1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise mezunu memur, derece için davayı kazanamadı

Aşağıdaki karar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır
23 Ağustos 2013 16:37
Yazdır
Lise mezunu memur, derece için davayı kazanamadı

Tapu müdürlüğünde çalışan lise mezunu bir memur memuriyet hizmeti ve 657'nin 37. maddesi hükmü gereğince 2. derecenin 6. kademesine atanmıştır.

Lise mezunu memur, 2 yıl süreli tapulama-kadastro kursunu bitirmesi nedeniyle 1. dereceye atanması gerektiğini belirtmiştir. İdare talebini reddedince de dava açmıştır. Mahkeme ise idareyi haklı bulmuştur. Zira 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde lise üzerine kurumlarında açılan 1 veya 2 yıl süreli mesleki kursları bitirenlere duruma göre 1 kademe veya 1 derece verileceği öngörülmesine rağmen yine aynı maddede, bu düzenlemeden yararlananların en son 3. derecenin son kademesine kadar yükselebileceği açık olarak düzenlenmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
SAMSUN
2.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/992

KARAR NO : 2013/217

DAVACI :

DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : ... Kadastro Müdürlüğü'nde kontrol memuru olarak görev yapan davacının, intibakının 2.derecenin 6.kademesinden 1. derecenin 4.kademesine yükseltilmemesine ilişkin 01.02.2011 gün ve 2130 sayılı işlemin, lise dengi mesleki okul+2 yıllık mesleki öğrenim (kurs) görenlerin intibaka esas alınacak giriş derecesinin 10.derecenin 1.kademesinden başladığı, 2.derecenin 6.kademesinden 1.derecenin 4.kademesine yükseltilmesi gerektiği iddiaları ile iptali ve; hak ettiği maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Davacının, lise üzeri Tapulama-Kadastro kursu mezunu olarak 12.derecenin I.kademesinden göreve başladığı, kursu bitirmesi nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 36.maddesinin (A) bendinin 12/a fıkrası gereğince kademe ilerlemesi sağlandığı, lise mezunu olarak yükselebileceği en son derece 3 iken 657 sayılı Kanunun 37. Ve; 64.maddelerinden de faydalanarak şuan 2.dereceye yükseltildiği. Yüksek öğretim Kurulu'nun 08.06.1994 tarihli kararı ile iki yıllık kadastro kursundan mezun olanların iki yıllık yükseköğrenim görmüş sayılmalarının uygun görülmediğine karar verildiği. 1.derecenin 4.kademesine yükseltilmesinin mevzuat hükümlerine göre mümkün olmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren ... 2.İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava. ... Kadastro Müdürlüğü'nde kontrol memuru olarak görev yapan davacının, intibakının 2. derecenin 6.kademesinden 1. derecenin 4. kademesine yükseltilmemesine ilişkin 01.02.2011 gün ve 2130 sayılı işlemin iptali ve hak ettiği maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Kanunun 36/A maddesinde, lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 12.derecenin 2.kademesi ile göreve başlayacağı ve en son 3.dereceye kadar, lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya; ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 10.derecenin 1.kademesinden başlatılıp, en son 2.dereceye kadar yükselebilecekleri, 36/A-12-a maddesinde; memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında: 1 yıllık öğrenim için 1 kademe 2 yıldan az olmayan öğrenim içim 1 derece yükselmesi uygulanacağı, aynı maddenin 36/B-2 maddesinde: (A) bendinin 12. fıkrasının (a) şıkkında gösterilenlerin 3.derecenin son kademesine kadar yükselebileceği, 37.maddesinde ise, bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıflan ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, lise üzeri tapulama-kadastro kursu mezunu olan davacının, 27.07.1981 tarihinde teknisyen unvanı ile 12.derecenin 1.kademesinde... Tapulama Müdürlüğü'nde göreve başladığı, görev yaptığı her yıla bir kademe ve her 3 yıla bir derece verilmek suretiyle 3.derecenin 3.kademesine, 657 sayılı Kanun'un 37.maddesinden de yararlanarak 2.derecenin 6.kademesine geldiği görülmekte olup, davacı tarafından her ne kadar 2 yıl süreli tapulama-kadastro kursunu bitirmesi nedeniyle "Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya; Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 10.derecenin 1.kademesi olarak başlatılıp, en son 2.dereceye kadar yükselebilmesi" hükmünden yararlandırılması gerektiği iddia edilmekte ise de, 657 sayılı Kanun'un 36/B-2. maddesinin, "(A) bendinin 12. fıkrasının (a) şıkkında gösterilenlerin 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilir." hükmü karşısında, lise mezunu olan ve 657 sayılı Kanun'un 36/A-12-a maddesinden yararlanan davacının, yükselebileceği derece en son 3.derece olup. (657 sayılı Kanun'un 37. maddesinden yararlandığı için 2. derece), 1.derecenin 4.kademesine intibakının yapılması mümkün olmadığından, davacının bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan, davacının maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi isteminin de reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 137,40 b yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 26.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 1 1
Bu haber 19,430 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam