1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, 12.000 Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendiricek

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, kalkınma plânlarında belirtilen okullaşma hedeflerine ulaşılabilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için 81 İldeki okul öncesi eğitim kurumlarında 12.000 kadrosuz usta öğretici çalıştırılacak. İllere göre kontenjan dağılımları, aranılan şartlar ve diğer tüm ayrıntılar için tıklayınız

20 Temmuz 2005 10:31
Yazdır

DUYURU

Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/2087 19/07/2005

Konu :Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendirilmesi

İlgi :a)21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik?.

b)20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?.

c)08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği?.

d)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

e)MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 16/05/2005 tarih ve 1239 sayılı yazısı.f)Bakanlık Makamının 18/07/2005 tarih ve 2085 sayılı Onayı.

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, kalkınma plânlarında belirtilen okullaşma hedeflerine ulaşılabilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için ülke genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarında 12.000 kadrosuz usta öğretici çalıştırılması ilgi (e) Makam Onayı ile uygun bulunmuştur. Bu bağlamda, ilinizin talebi doğrultusunda 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilgi (a), (b) (c) ve (d) Yönetmelikler çerçevesinde iliniz okul öncesi eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere ..................... (......................................) adet kadrosuz usta öğretici kontenjanı tahsis edilmiştir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İş ve İşlemlere İlişkin Esaslar, Ek-2 Görev Dağılım Çizelgesi, Ek-3 Bilgi Formu ve Tip Sözleme Örneği ekte gönderilmiştir. Bu Esaslar ve eğitim seminerinde uygulanacak seminer programı aynı zamanda Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinde (MEB Merkez Teşkilâtı linkindeki Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Web sayfasının Haberler/Duyurular kısmında) yayımlanmıştır.

Kadrosuz usta öğretici uygulamasından verimli sonuç alınabilmesi için;

1- Uygulamanın iliniz geneline duyurulması ve şartları uygun olanların müracaatlarının kabul edilmesi,

2- Seminere alınması gerekenler için en az 60 saatlik eğitim semineri düzenlenmesi,

3- İlinize tahsis edilen kontenjanın tenkise yol açmayacak şekilde tamamının kullanılması,

4- Görevlendirmelerin ekte gönderilen Esaslar çerçevesinde haksızlığa meydan vermeyecek şekilde yapılması, kadrosuz usta öğreticilerin eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte göreve başlatılmaları,

5- Görevlendirmeden sonra herhangi bir nedenle görevden ayrılanların yerine yedekten görevlendirme yapılarak tenkis yoluna gidilmemesi,

6- Sınıfların ilgi (c) ve (d) Yönetmeliklerde belirtilen azami çocuk sayısı esas alınarak şehir merkezlerinde 20, köy ve beldelerde ise en az 15 çocuk olacak şekilde hedeflenerek oluşturulması,

7- Kadrosuz usta öğreticilere öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde bağımsız sınıf verilecek şekilde plânlama yapılması,

8- Çocuk sayısı yetersiz olan sınıflara hiçbir şekilde kadrosuz usta öğretici görevlendirilmemesi, görevlendirme yapıldıktan sonra çocuk sayısının 10'un altına düşmesi halinde sınıfın kapatılarak kadrosuz usta öğretici görevlendirmesinin iptal edilmesi,

9- Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ödeneklerinin zamanında gönderilebilmesi için; Ek-2 ve Ek-3 Bilgi Formların eksiksiz doldurulup, her sütunun toplamları alınarak görevlendirmeyi takiben en geç on gün içinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi,

gerekmektedir.

Gereğini önemle rica ederim.

SIRA NO

İLİN ADI

TALEP EDİLEN KONTENJAN

SIRA NO

İLİN ADI

TALEP EDİLEN KONTENJAN

1

ADANA

219

 

ARA TOPLAM

6.271

2

ADIYAMAN

150

42

KONYA

249

3

AFYON

400

43

KÜTAHYA

86

4

AĞRI             

40

44

MALATYA

200

5

AMASYA

120

45

MANİSA

160

6

ANKARA

200

46

K.MARAŞ

250

7

ANTALYA

164

47

MARDİN

200

8

ARTVİN

105

48

MUĞLA

130

9

AYDIN

150

49

MUŞ

230

10

BALIKESİR

150

50

NEVŞEHİR

112

11

BİLECİK

35

51

NİĞDE

88

12

BİNGÖL

67

52

ORDU

55

13

BİTLİS

70

53

RİZE    

150

14

BOLU       

111

54

SAKARYA

500

15

BURDUR

105

55

SAMSUN

200

16

BURSA

235

56

SİİRT            

350

17

ÇANAKKALE

88

57

SİNOP

40

18

ÇANKIRI

20

58

SİVAS

80

19

ÇORUM

56

59

TEKİRDAĞ

123

20

DENİZLİ

160

60

TOKAT

203

21

DİYARBAKIR

300

61

TRABZON

221

22

EDİRNE

70

62

TUNCELİ

28

23

ELAZIĞ

180

63

ŞANLIURFA

405

24

ERZİNCAN

30

64

UŞAK

80

25

ERZURUM

79

65

VAN

200

26

ESKİŞEHİR

102

66

YOZGAT

168

27

GAZİANTEP

200

67

ZONGULDAK

57

28

GİRESUN

70

68

AKSARAY

90

29

GÜMÜŞHANE

75

69

BAYBURT

40

30

HAKKARİ

150

70

KARAMAN

50

31

HATAY

240

71

KIRIKKALE

40

32

ISPARTA

62

72

BATMAN

150

33

MERSİN

235

73

ŞIRNAK

100

34

İSTANBUL

820

74

BARTIN

35

35

İZMİR

175

75

ARDAHAN

90

36

KARS

150

76

IĞDIR

111

37

KASTAMONU

60

77

YALOVA

28

38

KAYSERİ

350

78

KARABÜK

29

39

KIRKLARELİ

53

79

KİLİS

81

40

KIRŞEHİR

25

80

OSMANİYE

90

41

KOCAELİ

200

81

DÜZCE

98

 

ARA TOPLAM

6.271

 

YEDEK

132

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

12.000

NOT:İl'lerce kullanılamayan kontenjanlar ihtiyaç duyan diğer illere tahsis edilecektir.

2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, kalkınma plânlarında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla; okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere illerin talebi doğrultusunda kadrosuz usta öğretici kontenjanları tahsis edilmiştir.

Ülke genelindeki mevcut okul öncesi eğitim kurumları(anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı, mobil eğitim sınıfı ve yaz eğitim sınıfları) ile yeni açılacak olanlarda 2005-2006 eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili olarak aşağıda belirtilen mevzuat ve esaslar çerçevesinde müracaatlar alınacak, seminere alınması gereken adaylar için en az 60 saatlik eğitim semineri düzenlenecek ve değerlendirme sonuçlarına göre görevlendirmeler yapılacaktır.

A-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ UYGULAMASINDA AMAÇ, YASAL DAYANAKLAR, DUYURU VE MÜRACAAT

1.Amaç: Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, kalkınma plânlarında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasıdır.

2.Yasal Dayanaklar:

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesi,

b)16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar?,

c)20/05/1999 tarih ve 23700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Değişiklik?,

d)21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik?,

e)20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?,

f)08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Okul Öncesi Eğitim
Kurumları Yönetmeliği?,
3.Duyuru Yapılması: Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında çalıştırılacak kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile ilgili duyurular il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince alışılmış usullerle yapılacaktır. Adaylara müracaat için yeterli süre verilecektir.

4.Müracaatın Yapılacağı Yer: Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçe ile doğrudan il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. İlçe millî eğitim müdürlükleri, müracaat evraklarını İL'in belirleyeceği tarihte il mili eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Kadrosuz usta öğreticilerin değerlendirilmesi ve görevlendirmeler Valilik Onayı ile illerce yapılacaktır.

5.Müracaat Şartları: Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların;.

a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi

Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,

b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarının,

c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının(Ön lisans belgesine sahip olanların müracaatı kabul edilecektir),

d)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, okul öncesi eğitim kurumlarında daha önce kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanların,

e)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, 60 saatlik eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar ile müracaat şartlarına haiz olup hiç eğitim seminerine katılmayanların,

f)Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, okul öncesi eğitim kurumlarında daha önce kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanların,

g)Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar ile müracaat şartlarına haiz olup hiç seminere katılmayanların,

h)Lise ve dengi okul mezunu olup, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin fark derslerini vererek Kız Meslek Lisesi diploması almış olanların,

müracaatları kabul edilir.

Ancak, METGE belgesi vb. ellerinde kurs belgesi olanlar ile eğitim seminerine katılma belgesi olan lise ve dengi okul mezunlarının müracaatları kesinlikle kabul edilmez, bunlara hiçbir şekilde görev verilmez.

B-MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER

2005-2006 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak amacıyla, süresi içinde müracaat edenlerin durumları il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek, eğitim seminerine tabi tutulmadan doğrudan görevlendirilecek olanlarla, eğitim seminerine tabi tutulması gerekenler aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

1.Eğitim Seminerine Tabi Tutulmadan Doğrudan Görevlendirilebilecek Olanlar

Aşağıda belirtilen adaylar eğitim seminerine tabi tutulmadan görevlendirme tablosundaki

öncelik sıralamasına göre görevlendirilirler.

a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi

Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar,

b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü lisans mezunları (Müracaat eden lisans mezunlarının sayısı İL'e verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS'den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır),

c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları,

d)Geçtiğimiz yıllarda kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar(Kadrosuz usta öğreticilerin çalıştıkları her eğitim-öğretim yılı için okul müdürü ve koordinatör müdürler tarafından düzenlenen değerlendirme raporlarında başarılı sayılanlardan sürekli görev alanlara öncelik tanınır),

e)2003 ve 2004 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde, bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar(Eğitim seminerinden aldığı puanını yükseltmek isteyenler, illerde düzenlenecek 60 saatlik eğitim seminerine katılabilirler).

2.Eğitim Seminerine Tabi Tutulacak Olanlar

Yasal dayanakların 2/d maddesinde yer alan Yönetmelik hükümleri gereğince, kadrosuz usta öğretici olmak üzere müracaat eden aşağıda belirtilen adaylar için il millî eğitim müdürlüklerince en az 60 saatlik eğitim semineri düzenlenir. Bu seminere;

a)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıt yaptırdığı halde bugüne kadar eğitim seminerine katılmayanlar,

b)Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümü mezunu olup, bugüne kadar eğitim seminerine katılmayanlar,

c)2000, 2001 ve 2002 yılarında il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev almayanlar,

d)2003 ve 2004 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine/seminerlerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev almayanlardan puanlarını yükseltmek isteyenler,

alınır.

3.Eğitim Seminer Programı

Düzenlenecek eğitim seminerinde; Usta Öğretici Eğitim Seminer Programı uygulanacaktır. Seminer programına http://www.meb.gov.tr adresinden (MEB Merkez Teşkilâtı linkindeki Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü web sayfasının Haberler/Duyurular kısmından) ulaşılabilir.

4.Eğitim Semineri Sonucu Sıralama

Eğitim seminerine katılanların sıralaması, seminer sonunda yapılacak değerlendirmede alınan puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak yapılır (Puan yükseltmek amacıyla 2005 yılında düzenlenen seminere katılanların değerlendirilmesi, 2003, 2004 veya en son katıldığı seminerde aldığı en yüksek puan dikkate alınarak yapılır ve adayların 2005 yılı için sıralamadaki yerleri belirlenir).

5.Seminerlerde Alınan Puanların Geçerlilik Süresi

Eğitim seminerlerinde alınan puanlar, alındığı tarihten itibaren iki yıl geçerlidir (2003 ve 2004 yıllarında alınan seminer puanları bu yıl geçerlidir).

C-SINIFLARIN OLUŞTURULMASI VE KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ

?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik?in 9. maddesinde, ?Çocuk sayısı 10'dan az 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulacak her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısı en fazla 25'e kadar yükseltilebilir denilmektedir.

Bu sebeple, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitimde VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı sonunda hedeflenen %25'lik okullaşma oranına ulaşılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca sağlanan kadrosuz usta öğretici kadrolarından daha çok çocuğun yararlanabilmesi için sınıf mevcutlarının şehir merkezlerinde 20, belde ve köylerde 15 çocuktan az olmayacak şekilde oluşturulmasına çalışılır.

Kadrosuz usta öğreticiler; ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik? esaslarına uygun olarak, öncelikle bağımsız anaokulları ve ana sınıflarında, ihtiyaç halinde uygulama sınıflarında öğretmen görev ve sorumluluğu içerisinde görevlendirilir. Kadrosuz usta öğreticiler, kesinlikle başka bir öğretmenin yanında görevlendirilemez veya büro hizmetinde çalıştırılamaz.

D-GÖREVLENDİRMEDE TAKİP EDİLECEK ÖNCELİK SIRASI

Kadrosuz usta öğretici olarak doğrudan görevlendirilecek adaylar ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen eğitim seminerine katılanlar aşağıdaki tabloda belirtilen öncelik sırasına göre Valilik onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.

ÖNCELİK SIRASI
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar

2- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunları(Müracaat eden lisans mezunlarının sayısı İL'e verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS'den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır)

3-Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları

4-Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar (Sıralamada sınıf üstünlüğü esas alınacaktır)

5-2003 ve 2004 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde, bugüne kadar görev alamayan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olanlar ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen eğitim seminerine katılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olanların sıralaması sınıf ve puan üstünlüğüne göre yapılır (Her sınıf kendi arasında puan üstünlüğüne göre değerlendirilir ve sıralama üst sınıftan başlanarak alt sınıflara doğu yapılır)

6-Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar

7-Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, 2003 ve 2004 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar görev alamayanlar ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılında düzenlenen eğitim seminerine katılanlar birlikte değerlendirilir ve sıralama puan üstünlüğüne göre yapılır

NOT:İlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere başvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur.

E-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERLE SÖZLEŞME YAPILMASI

Göreve başlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve başlatılmadan önce tip sözleşme yapılır. Tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında ve ait olduğu eğitim-öğretim yılı sonunda sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-Sözleşme Örneği).

Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleşmeler okullar adına il/ilçe millî eğitim müdürleri; uygulama sınıfları ile lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.

F-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİ

Kadrosuz usta öğreticilere görevlendirildikleri okula göre; tam gün eğitim yapılan okullarda haftada 40 saate, yarım gün veya ikili eğitim yapılan okullarında ise haftada 30 saate kadar ek ders ücreti karşılığı görev verilir ve buna göre ek ders ücreti ödenir. Normal öğretim yapılan okullar bünyesindeki ana sınıflarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilere haftalık 30 saatten (günlük 6 çalışma saati) fazla ek ders ücreti ödenmez.

G-ÖDENEKLERİN GÖNDERİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1.Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2005 ve 2006 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il millî eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak (toplamları alınmış, altı imzalanıp mühürlenmiş olarak), görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç on gün içinde GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ'de olacak şekilde gönderilir.

2.Bağımsız ana okulu bulunmayan ilçelerdeki örgün eğitim kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yeni açılan 13.01.30.62 kurumsal ve 285 birim koduna aktarılan ödenekten ödenecektir.

3.Mağduriyetlerin doğmaması ve cezalı durumlara düşülmemesi için; kadrosuz usta öğreticiler ile ilgili olarak ödenek istemleri, ders ücretlerinin ödenmesi, sigorta primlerinin mevzuatına uygun olarak kesilmesi, aylık ve 3 aylık bildirgelerin ilgili kuruma zamanında gönderilmesi işlemlerinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince okullara gerekli rehberlik yapılır ve her türlü önlem alınır.

H-YAZ EĞİTİMİ YAPILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/b maddesine göre velilerden talep olması halinde ana okulu ve ana sınıflarında yaz eğitimi yapılabilir. Yaz eğitim sınıflarının oluşturulmasında, ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik?in 9. maddesinde belirtilen esaslara (Çocuk sayısı 10'dan az 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulacak her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısı en fazla 25'e kadar yükseltilebilir) uyulur. Yaz eğitimi yapılan anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticiler daha önce başarılı görev yapan kadrosuz usta öğreticiler arasından seçilebilir ve Valilik onayı ile görevlendirilir. Yaz eğitiminde görevlendirilen öğretmen ve kadrosuz usta öğreticilere haftalık 30 saate kadar ek ders ücreti ödenir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine ilişkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il millî eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç on gün içinde GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE gönderilir.

Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanır.

I-GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK DİĞER HUSUSLAR:

1.İlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte

en seri şekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalışılır.

2..Hiçbir şekilde tahsis edilen kontenjandan fazla kadrosuz usta öğretici görevlendirmesi yapılamaz.

3.Çocuk sayısı 10'nun altına düşen sınıflar derhal kapatılır ve görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirmesi iptal edilir.

4.Ek-3 Bilgi Formunun Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi ile birlikte kullanılamayan kontenjanlar tenkis edilir.

5.Herhangi bir nedenle görevden ayrılan kadrosuz usta öğreticinin yerine ara verilmeden yedekten görevlendirme yapılarak, kadronun tenkis edilmesi yoluna gidilmez.

6.Eğitim-öğretim yılı içinde görev yeri değişikliği ile saymanlığı ve mal müdürlüğü değişen kadrosuz usta öğreticilerin, ücret ve sigorta ödemeleri yönünden mağduriyetlerinin önlenmesi için, Ek-2 görev dağılım çizelgesi ile Ek-3 çizelge yeniden düzenlenerek GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ACELE olarak gönderilir.

7.Koordinatör anaokulu müdürleri, Genel Müdürlüğümüzün 13/02/2001 tarih ve 308 sayılı yazısı doğrultusunda görevlerini sürdüreceklerdir. Koordinatör anaokulu müdürleri, Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda kadrosuz usta öğreticilerin eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlik yapmakla görevlidirler. Bu husus İl/ilçe millî eğitim müdürleri tarafından izlenir.

8.Yukarıda belirtilen hususların dışında ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince çözülür.

9.Anlaşılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aşağıdaki kişilerle görüşülebilir:

Görevlendirme ile ilgili konular
Recep SULA
Daire Başkanı
0.312.425.40.49

Dr. Hüseyin TÜRKER
Şube Müdürü
0.312.413.13.12

Mali konular
Şeref DİLMEN
Daire Başkanı
0.312.425.40.49

Erkut ALPAY
Şube Müdürü
0.312.413.13.29


--------------------------------------------------------------------------------

KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İLE İGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Soru :Müracaat nereye yapılacaktır?

Cevap :Kadrosuz usta öğretici uygulaması ile ilgili olarak müracaatlar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

Soru :Kadrosuz usta öğreticiliğe kimler müracaat edebilir?

Cevap :Kadrosuz usta öğreticiliğe kimlerin müracaat edebileceği müracaat şartları maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede yer almayan adayların müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Soru :İlçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edilebilir mi?

Cevap :Evet. Ancak görevlendirmeler il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

Soru :Çalışmak istenilen bir il için herhangi bir ilden müracaat edilebilir mi?

Cevap :Hayır. Kişiler çalışmak istedikleri ile doğrudan müracaat edeceklerdir. Bir ilden başka bir ilde çalışmak üzere müracaat edilemez veya tercihde bulunulamaz.

Soru :Eğitim semineri ne zaman düzenlenecektir? Semineri kim düzenleyecektir?

Cevap :Eğitim seminerleri il milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecektir. Seminer tarihleri de il milli eğitim müdürlüklerince belirlenecektir.

Soru :Bir ilde yapılan seminere katılan aday bu ilden aldığı seminer puanı ile başka bir ile müracaat edebilir mi?

Cevap :Çalışmak istediği ildeki müracaat tarihlerini geçirmemek kaydıyla edebilir. Bu konuda adayın çok dikkatli olması gerekir. İllerce ilan edilen müracaat süresi içinde müracaat etmek gerektiğinden belirlenen süre içinde yapılmayan müracaat geçerli sayılmayabilir. Bu durumda aday hak kaybına uğrayabilir.

Soru :İllerce düzenlenecek eğitim seminerinin süresi ne kadardır?

Cevap :Seminer alması gereken adaylar için il milli eğitim müdürlüklerince en az 60 saatlik eğitim semineri düzenlenecektir. Bu da gün olarak takriben iki haftalık süre demektir.

Soru :Görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilere ne kadar ek ders ücreti ödenecektir?

Cevap :Görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilere ödenecek ek ders ücreti açıklamaların (E) maddesinde belirtilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA(Anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı, mobil eğitim sınıfı, yaz eğitim sınıfı) GÖREV ALAN KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERLE İLGİLİ İŞ

SÖZLEŞMESİ

1-İŞVEREN KURUMUN:

a.Adı :.?????????.. ??????????????????..

b.Adresi :......................................................................

2-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİNİN:

a.Adı ve soyadı :????????????????????????????...

b.Baba adı :.?????.??????????????????????...

c.Anne adı :????????????????????????????..

d.Doğum yeri ve yılı :????????????????????????????..

e.Eğitim durumu :????????????????????????????..

f.Ev adresi :????????????????????????????.

g.Görev yeri :????????????????????????????.

h.Telefonu :(Ev:????????., GSM:........??????????.

ı.Haftalık ders saati sayısı :???....... (????????????????... (Yazı ile)

i.Aylık ders saati toplamı :?????.(..????..???????????.. (Yazı ile)

i.Belirlenen brüt ders saati ücreti:???????.???????????.?????.???.

3-SÜRE:

a.Sözleşmenin (görevin) başlama tarihi :??/??/2005

b.Sözleşmenin bitiş tarihi :??/??/200..

c.Sözleşmenin tanzim tarihi :?.../.?../2005

(Sözleşmenin tanzim tarihi göreve başlama tarihinden sonraki bir tarih olamaz)

4-GENEL ŞARTLAR:

1.Görev alan kadrosuz usta öğretici;

a).657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

b).16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar?,

c)20/05/1999 tarih ve 23700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında

Değişiklik?,

d)21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı

Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta

Öğreticiler Hakkında Yönetmelik?,

e)20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı

Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta

Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?,

f)Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği?.

hükümleri dahilinde görev yapmayı taahhüt eder.

2.Kadrosuz usta öğreticinin aylık ücreti, bir ay zarfında okuttuğu ders saati sayısının, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği ders saati ücreti (brüt) ile çarpımından elde edilen miktardır. Ücret sözleşmenin imzalanmasından itibaren hak edilir. Sözleşmenin bitmesi ile de sona erer.

3.Kadrosuz usta öğreticinin aylık ücreti, bordro ile her ayın ilk haftası içinde ödenir(Ödeneğin aksaması halinde ödenek gelmesi beklenir).

4.Kadrosuz usta öğreticinin sigorta priminin hesaplanmasında 8 saat bir gün esas alınır.

5.Eğitim verdiği sınıfındaki çocuk sayısı, ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik?in 9.maddesinde belirtilen esasların altına düşmesi halinde kadrosuz usta öğreticinin sözleşmesi fesh edilir.

6.Kadrosuz usta öğreticinin aylık ücreti, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartı ile anaokulları ile uygulama sınıflarında günlük 8, ana sınıfları ile yaz eğitim sınıflarında günlük 6 çalışma saati üzerinden hesaplanarak ödenir. Normal öğretim yapılan okullar bünyesindeki ana sınıflarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilere haftalık 30 saatten (günlük 6 çalışma saati) fazla ek ders ücreti ödenmez.

7.Yönetmelik gereği olarak sınıfın kapatılması veya asil öğretmen ataması ile kadrosuz usta öğreticinin görevli olduğu okuldaki görevi sona erer.

8.Kadrosuz usta öğretici, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimat veya uyarılara riayet etmez ise iş bu sözleşme fesh edilir.

5-ÖZEL ŞARTLAR:

Görev alan kadrosuz usta öğretici;

1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair Yönetmelik hükümlerine uyar.

2.Milli eğitim müdürlüğünce tespit edilen yerde görev yapar. Okul müdürlüğünce görevlendirilme dışında izin kullanamaz. Kullandığı takdirde kullandığı süre ücretinden kesilir.

c.İhtiyaç duyulduğu veya öğrenci bulunduğu takdirde, yaz eğitim sınıflarında da görevlendirilir. Görevlendirilmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemez.

3.Okul öncesi eğitim kurumlarında kesintisiz eğitim yapılması esas olup, teneffüs yapılmaz. Bağımsız anaokullarında görevli kadrosuz usta öğreticiler okulun şartları ve öğretmen sayısı ile okulda uygulanan öğretim şekline göre okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi doğrultusunda nöbet görevlerini yerine getirir. Ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise kendi devrelerinde tutacakları nöbet görevleri süresince hiçbir şekilde bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında görevlendirilemez.

4.Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük plânları hazırlar ve uygular.

5.Eğitim etkinlikleri için gereken eğitim materyallerini hazırlar.

6.Çocukların kişisel bilgi formlarını doldurur, gelişim ve sağlık kayıtlarını tutar ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlar.

7.Anne-baba eğitimi ile ilgili çalışmaları plânlar ve uygular.

8.Normal görevleri dışında okulca düzenlenen genel eğitim etkinliklerine katılır.

9.Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlem alır.

10.Kanun, tüzük, yönerge, genelge ve tebliğler dergisini okur ve gereğini yerine getirir.

11.Koordinatör müdürün rehberliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

12.Kendisine bildirilen çalışma saatlerine riayet eder.

13.Millî Eğitim Müdürlüğü ve Koordinatör müdür tarafından düzenlenen toplantı, seminer vb. etkinliklere katılır.

6-FESİH ŞARTLARI:

Valilik ve millî eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilecek çok acil sebepler dışında kadrosuz usta öğretici, Sözleşme bitim tarihinden önce tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh ederek görevinden ayrılamaz. Ayrıldığı takdirde, müteakip yıllarda kendisine kadrosuz usta öğreticilik görevi verilmez.

7-DİĞER HUSUSLAR:

İş bu sözleşme 7 ana maddeden oluşmaktadır. Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Bakanlık emirleri ile diğer kanun hükümleri uygulanır.

İş bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklarda ??.?????............ Mahkemelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

.../.../200.

Kadrosuz usta öğreticinin İşveren (Kurum) veya temsilcisi

adı soyadı ve imzası adı soyadı ve imzası

MEB Sitesindeki Duyuru için tıklayınzı

Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
Bu haber 127,278 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam