1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2003 yılı Haziran ayı soru ve cevapları

30 Kasım 2003 02:02
Yazdır

1- Aşağıdaki sorular Ahmet Ünlü'nün Yenişafak gazetesinde okuyucudan gelen sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır

2- Soru ve cevaplarda kılavyenizin Ctrl + F tuşuna basarak arama yapabilirsiniz


27 Haziran 2003

İktisat Bölümü mezunlarının öğretmen olması

Eşim, İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Okuduğu sırada pedagojik formasyon almış. Öğretmen olabilir mi? Ayrıca ben bir kamu kuruluşunda memurum. Eşimin ataması başka bir şehire de çıkabilir mi?

Kimlerin öğretmen olabileceğine ilişkin düzenleme 31.3.2003 tarihinde değişikliğe uğrayan 340 No.'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu karar eki cetvelde öğretmenlik branşlarına hangi bölüm mezunlarının atanacağı tek tek belirtilmiştir. Hem karar, hem de karar eki köşemizin sınırlarını aşmaktadır. Bu ve benzer sorular için memurlar.net'in öğretmenler kategorisi altında yeterli bilgi bulunmaktadır. Sizin için kısaca belirtecek olursak ilgili karar ekine göre, sadece yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının İktisat bölümü mezunları (tezsiz yüksek lisans yapmaları veya pedagojik formasyon almaları durumunda) Muhasebe öğretmenliği kadrosuna başvuruda bulunabilmektedir. Dolayısıyla, eşiniz yabancı dilde eğitim yapan İktisat bölümü mezunu ise öğretmenliğe başvurabilir. Diğer taraftan, MEB tarafından, yayınlanan kılavuzda eşiniz il tercihinde bulunacaktır. Puan durumuna göre atama yapılacaktır. İl tercihinde sizin çalıştığınız il'i tercih etmesi gerekmektedir.


28 Haziran 2003

İki defadan fazla istifa halinde memuriyete dönüş
Uzman hekim olarak görev yaparken Sağlık Bakanlığı'ndaki memuriyetimden istifa ile ayrılmıştım. 3 sene evvel SSK hastanesinde memuriyete geri döndüm. Yeniden istifa edersem tekrar geri dönebilir miyim? Nasıl ve nereye geri dönebilirim?

657 sayılı Kanun'un 92'nci maddesine göre iki defadan fazla istifa etmemiş olanlar memuriyete dönebilmektedir. Buna göre, bir kez daha istifa etmeniz halinde yeniden dönüş hakkınız olacaktır. Dönüş sonrası sizi çalıştırabilecek olan kurumlardan Sağlık Bakanlığı ve SSK'ya başvurabilirsiniz. Ancak, idarenin sizi alıp almamakta takdir hakkı vardır. Ancak, Türkiye'nin uzman hekime olan ihtiyacı düşünüldüğünde dönüşünüz de büyük bir ihtimalle idare olumlu davranacaktır.

Fizyoterapist unvanına yapılacak atamalar ve tazminatları

1997 yılında Sağlık Bakanlığı'nda hemşire olarak göreve başladım. Daha sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan 2000 yılında fizyoterapist unvanıyla mezun oldum. Fizyoterapist unvanına atanabilir miyim? Diğer taraftan, kadrom verilmemiş olsa bile, 98/10548 sayılı yan ödeme kararnamesinin E bendine göre özel hizmet tazminatını fizyoterapist olarak alabilir miyim?

Fizyoterapist unvanı Sağlık Bakanlığının Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamında değildir. Bu nedenle fizyoterapist unvanına atamanız idarenin taktir hakkı çerçevesinde yapılabilir. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması da bu yöndedir. Ama, bu husus Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne aykırıdır. Diğer taraftan, 98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesi'nin 3. maddesinin E bendinde; Özel Hizmet Tazminatı ödemelerinde II Sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) işaretli listelerde yeralan hizmetler için işgal edilen kadroların sınıfları ve personelin kariyeri esas alınacağı belirtilmiştir. Dikkat edildiği takdirde işgal edilen kadroların sınıfları ile personelin kariyeri bir arada belirtilmiştir. Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapmanız nedeniyle II Sayılı Cetvel'in (F ) işaretli listesinde yer alan tazminat oranlarından eğitim durumunuza uygun olanlardan faydalanmanız mümkündür.

Öğretmenlerin zorunlu hizmeti ve eş durumu

02.10.2000 tarihinde matematik öğretmeni olarak göreve başladım. Yeni evlendim. Eşim de sınıf öğretmeni ve o Doğu hizmetinden muaf. Acaba ben eş durumundan dolayı muaf olur muyum ya da her ikimizi de doğu gorevine atayabilirler mi?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü 11.6.2000 tarihinden sonra öğretmen olanlar için sözkonusudur. Bu nedenle sizin zorunlu çalışma yükümlülüğünüz bulunmaktadır ve bu yükümlülüğünüzün eş durumundan dolayı muaf olması mümkün değildir. Bu bağlamda, eşinizin sizin çalıştığınız/çalışacağınız İl'e yer değiştirme talebinde bulunması gerekmektedir.

1702 sayılı yasa ve stajyer öğretmenlik

Ben mesleğe yeni başlayan bir branş öğretmeniyim. 1-) Staj döneminde öğretmenler ceza alabilir mi? Alırsa yasal hakları nelerdir? 2-) Staj döneminde işlediği suçtan dolayı (diyelim ki 1 yıl sonra) sonradan yapılan teftişlerde stajyerliği kalkan öğretmenin sorumluluğu nedir?

1702 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi ve 19'uncu maddesi hükümlerine göre kanunda belirtilen cezalar stajyer öğretmenlere uygulanmamalıdır. Çünkü kanun; stajyer öğretmen ve muallim ayrımı yapmış ve adı geçen kanunda belirtilen cezaların müdür, başmuallim, muallim ve ilk tedrisat müfettişlerine uygulanacağını belirtmiştir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin cezaları için aday memur veya asil memur ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle stajyer öğretmenlere 1702 sayılı Kanun'a göre ceza verilmesi mümkün olmamakla birlikte 657 sayılı Kanun'a göre disiplin cezası verilmesi mümkündür. Diğer taraftan, 1702 sayılı Kanun'a göre ceza alanların yargı yoluna başvurmaları mümkündür. 1702 sayılı Kanun'da belirtilen cezaların adı disiplin cezası değildir. 657 sayılı Kanun'da düzenlenen hususlar ise disiplin cezalarıdır. Stajyerlik döneminde işlenen disiplin suçları stajyerlikten sonra öğrenilirse ve zaman aşımına uğramamışsa disiplin cezası verilebilir.

İşçilerin memur kadrolarına atanabilme durumu

Ben bir KİT'de (EÜAŞ) 10 yıldır kadrolu işçi statüsünde çalışıyorum. KMS ve KPSS sınavlarına girdim. Bireysel başvuru ile memur kadrosuna atanabilir miyim?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ancak, KPSS sınavı sonrasında yapılan merkezi yerleştirme ile sözleşmeli pozisyonlara veya memur kadrosuna atanabilirsiniz. Bu nedenle, bireysel başvurunuz kabul edilmeyecektir.


21 Haziran 2003

ÖĞRENİM DURUMUNDAN DOLAYI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMESİ
1997 yılı Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Tıp Fakültesi'ni kazanmam halinde naklim mümkün müdür?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinde ancak, 1-) Öğretmenlikteki branşıyla ilgili bir alanda veya

2-) Eğitim, yönetim, denetim alanlarında yurt içinde lisans üstü öğrenim gördüğünün veya

3-) Üniversitelerin öğrenim için belirli bir süre öğretmenlik yapmış olma şartı aranan bölümlerine devam ettiğinin belgelendirilmesi ve

4-) Adaylığın kaldırılmış olması durumlarında öğrenim durumundan dolayı nakil talebinde bulunulabilmektedir. Bu çerçevede, tıp fakültesini kazanmanız halinde nakil talebinde bulunamazsınız.

İSTİFA SONRASI ÖĞRETMENLİĞE DÖNÜŞ

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. İstifa edip özel bir okulda görev aldıktan sonra yeniden sınıf öğretmenliğine dönmek istediğimde dönebilir miyim?

657 sayılı Kanun'un istifa sonrası dönüşleri düzenleyen 92'nci maddesinin ikinci fıkrasında, bu tür istifa sonrası dönüşlerde girilecek sınıfın niteliklerinin taşınması gerektiği belirtilmektedir. Diğer taraftan 340 No.'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı'na göre sınıf öğretmenliğine sadece Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunları atanacaktır. Siz Kütüphanecilik Bölümü mezunu olduğunuzdan dönüşünüzde şartları taşımadığınız için başvurunuz kabul edilmeyecektir.

EBE KADROSUNDAN HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ

Ebe olarak çalışmaktayım. İki yıllık açıköğretim hemşirelik bölümünü bitirdiğimde hemşirelik kadrosuna atanabilir miyim?

Hemşirelik unvanı Sağlık Bakanlığı'nın Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamında değildir Bu çerçevede iki yıllık hemşirelik bölümünü bitirmeniz halinde idarece uygun görülmesi şartıyla hemşirelik kadrosuna atamanızın yapılması mümkündür. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması da bu yöndedir. Ama, bu husus Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne aykırıdır.

ÖĞRETMENLERE AYLIKSIZ İZİN VERİLECEK DURUMLAR

MEB'de öğretmen olarak çalışıyorum. Almanya'dan bir Türk kızı ile nişanlandım. Almanya'ya gitmek için aylıksız izin kullanabilir miyim?

657 sayılı Kanun'un 108'inci maddesine göre;

1-) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerden birinin sağlık durumu sebebiyle memurlara,
2-) Memuriyetleri süresince bir kez olmak üzere on hizmet yılını dolduran memurlara,
3-) Doğum yapan memurlara,
4-) Yetiştirilmek üzere yurt dışına devlet tarafından gönderilenlerin eşlerine ve
5-) Muvazzaf askerlik görevini yapacak memurlara aylıksız izin verilebilmektedir. Sizin durumunuz bu beş durumuda uymadığından aylıksız izin kullanmanız mümkün değildir.

Öte yandan, Almanya'daki öğrenime ilişkin sorularınız köşemiz konuları arasında değildir.

KPSS PUANLARININ İKİNCİ KEZ KULLANIMI

Temmuz 2002 yılında yapılan KPSS sınavından; KPSSP3 puan türünde 76, KPSSP10 puan türünde ise 84 aldım. KPSSP3 türünde aldığım 76 puan ile bir kamu kuruluşuna yerleştirildim. Fakat bu yerleştirildiğim kamu kuruluşuna başvuruda bulunmadığım için atanmam gerçekleşmedi. Bu sene yani 2003'te yapılacak öğretmen atamalarında KPSSP10 puan türünde aldığım 84 puanı ile başvuruda bulunabilir miyim?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerinde sınav sonuçlarının bir defa kullanılabileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Örneğin KPSS sonuçlarına göre (A) grubu kadrolardan olan Vergi Denetmen Yardımcılığı'na girdiniz. Şayet başka bir kurum aynı puan türüyle müfettiş yardımcılığına eleman alıyorsa bu kurumun sınavına girerek atanmanız mümkündür. Aynı durum (B) grubu kadrolar için de geçerlidir. Dolaysıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Diğer taraftan şayet bir göreve başlamış olsaydınız da yine başvuruda bulunabilirdiniz. Kazanmanız halinde nakil için kurumunuzun muvafakatı istenecekti. Öte yandan, (B) grubu kadrolar için adaylık döneminde naklen geçiş söz konusu değildir.

MERKEZİ SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

DMS, KMS ve KPSS puanlarının geçerlilik süresi ne zaman dolmaktadır?

Her sınavın geçerlilik süresi iki yıldır. Ancak, 1999 yılında yapılan DMS'nin geçerlilik süresi, yönetmelikle yapılan düzenlemeden dolayı 3.5.2004 tarihidir. Devletin bu tarihe kadar sizlere uygun boş kadro açması halinde bu boş kadrolara başvuru hakkınız vardır.

ÖZEL OKULDA STAJYERLİĞİN KALKMASI

Özel bir okulda öğretmenlik yaparken stajyerliğim kalktı. MEB'e bağlı bir okula atanmam halinde stajyerliğim kalkması bir anlam ifade eder mi? Ayrıca atama olması durumunda atamanın dondurulması hakkı var mıdır?

İlgili yönetmeliğe göre 657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesi hükümleri hariç aday öğretmen olarak değerlendirilmeyeceksiniz. Diğer taraftan, geçen yıl yapılan atamalarda atamaların dondurulması hakkı adaylara tanınmış idi. Bu yıl da benzer bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağı MEB tarafından KPSS-Öğretmenlik Sınavı sonrası yapılacak duyuru metninde açıklığa kavuşacaktır.20 Haziran 2003

MEMNU HAKLARIN İADESİ VE ÖĞRETMENLİĞE YENİDEN ATANMA

Öğretmenlik Mesleğinden 10 Yıl Uzak Kalanların Durumu Öğretmen olarak çalışırken, 1987 yılında TCK'nın 171-1. maddesinden 8 yıl ceza alıp tutuklandım. Tutukluluk sürem bittikten sonra, yasal süre içinde memnu haklarımın iadesi için mahkemede dava açıp açıp kanuni haklarımı geri aldım. MEB'e geri dönebilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (f) bendinde; öğretmenlik mesleğinden başvuruda bulunduğu atama döneminin içinde bulunduğu yılın son günü itibariyle on yıldan fazla uzak kalmamış olanların öğretmenliğe döneceği belirtilmiştir. Dolaysıyla MEB'in, hakkınızda yaptığı işlem, ilgili yönetmelik gereğince doğrudur. Ancak, bu işlemi de yargıya götürmede bir engel bulunmamaktadır.

399'A GÖRE KIDEM VE İNTİBAK

Ben bir kamu kuruluşunda sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. Bu kuruma 01.08.1988 tarihinde işçi olarak girdim. Çalıştığım süre içerisinde 2 yıllık meslek yüksek okulu bitirerek 09.06.1998 tarihinde aynı kurumda tekniker kadrosu ile sözleşmeli personel olarak çalışmaya başladım ve halen 4/1 derecesinde çalışmaktayım. İntibakım esnasında emsale takılmam dolayısı ile 2 yıllık derece kaybım oldu. Yapılan işlem doğru mudur?

399 sayılı KHK'nin kıdem ücretini düzenleyen 28'inci maddesinde; "Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara % 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara % 5'i oranında kıdem ücreti verilir" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet sürenizin kıdem ücretinizin hesabında dikkate alınması gerekir. Sonuç olarak intibakla kıdem birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü ikisi farklı düzenlenmiştir.

BOŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA ATANABİLİR MİYİM?

Bir kamu kuruluşunda 7 yıldır şef olarak görev yapmaktayım. Şube müdürlüğü kadrosu boşaldı, benden başka şartı tutan da yoktur. Şube müdürlüğü kadrosu boş olduğu için ben atanabilir miyim?

18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince şef kadrosunda görev yapan bir memurun görevde yükselme eğitim ve sınavına girmeksizin şube müdürü kadrosuna atanması mümkün değildir. Bu nedenle idare mahkemesine başvurmanızın size herhangi bir katkısı olmayacaktır. Bir kadronun boş tutulmasının mevcut mevzuat açısından bir süresi de yoktur.


14 Haziran 2003

DEVLET MEMURLARININ NAKİLLERİ

Kurumlar arası nakillerde, hangi durumlarda izin alınmaktadır? MEB'in nakline izin verdiği kurumların ve memurların bir statü ve listesi var mı? Ayrıca 340 nolu kararı nereden bulabilirim?

2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31'inci maddesinde; "Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçelerin yatırım ve/veya transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre açıktan vekil atanması ile anılan kurum ve kuruluşların bu fıkra kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları memur nakli Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine tabidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, yukarıda belirtilen kurumlar arasındaki nakil işlemlerinde herhangi bir izne gerek yoktur. Bu kurumlar dışındaki kurumlardan bu kurumlara naklen geçişlerde Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine gerek vardır.

Diğer yandan, 2003/18 Nolu Başbakanlık Genelgesinde ; "Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları ile genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş olan kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak naklen atamalarda, personelin çalıştığı kuruluş tarafından, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacak, muvafakat işlemi bu izinler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Özel kanunlarla kurulmuş olan kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara yapılacak her türlü açıktan atamalarda ise Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır."hükmüne yer verilmiştir.

Sorunuzun ikinci kısmına ilişkin açıklama yani Milli Eğitim Bakanlığının hangi öğretmenlik kadrolarına nakil yoluyla atama yapacağı hususunda ise KPSS-Öğretmenlik sınavı sonrasında MEB tarafından yapılacak duyuruda belirtilecektir. 340 no'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararına ise memurlar.net sitesinden ulaşabilirsiniz.

VEKİL KADROLARDAN ASİL KADROLARA GEÇİŞLER

Vekil imam hatip olarak görev yapmaktayım. Bizler 2001 ve 2002 tarihlerinde Maliye Bakanlığı onayı ile Türkiye genelinde DMS'ye girmeksizin il müftülüklerinin açmış olduğu sınavı kazanarak vekil imam olarak atandık. Asil kadrolara nasıl geçebiliriz?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gereğince vekil imamların KPSS sınavına girmeden memur kadrosuna atanması mümkün değildir. Vekil olarak yapılan görevler, bu görevi yapan kişilerin asıl kadrolara atanmalarında herhangi bir müktesep hak teşkil etmez. Ancak, ilgili Yönetmelikte vekil imamların asıl kadrolara sınavsız geçmesi yönünde bir değişiklik yapılması halinde asil kadrolara atanabilmeniz mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, şu an için bu tür bir çalışma bulunmamakta ve asil kadrolara objektif kriterleri esas alan KPSS sınavına göre atama yapılmaya devam edilecektir.

MÜHENDİSLİKTEN İDARİ KADROYA ATANMA DURUMUNDA ALINACAK EK GÖSTERGELER

Mühendis kadrosunda çalışmakta iken görevde yükselme eğitiminde başarılı olarak 1'nci dereceli Şube Müdürü kadrosuna atandım. Mühendisken kadro derecem 1, kazanılmış hak aylık derecem 2'dir. Mühendisken 3600 ek gösterge alıyordum. Şu an ise 2200 ek göstergesi verilmektedir. Hakkımda yapılan işlem doğrumudur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43'ncü maddesinin (B) bendinde; "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, Mühendisken kadro dereceniz 1 olmasına rağmen kazanılmış hak aylık dereceniz 2 olduğu için 3600 ek göstergeyi değil 3000 ek göstergeyi almanız gerekir. Şayet kazanılmış hak aylık dereceniz 1 olmuş olsaydı 3600 ek göstergeyi alabilirdiniz.

MEZUN OLMAYANLARIN KPSS-ÖĞRETMENLİK SINAVINA GİRME DURUMU

Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 3. sınıfta okumaktayım. Bu yıl 13 Temmuz 2003 tarihinde yapılacak olan KPSS-Öğretmenlik sınavına katılma hakkımız var mı? Katılıp iyi bir puan alırsak bu kaç yıl için geçerli sayılacak?

2003 KPSS-Öğretmenlik sınavına mezun durumunda olmayan kişiler de girebilmektedir. Sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Bu nedenle mezun olacağınız tarihi dikkate alarak sınava girebilirsiniz.13 Haziran 2003

HANGİ MEMURLARA YEŞİL PASAPORT VERİLİR?

Memur kadrosunda görev yapmaktayım. Üniversite mezunu olduğum için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 67'nci maddesi gereğince kazanılmış hak aylık derece ve kademem 1'inci dereceye yükseldi. Hususi damgalı pasaport kullanabilir miyim ?

Yeşil pasaport, mevzuatta hususi pasaport olarak düzenlenmiştir. 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun "Hususi Pasaportlar" başlıklı 14'üncü maddesinde; "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir..." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre üniversite mezunu memurların 1'inci dereceye kadar yükselmesine herhangi bir engel bulunmamakla beraber, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli memur unvanlı kadro ihdas edilmemiştir. Yani, her ne kadar üniversite mezunu olan memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, 657 sayılı Kanun'un 67'nci maddesine göre 1'inci dereceye kadar yükselebilse de kadro dereceleri 5'inci dereceden yukarıya çıkamamaktadır. Yukarıda yer verilen hükümde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması gerektiği belirtildiğinden, kazanılmış hak aylık derece ve kademenizin 1'inci derece olması nedeniyle Hususi Damgalı Pasaport(yeşil pasaport) almanız mümkün değildir.

MEMURLARA 1991 YILINDA VERİLEN BİR DERECE

1982 yılında öğretmenliğe başladım. 1991 yılının yazında hükümet memurlara birer derece verildiğini söyledi. 15 Ekim 1991'de istifa edip 15 Ekim 1991'de özel dershanede matematik öğretmenliğine başladım. 15 Nisan 1998'de tekrar Milli Eğitim'e döndüm. Memurlara verilen bir dereceyi ben alamadım. Almam gerekmez mi?

458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun'a eklenen ve bir derece verilmesini öngören düzenleme, 3.10.1991 tarih ve 21010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 15.10.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlük tarihi olan 15.10.1991 tarihinde istifa etmiş olduğunuz için bu kararname hükümlerinden faydalanamazsınız. Çünkü, 15.10.1991 tarihinde memuriyetiniz sona ermiştir.

DAHA ÖNCE ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞANLARIN YENİDEN ATANMASI

MEB, 700 Din Kültürü ve 150 İHL öğretmeni alacağını ilan etti. Ben daha önce Eylül 1991 - Ocak 1994 arasında öğretmenlik görevi yaptım. Stajyerliğim de kalktı. Şimdi öğretmenlik için sınava girmem lazım mı? Yoksa öğretmenlikte müktesep hakkım var mı?

Bilindiği üzere, 01.06.2000 tarih ve 340 No.'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile hangi bölüm mezunlarının öğretmenliğe atanacağı yeniden belirlenmiştir. Sorunuzdan, İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunuz çıkarımı yapılmıştır. 340 No.'lu karar ve eki cetvele göre İlahiyat mezunları ilgili öğretmenlik kadrolarına atanabilmektedir. Bu çerçevede, stajerliğinizin kalktığı ve 10 yıl boyunca öğretmenlik mesleğinden (Öğretim elemanı ve özel öğretim okullarında öğretmen olarak yapılan görev süreleri hariç) uzakta kalmadığınız hususları gözönünde bulundurulduğunda, KPSS-Öğretmenlik Sınavı'ndan sonra MEB tarafından yapılacak duyuruda, Din Kültürü ve İHL öğretmenliklerine daha önce öğretmen olarak çalışmış olup da yeniden öğretmenlik görevine dönmek isteyenlerin başvurularının kabul edileceğinin belirtilmesi halinde sınava girmeksizin öğretmenlik kadrolarına başvurabilirsiniz.


İL DIŞINA YAPILACAK REFAKATLER VE İZİNLİ SAYILMA DURUMU

Devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının memurun çalıştığı ilin dışına bir sağlık kuruluşu tarafından sevki ve memurun bu halde anne veya babasına refekat etmesi durumunda izinli sayılması mümkün müdür? İzinli sayılırsa kaç gün sayılır?

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 18'inci maddesinin (c) bendinde; "Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (Aile fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasında mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir." hükmüne, 20'nci maddesinde ise; "Hastalıkları icabı 18'inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik (refakat ettirilecek) olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde; 1-Bakmakla yükümlü bulunulan aile fertlerinden birinin hastalanması sebebiyle ikamet mahalli dışında gönderilmesi halinde resmi tabip raporunda belirtilmesi durumunda bu kişilere refakat edilebilir. 2- Refekatçinin memur olması veya olmaması önemli değildir. Önemli olan bir kişinin resmi tabip raporu üzerine görevlendirilmesinin zorunlu olduğudur. 3- Kurumunuzun uygun görmesi halinde anne ve babanızın il dışındaki tedavileri için sizin de görevlendirilebilmeniz mümkündür. Bu tür bir görevlendirme halinde refakat süresince izinli sayılırsınız. 4- Refakat durumu sadece "ikamet mahalli dışı" için söz konusudur.07 Haziran 2003

KADROSUZLUK NEDENİYLE YAPILMAYAN ATAMALAR

1977 yılında Tarım Meslek Lisesini bitirdim. 1978 yılında Tarım Bakanlığında Ziraat Teknisyeni Kadrosunda işe başladım. 1990 yılında Teknik Bilimler Yüksek Okulunu bitirerek Tekniker unvanını almaya hak kazandım. Meslekle ilgili bir Yüksek Okulu bitirdiğim için intibakım yapılmasına rağmen kadrosuzluk nedeni ile kadromu alamadım. Ne yapmam gerekiyor?

15.3.1999 tarihli Görevde Yükselme Yönetmeliği gereğince teknisyen kadrosundan tekniker kadrosuna yapılacak atamalar, görevde yükselme eğitimi alma ve bu eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan başarılı olma şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla kadro olsa bile bugünkü yürürlükte olan mevzuat gereğince belirtilen eğitimi almadan ve sınavdan başarılı olmadan tekniker kadrosuna atanmanız mümkün değildir. Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapmanız nedeniyle tekniker unvanını kazandığınız dikkate alındığında 657 sayılı Kanunun 36/A-4 bendi gereğince 1 derece almanız gerekir. Ayrıca, 98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin 3'üncü maddesinin E bendinde; Özel Hizmet Tazminatı ödemelerinde II sayılı cetvelin Avukatlık, Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıflarını gösteren listelerde yer alan hizmetler için işgal edilen kadroların sınıfları ve personelin kariyerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince, örneğin harita teknisyeni olarak görev yapan bir memur, elektrik teknikerliğini bitirse ve kadro unvanı değişmese dahi dahi teknikerliğin özel hizmet tazminatını alabilir.

DİYANET GÖREVLİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURMA ŞEKLİ

2,5 yıldır Diyanet Işleri Başkanlığı bünyesinde çalışmaktayım. Fen Edebiyat Fakultesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat mezunuyum. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Öğretmen olarak geçmek istiyorum, fakat formasyon derslerini almadım. Geçiş yapmak istersem formasyon almamış olmam bir engel teşkil eder mi?

Öğretmenlik kadrolarına atanabilmek için 340 nolu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ve bu karar ekindeki öğrenim şartlarını taşımak gerekmektedir. Bu çerçevede, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlamaları halinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine atanabilmektedir. Sınava girmenize gerek olmamakla beraber MEB tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine kurumlararası nakil yoluyla başvurunun kabul edilmesi halinde, bu kadroya başvurabilmeniz için tezsiz yüksek lisans programını veya pedagojik formasyon programını tamamlamış olmanız gerekmektedir.

ÖĞRETMENLERİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERME TARİHİ

Öğretmen olarak çalışıyorum. Acaba emeklilik için ne zaman dilekçe vermem gerekiyor?

30.05.2003 tarihli yazımızda bir memurumuzun bu yöndeki sorusu memurun öğretmen olduğu hususu gözardı verilerek cevaplanmıştır. Verilen cevapta, "Emekliliğe hak kazandığınız tarihe tekabül eden aybaşından bir gün sonra (örneğin 16.5.2003) dilekçe vermeniz yeterli olacaktır." açıklamasına yer verilmiştir. Ancak, bu husus memurlar için bu şekilde olmakla beraber öğretmenler için farklı bir durum sözkonusudur. Milli Eğitim Bakanlığı Teşiklat ve Görevleri Hakkında Kanuna 3.4.1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen ek maddeye göre; son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri temmuz ve ağustos ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.

NAKİL VE HARCIRAH PROBLEMLERİ

Ben bir kamu kurulusunda memur olarak calışmaktayım. Kendi dogdugum sehre naklen tayin dilekcesi verdim.Kurum harcırahsız olarak tayin istediğime dair ek bir dilekce yazarsam tayinimin olacagını soyledi. Ben de harcırah istemedigime dair dilekce yazdım. Sonucta tayinim cıktı. Harcırahımı almak için mahkemeye dava dilekcesi verirsem, kurumumla karşı karşıya gelme gibi bir durum olacak. Bu durumda mahkemeye verdiğim icin beni surebilirler mi?

Harcırahınızı alabilmek için 60 gün içinde, Bütçe Kanununun Anayasaya aykırılığı istemini de içerecek şekilde dava açmanız gerekmektedir. Diğer taraftan, dava açtığınız için kurumunuz tarafından görev yerinizin değiştirilebileceği veya sürgün edilebileceğiniz yönündeki endişeleriniz yersizdir. İdare yaptığı tüm işlemlerde kamu yararını gözetmekle zorunlu olup, bu amaç dışında yapılacak her işlem yeniden yargı konusu olur.06 Haziran 2003

Aşağıdaki sorular 2003 KPSS-Öğretmenlik sınavına ilişkin soru ve cevaplardan oluşmaktadır

MEMURLARIN ÖĞRETMENLİK KADROLARINA BAŞVURABİLMESİ

Bayındırlık Bakanlığı'nda memur olarak 3 yıldır çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl içinde yapılacak öğretmen alımlarına başvurmam için sınava girmem gerekiyor mu?

Kamu kurumlarında çalışan memurların, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl yapılacak olan öğretmenlik atamalarına katılabilmeleri için KPSS-Öğretmenlik Sınavı'na girmesine gerek yoktur. Bilindiği üzere, 5-11 Haziran 2003 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan KPSS-Öğretmenlik Sınavı 13 Temmuz 2003 tarihinde yapılacaktır. Bu sınav akabinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca ayrıca bir duyuru yapılacak ve öğretmenlik başvuruları kabul edilecektir. MEB tarafından yapılacak bu duyuru esnasında mezun olduğunuz bölüm için (ancak öğrenime ilişkin ilgili şartları taşımak kaydı ile) başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak, MEB her bölüm için kurumlararası nakil yoluyla başvuruyu kabul etmemektedir. Hangi bölümler için kurumlararası nakil yoluyla başvuru kabul edileceği ise MEB tarafından yapılacak duyuruda belirtilmektedir. Dolaysıyla, MEB tarafından yapılacak duyuruda, atanabileceğiniz kadroya ilişkin kurumlararası nakil yoluyla başvuru yapılacağının belirtilmesi halinde sınava girmeksizin başvurunuzu yaparak atamalara katılabilirsiniz.

ADAY MEMURUN ÖĞRETMENLİK ATAMALARINA BAŞVURABİLMESİ

Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışanlar öğretmen atamalarına katılabilirler mi?

Yukarıdaki soruda da belirtildiği üzere, memur olarak çalışanlar KPSS-Öğretmenlik Sınavı'na girmeksizin atamalara başvurabilirler. Ancak, aday memurların durumu farklı olup, aday memur olarak çalışanlar 657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince aday memurluk süresince kurumlararası naklen atanmaları mümkün olmadığından öğretmenlik atamalarına başvuramazlar. Bunun yanında, MEB'de aday memur olarak çalışanların başvurması mümkündür. (Aynı kurum olduğu için)

ÖĞRETMENLİK ATAMALARINDA ÜST YAŞ SINIRI

Öğretmenlik için üst yaş sınırı kaç olarak belirlenmiştir?

Yaş sınırı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Şartları başlıklı 8/e maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, aday olarak atanacakların, atama döneminin içinde bulunduğu yılın son günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Bu husus özel bir şart olarak yönetmelikte belirtildiği için diğer kamu kurumlarında çalışıp da (daha önce adaylık süresini tamamlayarak öğretmenlik yapmış olanlar hariç) ilk defa aday öğretmen olarak ataması yapılacaklarda da 40 yaş şartı aranacaktır.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETMENLİK DURUMU

Bir üniversitede üç yıldır araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. KPSS-Öğretmenlik Sınavı'na girmeden öğretmenlik atamalarına katılmam mümkün müdür?

Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu ve yerleşik hale gelen görüşe göre; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve araştırma görevlilerinin merkezi sınavlara girmeksizin 657 sayılı Kanun kapsamındaki mezuniyetlerine uygun kadrolara atanabilmeleri için 2 yıl ilgili üniversite görev yapmış olması gerekmektedir. Bu çerçevede mezuniyetinize uygun ilgili öğretmenlik kadrolarına, KPSS-Öğretmenlik Sınavı akabinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak duyuruda belirtilen son başvuru tarihi itibariyle iki yıl araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman olarak çalışanlar KPSS'ye girmeksizin başvuruda bulunabilir.

KİMLER İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLABİLİR?

Kimlerin öğretmen olabileceği 31.3.2003 tarihli kararla değişik 340 No.'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. İngilizce öğretmenliğinde bölümlere göre öncelik uygulaması bulunmaktadır. Buna göre, öncelikli olarak İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunları ile tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan veya Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programı'nı başarı ile tamamlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngiliz Dil Bilimi Bölümü mezunları atanmaktadır.

Bu şekilde İngilizce öğretmen açığının karşılanamaması halinde ise yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun olup İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programı'nı bitirenler ile Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin alan öğretmenliği bölümlerinden mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)" nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler atanabilmektedir.

Diğer taraftan, fakültelerin Almanca ve Fransızca öğretmenliğine kaynak olan bölüm mezunlarından en az 40 kredilik İngiliz Dili Eğitimi almış olanlar, yukarıda yer verilen bölüm mezunlarının bakanlıkça belirlenecek başarı ölçüsüne göre atanmalarından sonra, kontenjan sınırlılığında KPSS'den aldıkları puan üstünlüğüne göre atamaları yapılabilecektir.

DAHA ÖNCE ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞANLARIN YENİ DURUMLARI

1992 yılı Ziraat Fakültesi mezunuyum. 1993 yılında sınıf öğretmenliğine atandım. Adaylığım kalktıktan sonra 1995 yılında görevimden istifa ettim. Şimdi yeniden geri dönebilir miyim?

Bilindiği üzere, öğretmenlik kadrolarına hangi bölüm mezunlarının atanabileceği 2000 yılında yayımlanan 340 No.'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı'yla yeniden belirlenmiştir. Ancak, 657 sayılı Kanun'un 92'nci maddesinde ise memurluktan istifa edenlerin veya istifa etmiş sayılanların eski kadrolarına atanabilmeleri için ayrıldıkları sınıfın niteliklerini taşımaları gerektiği belirtilmiştir. Diğer taraftan, hangi bölüm mezunlarının öğretmenlik kadrolarına atanabileceğine ilişkin 340 No.'lu karar ekinde Ziraat Fakültesi mezunlarına yer verilmemiştir. Dolaysıyla, Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı'nda yer alan sınıf öğretmenliği kadrosuna, şartları taşımamanız nedeniyle atamalara başvuru hakkınız bulunmamaktadır.

10 YIL BOYUNCA ÖĞRETMENLİKTEN UZAK KALANLARIN ATANMALARI

Öğretmenlikten istifa edilen tarihten sonra 10 yıl boyunca öğretmenlikten uzak kalanların öğretmenlik atamalarına başvuramayacağı doğru mudur?

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 8/f fıkrasına göre, istifa ettikten sonra yeniden atanmak isteyenlerin, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına ilişkin görevler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliği, öğretim görevliliği ve okutman kadroları hariç olmak üzere öğretmenlik mesleğinden, başvuruda bulunduğu atama döneminin içinde bulunduğu yılın son günü itibariyle on yıldan uzak kalmamış olması gerekmektedir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI DIŞINDAKİ MEZUNLARIN ATANMALARI

Eğitim Fakültesi mezunları dışındaki diğer mezunların herhangi bir sertifika olmaksızın sadece sınav sonuçlarına göre atanmaları mümkün müdür?

340 No.'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ve karar eki cetvel gereğince tezsiz yüksek lisans yapmayan veya pedagojik formasyon sertifikasını tamamlamayan mezunların sınava girip gerekli puanı almış olsa bile atamalarının yapılması mümkün değildir. Örneğin, fizik öğretmenliğine, Fizik Öğretmenliği Bölümü mezunları ile beraber Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Bölümü mezunlarının da başvuru hakkı vardır. Ancak, Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Bölümü mezunlarının atanabilmeleri için mutlaka tezsiz yüksek lisans yapmış veya pedagojik formasyon sertifikasını (21 kredilik) başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GEÇERLİ OLACAK SINAVLAR

Öğretmen atamalarında hangi sınav sonuçları geçerli olacaktır?

1999 yılında DMS sınav sonuçları, (Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2'nci maddesi uyarınca 3.5.2004 tarihine kadar geçerli olduğundan), Temmuz 2002 KPSS ve 13 Temmuz 2003 KPSS sonuçları öğretmen atamalarında geçerli olan sınav sonuçlarıdır. Diğer taraftan, KPSS Öğretmenlik Sınav Kılavuzu'nda DMS sınavının geçerli olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Bu husus mevzuata aykırıdır ve ilgili kurumlarca düzeltilmelidir. Ancak, ilgililerin puanlarını yükseltmeleri amacıyla 2003 KPSS'ye girmelerinde fayda vardır. Çünkü, yüksek olan puan dikkate alınacaktır.

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARIN ÖĞRETMENLİK DURUMU

Belediyede memur olarak çalışıyorum. Öğretmen atamalarına geçen yıllarda başvuramıyorduk. Bu yıl bir değişiklik var mı?

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 31'inci maddesinde yer alan hükme göre, mahalli idarelerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakillerde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak duyuru metninde aksi belirtilmediği sürece öğretmen atamalarına başvuruda bulunulabilinecek, ancak, bir kadroya yerleşmeniz halinde belirtilen kurumlardan izin alındıktan sonra atamanız yapılacaktır.

DMS SONUÇLARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ

1999 yılında yapılan DMS'ye gidim. Sınavı kazananların tamamının atamasının yapılacağı belirtiliyordu. Acaba bizlerin ataması ne zaman yapılacak?

1999 yılında yapılan DMS'yi 400 bine yakın kişi kazanmıştır. DMS, İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği uyarınca yapılmış ve yürütülmüştür. Bu yönetmeliğin hiçbir yerinde, sınavı kazananların hepsinin atanacağı belirtilmemiştir. Kazanmak, sadece açılan kadrolara başvuru hakkı tanımaktadır. Diğer taraftan, 2002 yılında bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin yerine yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi gereğince DMS sonuçları 3.5.2004 tarihine kadar geçerli olup, 3.5.2004 tarihine kadar açılacak boş kadrolara başvuru hakkınız vardır.

DMS, KPSS gibi memurlukla ilgili sınavlara girmeden memur kadrolarına atanma imkanı var mıdır?

Memuriyete girişler 1999 yılında merkezi sınav şartına bağlanmıştır. Bu çerçevede, 1999 yılında DMS ve son düzenlemeler çerçevesnde yeni ismiyle 2002 yılında KPSS sınavları yapılmıştır. Ancak, 657 sayılı Kanun'da, "İstisnai Memuriyetler" olarak belirtilen kadrolara, bu sınavlara girmeden atanabilme mümkündür. Bu kadrolar, sınırlı sayıda olup, genel olarak özel sektörde çalışan başarılı kişilerin kolay bir şekilde memur kadrolarına atanma imkanı sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Bu kadrolar, 657 sayılı Kanun'un 59. maddesinde tek tek sayılmış olup, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndaki tüm kadrolar neredeyse istisnai kadrodur. Yine özel kalem müdürlükleri, TBMM memurlukları ve Başbakanlık ve Bakanlıklar'daki müşavirlikler istisnai kadrodur. Bu kadrolar dışında memuriyet kadrolarına sınavsız geçiş mümkün değildir.

ODTÜ MEZUNUYUM, İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLABİLİRMİYİM?

1) ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümü mezunuyum. Öğrenimim boyunca İngilizce eğitim gördüm. Geçen yıl mezun olan arkadaşlar İngilizce öğretmeni oldular. Bu tür bir imkan bu yıl içinde geçerli midir?

Talim ve Terbiye Kurulu, 31.03.2003 tarihinde, kimlerin öğretmen kadrolarına atanabileceği hususunu yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede İngilizce öğretmenliği kadrolarına yapılacak atamalarda da sistem değişmiştir. Yeni düzenlemeye göre İngilizce Öğretmenlik sertifikası almadan İngilizce öğretmenliği kadrosuna atanmanız mümkün değildir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,043 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam