1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye giyecek yardımı ücretlerini açıkladı

22 Şubat 2013 16:28
Yazdır
Maliye giyecek yardımı ücretlerini açıkladı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 45516914-115457-3 22.02.13*2043
Konu: Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması

......................... BAKANLIĞINA

......................... MÜSTEŞARLIĞINA

......................... REKTÖRLÜĞÜNE

......................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

......................... VALİLİĞİNE

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim şyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi” Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

2) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklik uyarınca, Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 16, 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.

3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi ” Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise 127,44 TL

Tulum 24,52TL

Ayakkabı 35,96 TL

Yağmurluk 27,65 TL

Atkı 4,89 TL

Eldiven 3,13 TL

Toplam 223,59 TL

tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise 127,44 TL

Ayakkabı 35,96 TL

Toplam 163,40 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

4- Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.

6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı


(EK:1) (EK:2)
MEMURLARA VER İ LECEK G İ YECEK E Ş YALARININ AZAM İ B İ R İ M F İ YAT L İ STES İ NAKDEN YAPILACAK G İ Y İ M YARDIMINA İ L İŞ K İ N F İ YAT L İ STES İ
Sıra No CİNSİ 2013 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL) Sıra No CİNSİ 2013 Yılı Birim Fiyatlar (TL)
1 Takım Elbise 118,00 1 Takım Elbise 127,44
2 Tayyör 86,00 2 Tayyör 92,88
3 Yazlık Takım Elbise 117,00 3 Yazlık Takım Elbise 126,36
4 Pantolon- Etek 25,00 4 Pantolon- Etek 27,00
5 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 16,15 5 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 17,44
6 Kravat-Papyon 4,53 6 Kravat-Papyon 4,89
7 Palto-Manto 118,00 7 Palto-Manto 127,44
8 Pardesü-Gocuk 58,20 8 Pardesü-Gocuk 62,86
9 Yağmurluk (Muşamba) 25,60 9 Yağmurluk (Muşamba) 27,65
10 Meşin Ceket-Deri Ceket 106,00 10 Meşin Ceket-Deri Ceket 114,48
11 Parka-Mont-Montgomer 52,40 11 Parka-Mont-Montgomer 56,59
12 Kaput 32,10 12 Kaput 34,67
13 Erkek Ayakkabısı 33,30 13 Erkek Ayakkabısı 35,96
14 Kadın Ayakkabısı 33,30 14 Kadın Ayakkabısı 35,96
15 İş Ayakkabısı 23,20 15 İş Ayakkabısı 25,06
16 Bot-Fotin 33,30 16 Bot-Fotin 35,96
17 Lastik Çizme 12,10 17 Lastik Çizme 13,07
18 Çorap 2,27 18 Çorap 2,45
19 Eldiven (Yün) 2,90 19 Eldiven (Yün) 3,13
20 Eldiven (Deri) 8,80 20 Eldiven (Deri) 9,50
21 Atkı-Kaşkol 4,53 21 Atkı-Kaşkol 4,89
22 Kazak 18,20 22 Kazak 19,66
23 Sarık 9,00 23 Sarık 9,72
24 Cüppe 27,00 24 Cüppe 29,16
25 Şapka-Başlık-Kep 8,85 25 Şapka-Başlık-Kep 9,56
26 İş Gömleği 11,90 26 İş Gömleği 12,85
27 İş Önlüğü 11,90 27 İş Önlüğü 12,85
28 Ebe önlüğü 11,90 28 Ebe önlüğü 12,85
29 İş Elbisesi 33,30 29 İş Elbisesi 35,96
30 Tulum 22,70 30 Tulum 24,52
31 Hemşire-Ebe Forması 25,60 31 Hemşire-Ebe Forması 27,65
32 Laboratuvar Kıyafeti 18,60 32 Laboratuvar Kıyafeti 20,09
33 Ameliyathane Kıyafeti 18,60 33 Ameliyathane Kıyafeti 20,09
34 Bel Kemeri-Palaska 9,90 34 Bel Kemeri-Palaska 10,69
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 6
Bu haber 82,301 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam