1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 Soruda Kariyer Öğretmenlik

Kariyer öğretmenliği düzenleyen 5204 sayılı Kanun 08/07/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun bir kaç hususu düzenlemekle beraber; sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisans üstü eğitim nitelikleri, puan değerleri, tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları yönetmeliğe bırakmıştı. İşte söz konusu yönetmelik 13/08/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Devamı için tıklayın.
14 Ağustos 2005 18:27
Yazdır

Yönetmelik çıkmadan önce hazırlamış olduğumuz (21/02/2005 tarihli) "Kariyer Öğretmenliğe İlişkin Soru ve Cevaplar" başlıklı dosyayı görmek için tıklayınız.

1- HANGİ ALANA NE KADAR KONTENJAN AYRILDIĞI BELLİ ODU MU?

Kanundayer aldığı üzere, toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı % 20, başöğretmen oranı % 10'dur. Bu sayıların alanlara göre dağıtımını ve yine alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları içinde sınavdan muaf olan veya olmayanlar için kullanılacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarını Milli Eğitim Bakanı belirleyecektir.

2- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına başvuru için kıdem süresi ne kadardır?

Lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;
a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl
kıdemi bulunmak şartı aranır.

3- Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar

Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır. Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;
a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl
kıdemi bulunmak şartı aranır.

4- Kariyer öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Yönetmeliğe göre, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az beş ay önce Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Ancak yönetmeliğin geçici 2'inci maddesi ile 2005 yılına ilişkin bir istisna getirilmiş ve 2005 yılında yapılacak sınavda bu beş aylık şartın aranmayacağı belirtilmiştir.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavı, yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılacaktır.

Sınav, merkezî sistem ile çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yapılacaktır.

5- Sınav konuları ve ağırlık katsayıları nasıldır

Uzman öğretmenlik/Başöğretmenlik sınav konuları ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
a) Türkçe (0,3),
b) Genel kültür (0,2),
c) Pedagojik formasyon (0,4),
d) Millî eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler (0,1).

Sorular, Sınav Konuları Çizelgesinde yer alan alt konu başlıkları arasından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanmıştır. Çizelgeyi görmek için tıklayın. Talim ve Terbiye Kurulu, Sınav Konuları Çizelgesinde yer alan alt konu başlıklarında yeni gelişmeleri esas alarak değişiklik yapmaya yetkilidir. Yapılan değişiklikler, sınav tarihinden en az beş ay önce ilan edilir.

6- Sınavlar kaç yıl geçerlidir?

Katılmış oldukları sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan almış olmalarına rağmen kontenjan yetersizliğinden dolayı unvan verilemeyenlerin puanları iki yıl süreyle geçerlidir. Bu adaylar, puanlarını yükseltmek istemeleri hâlinde tekrar sınava girebilirler. Değerlendirmede puanı yüksek olan sınavın sonucu esas alınır. 60'ın altında puan alanlar da daha sonraki sınavlara girmek üzere başvurabilirler.

7- Değerlendirme ölçüt ve puan değerleri ne kadardır?

a) Lisans mezunu öğretmenler ile alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim (hizmet içi, lisansüstü), % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur.

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve sicil ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 20'sini kıdem, % 40'ını hizmet içi eğitim, % 20'sini etkinlikler ve % 20'sini de sicil puanı oluşturur.

Başöğretmenliğe yükselmede, uzman öğretmenliğe yükselmede değerlendirmeye alınan uzman öğretmenlik sertifikasının düzenlendiği tarihten önceki belgeler, değerlendirmeye alınmaz.

8- Birden fazla alan öğretmenliğine atanabileceklerin başvuruları nasıl değerlendirilecektir?

Mezun oldukları yüksek öğrenimlerinin gerektirdiği alan öğretmenliğine atanamamış olanlar ile birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek olanlar; en son atanmış oldukları alanda uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik başvurusunda bulunabilirler.

9- Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurumlarındaki öğretmenler durumu nasıl olacaktır?

Özel öğretim ve diğer kamu kurumlarındaki öğretmenler de açılacak olan kariyer sınava girerler. Bunlardan, uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanını elde edeceklerin belirlenmesi için yapılacak başarı sıralamasında, alanlara göre esas alınacak en az değerlendirme puanı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden alanlarında belirtilen unvanları o yıl kullanmaya hak kazanan, en az değerlendirme puanına sahip öğretmenlerin puanından az olamaz.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarında öğretmen görev unvanı ile çalışanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına atanmış olanlar; atandıkları alanda durumlarına uygun kontenjan bulunması şartıyla göreve başladıkları tarihten itibaren belirtilen unvanları kullanmaya hak kazanırlar.

10- Hizmet içi eğitim etkinlikleri nasıl değerlendirilecektir?

Hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunur.

b) Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanır.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen ve Bakanlık tarafından uygun bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin bu hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredi puanlarının hesaplanmasında her 6 saatlik eğitim süresi için bir kredi puanı verilir.

d) Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri ile alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine kredi puanı verilmez.

13/08/2005 tarihinden önce tamamlanan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası, 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilir.

11- Başöğretmenlik için istisna...

Yönetmeliğin 8'inci maddesine göre başöğretmen olabilmek için uzman öğretmenlikte 6 yıl kıdemi bulunmak şartı aranmaktadır. Yönetmeliğin geçici maddesi ile bir istisna getirilmiştir. Buna göre, Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte (13/08/2005), adaylık dönemi hariç öğretmenlikte en az 13 hizmet yılını dolduran öğretmenlerden ilk defa yapılacak uzman öğretmenlik sınavını kazananlar, bir defaya mahsus olmak üzere 8 inci maddede belirtilen kıdem şartı aranmaksızın (uzman öğretmenlikte 6 yıl) bu sınavdan sonra düzenlenecek ilk başöğretmenlik sınavına katılabilirler.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 151,366 defa okundu. 53 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam