1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alt hizmet gruplarına atama yapacak

12 Kasım 2012 12:27
Yazdır

Tercihlerinizi kaydedip veya güncelledikten sonra geçerli olması için onaylama ve kesinleştirme işlemini mutlaka yapıp , aldığınız çıktılarda onaylama ve kesinleştirme tarih ve saatini mutlaka görmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.12.0.PER.0.02.00.00

Konu : Alt Hizmet Bölgelerindeki Hizmet Gruplarına Yapılacak Atamalar

... /... /2012

.......VALİLİĞİNE

(İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere 12.08.2009 tarihli ve 27317 saydı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin değişik 14.maddesinin 1 .fıkrasının (b) bendinde "20 nei madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl kesintisiz olarak çalışmış olması, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması, doluluk oram yüksek olandan düşük olana doğru atanmayı talep etmesi, kuruluşlara atanacakların atama şartlarını taşıması, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapması ve durumunun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-2) Aynı Hizmet Bölgesindeki Hizmet Grupları Arası ve Alt Hizmet Bölgelerindeki Hizmet Gruplarına Yapılacak Atamaları Düzenleyen Tabloya uyması kaydıyla Genel Müdürlükçe ilan edilecek illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere hizmet puanı ve tercihlere göre her zaman için personelin ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır." Hükmü yer almaktadır

Bu hüküm çerçevesinde, İl, İlçe ve Kuruluş Müdürlüklerimizin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için unvanlara göre boş kadroların ilanı, müracaatların internet ortamında alınması ve atamaların yapılabilmesi için gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir;

1-Kurum içi naklen atamalara esas olniak üzere öncelikli ihtiyaç duyulan boş kadrolar İl/İlçe/Kuruluş ve unvan bazında tespit edilmiş olup 09.11.2012 tarihinde www.tarimpersonel.gov.tr web adresinde ilan edilecektir,

2-İllerin unvanlara ve doluluk oranlarına göre hazırlanan Ekim-2012 dönemi hizmet gruplarını (A,B,C,D) gösteren tablolar Genel Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilmiş olup müracaatlarda bu tablolardaki hizmet grupları ve doluluk oranlarına uyulması gerekmektedir.

3-İlan edilecek boş kadrolar için gerekli şartlan taşıyanlar 12-20.11.2012 tarihleri arasında aynı web adresindeki tercih formunu doldurup kaydet işlemi ile müracaat edebileceklerdir. Bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği açısından, tercih yapan personel tarafından bu müracaat formundan iki nüsha çıktı alınıp birim amirinin görüldü şeklindeki tasdikinden sonra, bir nüshası işlem dosyasında muhafaza edilmek üzere birimine, diğer nüshası ise müracaat eden personele verilmesi gerekmektedir. Müdürlükler tarafından müracaat formlarına ait çıktıların Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmesine gerek yoktur. Atama işlemlerine esas olacak müracaat formu çıktıları, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem birimi tarafından da alınarak ilgili atama birimlerine gönderilecektir.

4-İlan edilen boş kadrolara şartlan uyan personel, internet ortamında, her yerden müracaat edebilecektir. Ancak, müracaat süresinde izinli, raporlu, geçici görevli ve benzeri mücbir mazeretlerden dolayı görev yaptığı birimden uzakta olanlar, bu durumlarını belirten belge ve iki adet müracaat formu çıktısı ile bulundukları yere en yakın İl/ilçe/kuruluş müdürlüğüne giderek söz konusu müracaat formunun birim amirince tasdik edilmesini müteakiben, ilgili müdürlük tarafından bu formların bir nüshası şahsa verilecek olup, bir nüshası çalıştığı birime gönderilecektir.

5-İnternet ortamında yapılan ve kaydedilen müracaat üzerinde daha sonra değişiklik yapıldığında en son kesinleştirilen tercih geçerli olacaktır.

6-Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin talepleri en geç 28.11.2012 tarihine kadar, hizmet puanına, tercihlere ve doluluk oranlarına göre değerlendirilecek olup, yapılan yerleştirme sonuçları Genel Müdürlüğümüz web adresinde duyurulacaktır. Yerleştirme sonuçlarına göre müracaatları uygun olanlardan, başka kurum ve kuruluşlara yazışma yapılması gerekenler hariç, atama işlemleri 21.12.2012 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılanların ataması ise cevabi yazıların gelmesini müteakip en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

7-Kuruluşlarda çalışan personel ile kuruluşlara atanacak personelden ilan edilen boş kadrolara yerleştirme işlemi yapılanlardan diğer şartları uygun olanların atamalarının yapılmasına esas olmak üzere, ilgili Genel Müdürlükten görüş alınarak işlem tesis edilecektir.

8-Yukarıda sayılan esaslara göre yapılan atama sonucunda bulunduğu görev yerinden ilişiği kesilenlerin hiçbir surette onay iptali yapılmayacak olup, atandıkları yeni görev yerlerinde başlayacaklardır.

9- Yönetmeliğin 2 nei maddesi kapsamında sayılan unvanlar dışındaki personel müracaatta bulunamayacaktır.

Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için yukarıda belirtilen açıklamalara titizlikle uyulması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 Aynı Hizmet Bölgesindeki Hizmet Grupları arası ve Alt Hizmet Bölgelerindeki Hizmet Gruplarına Yapılacak Atamaları

Düzenleyen Tablo >> Detaylar için tıklayınız

Kuruluş Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Mühendis kadrolarını gösterir liste ve kodları >> detaylar için tıklayınız,

İl ve İlçe Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Mühendis kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız,

Kuruluş Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Veteriner Hekim kadrolarını gösterir liste ve kodları >> detaylar için tıklayınız

İl ve İlçe Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Veteriner Hekim kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

Kuruluş Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Laborant kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

Kuruluş Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Kimyager kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

Kuruluş Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Biyolog kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

İl ve İlçe Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Veteriner Sağlık Teknikeri kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

İl ve İlçe Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Tekniker kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

İl ve İlçe Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

İl ve İlçe Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Teknisyen kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

Kuruluş Müdürlüklerinde tercih yapılacak boş Tekniker/Teknisyen kadrolarını gösterir liste >> detaylar için tıklayınız

Mühendislerin ve veteriner Hekimlerin tercihlerini yaparken bu tablodaki birim kodlarına dikkat ederek tercih yapmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 24,071 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam