1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevden alınan bürokratlar, KHK maddelerinin iptalini istiyor

18 Eylül 2012 14:20
Yazdır

2011 yılında çıkarılan kanun hükmüne kararnameler ile çok sayıda üst düzey yönetici görevden alınmış ve müşavir veya araştırnacı yapılmıştı.

Görevden alınanlar yargı yoluna başvurmuş olup, bazı idare mahkemeleri dilekçelerde yer alan talep üzerine Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Yüksek Mahkeme dosyalardan bir kısmını geçtiğimiz hafta görüşmüş ancak bir karar almamıştır. Dosyaların bir kısmı ise bu hafta görüşülecektir.

İşte Mahkemenin gündemindeki dosyalar

649 sayılı KHK'yla 3289 sayılı Kanuna eklenen hüküm: Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İl Spor Müdürü ve İlçe Spor Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır.

639 sayılı KHK'nın geçici 3. maddesinin 2 nolu fıkrası: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü unvanlı kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatı kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrosuna halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Araştırmacı kadroları, herhangi bir nedenle boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

645 sayılı KHK'nın geçici 3. maddesinin birinci fıkrasdı : Çevre ve Orman Bakanlığında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İl Çevre ve Orman Müdürü ile İl Çevre ve Orman Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu fıkra uyarınca görevleri sona erenlerden İl Çevre ve Orman Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ekli (4) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, diğerleri ise ekli (4) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. (Ek iki cümle: 10/10/2011-KHK-657/6 md.) Bunlardan Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilir. Bu personelin sürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu madde uyarınca ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

7

2012/85

Yozgat İdare Mahkemesi

8.8.2011 günlü, 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 54. maddesiyle, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici Madde 12'nin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- 2011/107 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

9

2012/88

Konya 1. İdare Mahkemesi

3.6.2011 günlü, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 3. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ?? Şube Müdürü ?? ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- 2011/86 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

10

2012/89

Konya 1. İdare Mahkemesi

8.8.2011 günlü, 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 54. maddesiyle, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici Madde 12'nin iptaline karar verilmesi istemi

İlk

- 2011/107 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

11

2012/90

Konya 1. İdare Mahkemesi

3.6.2011 günlü, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 3. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ? ? Bölge Müdür Yardımcısı ?? ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- 2011/86 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

....

15

2011/101

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 117 milletvekili

29.06.2011 günlü, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin;

1- Tümü ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eklerinin,

2- 10. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

3- Geçici 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,860 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam