1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konut kredisi masrafı ve ekspertiz ücretinin iadesine...

Tokat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, konut kredisi sırasında alınan dosya masrafı ve ekspertiz ücretinin iadesine karar verdi.
13 Temmuz 2013 17:11
Yazdır
Konut kredisi masrafı ve ekspertiz ücretinin iadesine...

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas-Karar No: 2012/234 Esas - 2013/15

GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2012/234
KARAR NO : 2013/15
HAKİM : ERHAN ÖZKAN 42715
KATİP : GÜLSÜM GÜRSEL 102649
DAVACI : KAMİL DİKER - 19174233572 Davraz Mah. 135 Cad. No:142/B İç Kapı No:15 Merkez/ ISPARTA
[VEKİLİ] : Av. CEMİL SARITAŞ - Tüfekçi İşhanı Kat-4 Merkez/ TOKAT
DAVALI : GARANTİ BANKASI A.Ş. (TOKAT ŞUBESİ) -Merkez/ TOKAT
[VEKİLLERİ] : Av. İPEK TİRBEN - Mediha Eldem Sok. 77/14 Kocatepe Çankaya/ ANKARA
Av. YUNUS EMRE KAZANDIR - Cumhuriyet Mahallesi Dr Ziya Durmuş Caddesi Kayalar Apt No:49 Kat:2 Erbaa/ TOKAT
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ : 06/07/2012
KARAR TARİHİ : 23/01/2013
KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 29/01/2013
Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde ve ön inceleme duruşmasında alınan beyanında özetle; müvekkili tarafından davalı bankadan Konut Kredisi çekildiğini, bu kredi ile ilgili olarak 900 TL dosya masrafı ve 350 TL'de ekspertiz ücreti alındığını, dava dilekçesinde ayrıntısıyla belirttildiği üzere alınan bu miktarların tamamen hukuka aykırı olduğunu, bu konuda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine de müracaat edildiğini, fakat Hakem Heyetinin talebi reddettiğini, bu nedenle dava dilekçesinde belirtilen gerekçelerle Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının kaldırılmasını talep ettiklerini beyan etmiştir.
Mahkememizce 10/07/2012 tarihli tensip tutanağı düzenlenmiştir. Tensip tutanağına istinaden;
Davalı tarafa dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli uyarılı davetiye tebliğ olmuştur.
Tokat Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 251 Karar sayılı kararının suretu istenmiş, gelen yazı cevabı dosya arasına konulmuştur.
Mahkememizce 28/09/2012 tarihi ön inceleme duruşma tarihi olarak belirlenerek taraflara duruşma gün ve saatini bildirir uyarılı davetiye tebliğ olmuştur.
Davalı vekili Mahkememize vermiş olduğu cevap dilekçesinde ve ön inceleme duruşmasında alınan beyanında özetle; taraflar arasında 27.10.2009 tarihinde 25.000 TL bedelli, 60 ay vadeli konut kredisi sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme gereğince 900 TL dosya masrafı, 350 TL ekspertiz ücreti adı altında kesinti yapıldığını, davacının bu miktara herhangi bir şekilde itiraz etmediğini, karşılıklı iradeler doğrultusunda bu kesintilerin yapıldığını, cevap dilekçesinde de ayrıntısıyla belirttiği üzere yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu, bu nedenle Hakem Heyetinin kararı da doğru olduğunu, davanın reddini talep ettiklerini beyan etmiştir.
Mahkememiz dosyası ve ekleri talimat yolu ile Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilerek hukukçu hesap bilirkişisine dosyanın tevdii ile davacı tarafın davalı taraftan talep edebileceği miktarın ne olduğu hususunda rapor düzenlenmesi istenmiştir.
Bilirkişi Nuray Gürol tarafından düzenlenen 09/12/2012 tarihli bilirkişi raporunda; Davacının 900,00 TL dosya masrafı ve 350,00 Tl ekspertiz ücreti olmak üzere toplam 1250,00 TL talep edebileceği hususunun belirlendiği anlaşılmaktadır.
Mahkememizce yapılan yargılama, getirtilen bilgi ve belgeler, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde ; davacının talebinin, davalı bankadan kullanmış olduğu konut kredisi dolayısıyla 27/10/2009 tarihinde yapılan 900,00 TL dosya masrafı ve 350,00 Tl ekspertiz ücreti olmak üzere toplam 1.250,00 TL kesintinin iadesi talebine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.
Taraflar arasında 27/10/2009 tarihinde konut kredisi sözleşmesi düzenlendiği ve bu kapsamda aynı tarihte 1.250,00 TL dosya masrafı ve ekspertiz ücreti adı altında kesinti yapıldığı hususları itilaflı değildir. Uyuşmazlık, yapılan kesintinin davacı tarafa iade edilip edilmeyeceği noktasındadır.

Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer mevzuat uyarınca bankaların faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ile taksim olunacak masrafların niteliklerini ve sınırlarını sözleşmelerde yer vermek şartı ile serbestçe belirleyebilmeleri mümkündür. Ancak bankanın sadece kredinin verilmesi için yapılan ve yasal bir yükümlülük niteliğinde olmayan masrafları sözleşme öncesinde tüketicinin bilgilendirilmesi ve sözleşmede hüküm bulunması şartıyla tüketiciden isteyebileceği, ancak talep edilen giderlerin haklı, makul ve belgeye dayanmasının zorunlu olduğu, kredi verilmesi için verilmesi gereken zorunlu masrafların neler olduğunun açıkça belirlenmesi gerekir. Bu konudaki ispat yükü de bankaya aittir. Yargıtay'ın yerleşik uygulamaları da bu doğrultudadır.

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde, davacının davalı bankadan 27/102009 tarihinde kullanmış olduğu konut kredisi dolayısıyla 1.250,00 TL dosya masrafı ve ekspertiz ücreti adı altında kesinti yapıldığı, ancak bu tutarın sözleşme öncesi bilgi formunda yer almadığı gibi hangi harcamalar için alındığının da dosya kapsamı ile belirli olmadığı, bu hususta davalı banka tarafından da bir delil sunulmadığı, dosyayı inceleyen hesap bilirkişisinin raporu ile de bu durum doğrulanmıştır. Bu haliyle bankanın bu kapsamda yaptığı 1.250,00 TL dosya masrafı ve ekspertiz ücreti kesintisi yasal değildir ve davacıya iadesi gerekmektedir. Söz konusu talep bakımından davanın kabulüne karar verilmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;
1-Davanın kabulü ile, toplam 1.250,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2- Dava dilekçesinde davacı tarafın faiz talebi bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
3- Alınması gereken 85,38 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına ,
4- Davacı tarafça yapılan; müzekkere ve tebligat gideri, bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 310,00 TL'nin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,
5- Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmın 6100 sayılı HMK'nın 333. maddesine uygun şekilde iadesine,
6- Davacı taraf kendisini duruşmalarda vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'nin 12. maddesine göre hesaplanan 440,00 TL' vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Dair davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı . 23/01/2013
Katip 102649 Hakim 42715

Bu döküman elektronik imzalıdır !

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 1 1
Bu haber 176,427 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam