1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastalık Raporlarına İlişkin Sorular

Son düzenlemelere göre doğum izin süreleri ne kadardır? Bir memur, tek hekimden kaç güne kadar hastalık raporu alabilir? Yılda 40 güne kadar hastalık raporu almanın şartları nelerdir? Doğum öncesi izin, hangi halde doğum sonrasına aktarılır? Bu soruların cevapları öğretmenlere göre farklılık oluşturmakta mıdır? Sitemiz editörlerinin sorulara verdikleri yanıtları görmek için başlığa tıklayınız.
13 Ekim 2005 00:08
Yazdır

SORU: Sivas'ta görev yapan bir öğretmenim. Öğretmen olan eşim 2005 yılı mayıs ayında hamileliğin ağır geçmesi nedeniyle 15 günlük rapor aldı. Ancak raporun 3 günü kullanıldıktan sonra acil olarak hastaneye kaldırıldı ve tıp fakültesinde 8 gün yattı. Hastane çıkışında ise doğum öncesi izne ayrıldı. Yani 15 günlük raporun sadece 3 günü kullanıldı. Yaz tatili dönüşü ise nörolojik bir hastalık nedeniyle 20 günlük rapor aldı. Bu 20 günün bitiminde tekrar 20 günlük rapor aldı. Ancak alınan raporların hepsi tek hekim raporu olduğu için yıl içinde toplam 40 gün olma şartını geçiyor. Bazı araştırmalarımızda, rapor alımından sonra -hastanede yatma olursa- raporun kalan günü sayılmıyor olarak bilgilendik.(Memurun yıllık izninde raporlu veya hastanede geçirdiği günlerinin yıllık izninden sayılmaması... konulu yönergeye dayanarak)
1- Ancak öğretmenlerin yıllık izni olmadığından durum belirsizlik gösteriyor.Durum nasıldır?
2- Yirmi günlük raporlar farklı tıp fakültelerindeki farklı profesörlerce verildi, bu bir farklılık yaratıyor mu?
3- Son alınan raporun ne kadarını kullanabiliriz?
4- Doğum sonrası aylıksız izin en az ne kadar alınabilir?

CEVAP:

DOĞUM İZİN SÜRELERİ NE KADARDIR?

Doğum izni süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde 14.7.2004 tarih 5223 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Değişikliğe göre maddenin son hali şu şekildedir:
"Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır."

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657'nin Yıllık İzinleri Kullanılışı başlıklı 103'üncü maddesinde "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir
" hükmü yer almaktadır.

İZNİN DOĞUM SONRASINA AKTARILMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bu maddelere göre, İznin doğum sonrasına aktarılabilmesi için belirli şartların bir arada bulunması gerekmektedir.
Bunlar; a) Tabip onayı, b) Memurun isteği, c) İşyerinde çalışması hususlarıdır.

Bu konuda öğretmenler özelinde daha önce hazırlamış olduğumuz habere bakmak için buraya, diğer memurlar açısından geçerli olan duruma bakmak için şuraya tıklayınız.

Doğum sonrası 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrası alınan ayıksız izin azami süresi belirlenmiş olup en az ne kadar alınacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Adı geçen 104 ve 108 inci maddelerin belirtilen hükümleri uyarınca doğum tarihini takip eden 8 veya 13 (8+5) haftadan itibaren başlamak suretiyle 1 yıl süreyle aylıksız izin verilmesi mümkündür. Belirlenen bu sürenin için kalmak suretiyle idare bir yılı ve bu süreleri aşmamak şartı ile istediği kadar aylıksız izin vermesi takdirinde bulunmaktadır.

TEK HEKİMLER KAÇ GÜNE KADAR İZİN VEREBİLİR?

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde "3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.
Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.
Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur.
İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.
"hükmü yer almaktadır.

Hastalık raporlarını, tek hekimler, farklı zamanlarda 20 günü aşmamak üzere 40 güne kadar hastalık raporu verebilmektedirler. Tek hekimler azami süre olan 20 gün rapor üzerine hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlemesi gereklidir. Belirtilen usul ve esasa uymayan hastalık izinlerinin anılan yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmü uyarınca izne çevrilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bu çerçeve de tıp fakültesinde görevli prof. lardan alınan ikinci 20 günlük raporun tıp fakültesi sağlık kurulunda onaylatılması gerektiği değerlendirilmektedir. Onaylatılması halinde tamamı kullanılabilir.

Burayı özetleyecek olursak;
a- Memurun tek hekimden farklı zamanlarda 20 günü aşmamak üzere 40 güne kadar hastalık rapor alması mümkündür.
b- Memur 20 günlük rapor aldıktan sonra göreve başlıyamıyor ve hastalığın devamı veya başka bir hastalıktan dolayı yeniden tedavi oluyorsa bu halde müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlemesi gerekir.

ÖĞRETMENLER YILLIK İZİNLERİNE DENK GELEN HASTALIK İZİNLERİNİ DAHA SONRA KULLANABİLİRLER Mİ?

657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez." hükmü yer almaktadır.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin yıllık izinde hastalanma hali başlıklı 6 ncı maddesinde "Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar.
Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar.
Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi gözönünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 ncü maddesine göre kullandırılır."
denilmektedir. Öğretmenlerin yıllık izinde hastalanması halinde kullanılmayan yıllık izinin bilahare kullanılmasına ilişkin 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan hüküm uyarınca mezkur Yönetmeliğin 6 maddesi hükmünün uygulanması imkanı bulunmamaktadır.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 167,571 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam