Taslağa göre isteyen ve belirlenen şartları yerine getiren öğrencilere de bir yıl erken mezuniyet imkânı getiriliyor. Buna göre 10. sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan 11. sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilecek. Taslağa göre Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmayacak. Böylelikle bu tür yetenek derslerinde kalma veya geçme durumu söz konusu olmayacak.

Teknik lise veya meslekî ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İş Yeri Açma Belgesi verilecek. Bu durum ise meslek liselerine olan talebi artıracak.

OKULDA SAĞLIK HİZMETİ

Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilecek. Hemşire okulun revirin düzenlenmesinde okul yönetimine yönetime yardımcı olacak ve amacına uygun olarak kullanımını sağlayacak. Revirde tedavisi mümkün olmayan öğrenci ve kursiyerler ile acil yardım gerekenlerin güvenli olarak sağlık kurumlarına naklinin yapılmasını sağlayacak, gerektiğinde hastaya refakat edecek ve tedavisini izleyecek. Sınıf rehber ve belletici öğretmenleriyle iş birliği yaparak okulda temizlik ve hijyenik ortamın sağlanmasına katkıda bulunacak.

İHL'LERE UYGULAMA MESCİDİ

Yeni sistemle birlikte varlıklarının önemi bir kez daha ortaya çıkan imam hatip liselerine de mescit geliyor. İmam hatip liselerinde, meslek dersleri uygulamalarının yapılması için uygun alanlar veya uygulama mescitleri oluşturulacak.

Genel liselere nakil ve geçişlerde resmî ve özel Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, polis koleji ve askeri liselerden aynı sınıf seviyesinde zamana bağlı olmaksızın geçiş yapılabilecek.

Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçmeyecek. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilecek. Öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde öğretmen bir sınav daha yapacak.(YENİŞAFAK)

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 38,980 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam