1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzman Erbaşlıktan Memur Kadrolarına Geçiş Şekli

3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilenlerin naklen veya açıktan atama prosedürüyle memur kadrolarına nasıl geçebilecekleri konusunda artış gösteren sorular nedeniyle memurlar.net olarak bazı açıklamalarda bulunma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
Uzman Erbaşların devlet kadrolarına nasıl geçebileceği konusunda artış gösteren sorular nedeniyle 1999 yılında Devlet Personel Başkanlığınca bir Tebliğ yayınlanmıştır. Aşağıda bu Tebliğin tümü yer almaktadır. Ancak Tebliğin tam metnini vermeden önce bazı özet açıklamalar yapmak yararlı olacaktır.

1-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ?657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler? hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde diğer personel Kanunlarına tabi olanlar, kendi istekleri ile çekilmiş olmak kaydı ile, açıktan atama prosedürü çerçevesinde memur kadrolarına atanabilirler.

2-Uzman Erbaşların memur kadrolarına atanmaları bir zorunluluk değildir. Kamu kurumları ihtiyaç duyuyor ise kendi istekleri ile çekilmiş olan uzman erbaşları, koruma ve güvenlik kadrolarına veya kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atayabilirler.

3-Uzman Erbaşlar, koruma ve güvenlik kadrolarına veya kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara KPSS sınavına girmeden atanabilmektedirler. Ancak bunun için ilgili kurumun açıktan atama prosedürünü yerine getirmesi gerekmektedir. Açıktan atama izinleri ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kurumların bir veya bir kaçından izin alınarak gerçekleştirmektedir.

4-Bu düzenlemeden yararlanabilmek için, en az iki yıl (azami adaylık süresi) Uzman Erbaş olarak çalışmak gerekmektedir.

5- Uzman Erbaş Kadrolarından devletin memur kadrolarına nakil söz konusu değildir. Yukarıda bahis konusu edilen hususlar sadece kendi isteği ile çekilmiş olan Uzman Erbaşlara tanınmış olan bir konuya ilişkindir.3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzan Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin TEBLİĞ


(Devlet Personel Başkanlığından) (6.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete)

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak istihdam edilen Uzman Erbaşların naklen veya açıktan atama yoluyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmalarına ilişkin olarak tereddüte düşüldüğü, ilgililer ve kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlığımıza vaki müracaatlardan anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ?657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler? hükmü yer alırken, memurların bir kurumdan diğerine nakillerine ilişkin 74 üncü maddesinin son fıkrasında 217 sayılı Kanun Hükmüne Kararnamenin kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillere imkan sağlanmakta olup, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına ilişkin 2 nci maddesinin son fıkrasında askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personelin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personel statüsünde işe alınacak personelle ilgili düzenlemelerin bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personelin Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına geçişlerine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

Diğer taraftan, 6.12.1985 tarih ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan ?İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği?ne, 22.2.1999 tarih ve 23619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle eklenen Ek 1 inci madde ile Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet Memuru olarak atanacakların ?İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavı (DMS)?na girmeleri gerektiği belirtilirken, 17 Ekim 1999 23849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından, 2000 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin 14.10.1999 tarihli ve 99/13415 sayılı Kararname'nin eki Kararın 4 üncü maddesinde ?...İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği kapsamında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olanlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olanlardan,
Söz konusu yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı'nın izniyle açıktan personel alabilirler...? denilmektedir.Buna göre,
1-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre istihdam edilen Uzman Erbaşlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi bulunmaları sebebiyle diğer personel kanunlarına tabi herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanamayacaklardır.

2-3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarına istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışılmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere bağlı olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kuru ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.

3-3269 sayılı Kanuna tabi personelin Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki sözleşmeli personel pozisyonlarına sınavsız atanmalarına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu personel Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bağlı kuruluşların sözleşmeli personel pozisyonlarına sınavsız olarak atanamayacaklardır.

4-İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavına (DMS) katılarak başarılı olan Uzman Erbaşlar ancak söz konusu sınava ilişkin hükümler ile ilgili prosedür çerçevesinde bir kadro ve pozisyona atanabileceklerdir. (Bu fıkradaki DMS şimdi KPSS olarak anlaşılmalıdır.)

5- Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı, ilgili mevzuat uyarınca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılan merkezi sınava ilişkin prosedür hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkisinde bulunduğundan, daha önce Uzman Erbaş olarak çalışmış ve bu görevlerinden kendi istekleriyle ayrılmış olanların Devlet Personel Başkanlığınca herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait kadro ve pozisyonlara yerleştirilmeleri mümkün bulunmadığından ilgili kişilerin bu yöndeki Başkanlığımıza vaki başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlgili kurum ve kişilere tebliğ olunur.

Bu haberi oylayabilirsiniz 3 2
Bu haber 946,538 defa okundu. 1,118 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam