Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/282531/
Yazdırılma Tarihi : 16 Nisan 2021 Cuma 19:35

Kamudaki müdür ve müdür yardımcılarının 2 yıl zorunlu görevi kalktı

Haber Tarihi : 10 Eylül 2012 13:18

Kamudaki müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına ilk defa atanacak olanların 2 yıl süreyle zorunlu olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirilmeleri uygulamasına son verildi.

MUSTAFA ÇAKIR / CUMHURİYET

ANKARA - Hükümet kamuda müdür ve müdür yardımcısı atamalarında sürpriz bir değişiklik yaptı. Yönetmelik değişikliği ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına ilk defa atanacak olanların 2 yıl süreyle zorunlu olarak ağırlıkla Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirilmeleri uygulamasına son verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle yönetmeliğin Haziran 2000 tarihli ek 1. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olarak istihdam edilen bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, milli eğitim müdürü, malmüdürü, il ve ilçe müftüsü, şube müdürü ve diğer müdür unvanlarına, merkez denetim elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere defterdar ile gelirler ve işletme bölge müdürü unvanlarına; aynı unvanların yardımcılıklarına atanacak olanların ilk görev yerlerini düzenliyordu. Bu unvanlarda görev yapan personelin ilk görev yerleri şu illerden oluşuyordu: ?Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Ardahan, Iğdır, Batman, Şırnak, Gümüşhane, Bayburt, Van.?

Özür grubu

Yapılan değişiklik ile müdür ve müdür yardımcılarının ilk olarak bu illerde görevlendirilmeleri koşulu kaldırıldı. Ayrıca bu hizmet bölgelerine atananlar, sağlık ve eş durumu gibi özür grubu atamalarından yararlanamıyorlardı. Değişiklik ile bu hükümler de yürürlükten kaldırıldı.

?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?te de değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, ?Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına? yapılacak atamalarda ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik? hükümleri dikkate alınmayacak.