1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Sorular

28.12.2004 tarihinde görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kamu kurumlarında memur olarak çalışanların orta öğretim veya yüksek öğretim mezuniyetlerine uygun kadrolara atanmaları, yapılacak olan unvan değişlikliği sınavında başarılı olma şartına bağlanmıştır. Unvan değişikliği sınavında eğitim verilmemekte olup sadece sınav yapılmamaktadır. Yapılan bu sınavda başarı notuna ilişkin olarak sitemize yöneltilen sorulara verdiğimiz cevaplara ulaşmak için tıklayınız.
14 Ekim 2005 14:12
Yazdır

Aşağıdaki dosyayı okumadan önce "Mesleki veya Teknik Eğitim Sonucu Alınan Unvanlara Geçişler Nasıl Olacak?" başlıklı dosyayı okuyunuz.

SORU: Ben Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde teknisyen kadrosunda ve Mühendis diploması olan bir memurum. 11 Eylül 2005 tarihinde unvan değişikliği sınavı oldu. Bu sınava Mühendis kadrosu için 153 kişi girdi ve 10 kişi 70'in üstünde not alarak başarılı ilan edildi. Ancak sınavdan önce 41 tane boş Mühendis kadrosu ilan edilmişti. Ben de 70'in altında not aldım ve not sıralamasında ise ilk 41 kişi arasındayım. Bu durumda;
1-Unvan değişikliği için sınavda başarılı olmak için 70 not barajı var mıdır?
2-Sınav sonucunda 70'in altında not almış bile olsak, boş bulunan 41 adet mühendis kadrosu için not sıralamasına göre geriye kalan Mühendis kadrolarına yerleştirilmemiz gerekmez mi?
3- Unvan değişikliği, görevde yükselme gibi yeterlilik gerektiren bir durum olmadığından ve yarışma sınavı olduğundan dolayı mahkeme yoluyla itiraz edilse netice alınabilir mi?
Yukarıdaki sorularıma cevap verirseniz kendim ve benim durumda olan 30 kişi için şimdiden teşekkürler.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları istihdam ettikleri kamu görevlilerinin görevde yükselmeleri ve unvan değişiklikleri belirli objektif esaslara bağlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Genel Yönetmeliğin sınavın şekli başlıklı 12 inci maddesinde "Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurum ve kuruluşlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırırlar.
Sınavda (100) üzerinden (70) puan alanlar başarılı sayılırlar.
Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."
hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Mezkur Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesinde de "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.
Bu yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir."
denilmektedir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 04/01/2000 tarihli ve 23926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan yönetmelikte 06/08/2001 tarih ve 24485 sayılı Resmi Gazete'de, 08/03/2002 tarih ve 24689 sayılı Resmi Gazete'de ve 14/062005 tarih ve 25845 sayılı Resmi Gazete'de değişiklikler yapılmıştır.
Mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesinde " Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yetmiş ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.
Sonuç tutanağına başarılı olanların notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanakta, değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlayarak ayrıca gösterilir."
hükmü yer almaktadır.

1- Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, unvan değişikliği yapılabilmesi için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak zorunludur.

2- 70 puan barajını aşamayanlar boş mühendis kadrosu da bulunsa atanamaz.

3- İdarenin yaptığı işlem mevzuata uygun bulunmaktadır. Bu işlemin idari yargıda dava konusu olması halinde kazanma şansı az görünmektedir. Unvan değişikliği için böyle bir sınav yapılması yönündeki düzenlemelerin iptali yönünde dava açılması halinde kazanılması hususu ise yargının takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 97,451 defa okundu. 42 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam