1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2013-MHUY başvuru bilgileri ve kılavuzu

2013 Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2013-MHUY), 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Ankara’da uygulanacaktır.
19 Mart 2013 09:47
Yazdır
2013-MHUY başvuru bilgileri ve kılavuzu

2013 Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2013-MHUY), 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Ankara'da uygulanacaktır.

Sınava başvurular 18-27 Mart 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.


Aday Başvuru Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri

Lisans Programlari

Üniversiteler


2013 Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı

(2013-MHUY)

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

2013 Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2013-MHUY), 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 09.30'da başlayacak ve 2,5 saat sürecektir.

Sınava başvurular, 18-27 Mart 2013 tarihleri arasında olacaktır.

Sınava, 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olanlar başvurabilecektir. Bu koşulu sağlamayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

Sınava, sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olanlar (27 Nisan 1978 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar) başvurabilecektir. Bu koşulu sağlamayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

Sınava, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecektir.

Sınava katılmak isteyen ve sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını başvuru tarihlerinde, ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar başvurudan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adayların, ÖSYM'nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı/pasaportlarını ve lisans mezuniyet belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından saklanmalıdır. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır. Bu konuda adaylar, ayrıntılı bilgiye Maliye Bakanlığının Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan sınav başvuru ve tercih kılavuzundan ulaşabileceklerdir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınava, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının (360) yirmi katı (7200) aday çağırılacaktır. Sınava başvuru yapan adaylardan, KPSS sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava girilecek binanın, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görülmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet'ten edinebileceklerdir.Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Sınavda toplam 100 soru bulunacaktır. Soruların testlere dağılımı eşit olacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

İktisat:

1) Makro İktisat,

2) Mikro İktisat,

3) Uluslararası İktisat,

4) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye:

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2) Maliye Politikası,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Hukuk:

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4) Borçlar Hukuku,

5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

Muhasebe:

1) Genel Muhasebe,

2) Malî Analiz ve Raporlama.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Değerlendirme yapılırken; İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testlerine ait ham puanların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her 4 test için ayrı ayrı olmak üzere ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın dört teste ait (İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi ve Muhasebe Testi) standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Hukuk Testi ve Maliye Testi standart puanlarının yüzde 30'u; İktisat Testi ve Muhasebe Testi standart puanlarının yüzde 20'si toplanacak ve bu şekilde adayın ağırlıklı puanı hesaplanmış olacaktır. Ağırlıklı puanlar, 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan adayın “Yazılı Sınav Puanı” olacaktır.

Yazılı sınav sonucunda, Yazılı Sınav Puanı yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun (360) dört katı (1440) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1440 ıncı adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağırılacaktır.

Yazılı Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara duyurulacak, adayların adresine postalanmayacaktır. 70 ve üzeri puan alan ve kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız” ibaresi yer alacaktır. 70 ve üzeri puan alan ve kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “MHU Yönetmeliğinin altıncı maddesi gereğince sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacakt��r.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalaması hesaplanarak her aday için “Özel Yarışma Sınavı Puanı” belirlenecektir.

Adaylar idare tercihlerini, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır. En fazla 20 tercih yapılabilecektir.

Yerleştirme, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır.

Yerleştirmede, özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde geçerli KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Adaylar özel yarışma sınavı başarı sırası ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından kadro/pozisyonlara yerleştirilecektir.

Özel yarışma sınavında başarılı olup herhangi bir idareye yerleştirilemeyen adaylar arasından, yerleştirme yapılamayan boş kadro veya pozisyonlara, Maliye Bakanlığı tarafından istendiği takdirde, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacaktır.

Yazılı sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan ve ekinde inceleme masrafı dekontu bulunmayan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.trİnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden cevaplayabilecektir.

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti yargı organlarının aksi kararları veya kanuna yetkili kılınan mercilerin talebi olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 18-27 Mart 2013 tarihleri arasında, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden ÖSYM adına 100,00 TL yatıracaklardır. Adaylar ÖSYM'ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Tercih işlemleri için adaylardan ayrıca ücret alınmayacaktır.

Adaylar, isterlerse sınav ücretini kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.

Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun'a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

DİKKAT!

Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL

Yeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TL

Başvuru Merkezlerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti : 5,00 TL

Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından ÖSYM'ce belirlenen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,311 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam