1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Norm kadrolar güncelleniyor

30 Eylül 2013 09:50
Yazdır
Norm kadrolar güncelleniyor

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

Norm Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesinde, "Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir." hükmü yer almaktadır.

Okul/kuramların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 30 Eylül - 25 Ekim 2013 tarihleri arasında MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Okul Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri 30/09/2013-04/10/2013
ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 07/10/2013-09/10/2013
il Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 10/10/2013-25/10/2013
Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi 28/10/2013-15/11/2013 Mesai Bitimi

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; "okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir." hükmü çerçevesinde bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru, tam ve süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapmak için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşünü gerektiğinden veri girişine açılmamıştır.

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:

1 ) Norm bilgileri ekranındaki yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati sütunlarına ders bütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa işlenecek, buna göre norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati olarak hesaplanacaktır. (Örneğin: Okulun Tarih alanındaki haftalık ders saati toplamının 63 saat olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, norma esas ders saati sütununa ise 57 saat yazılacaktır. Toplam ders saati sütununda 57+6=63 saat olarak hesaplanacak ders yükü toplamının haftalık ders saatini aşmaması gerekmektedir.)

2 ) Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saatinin görevlendirildiği okulda gösterilmemesi, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.

3) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları (Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri (METEM) ve Yatılı Bölge Ortaokullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının Anadolu Liseleri dahil olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.

4 ) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

5) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm Şefi, Atölye Şefi ve Laboratuvar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü'ndeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması gerekmektedir.

6 ) Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe, okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

7 ) Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüklerince, ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimiz için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.

"Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?"

"Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevinin hesabında neler dikkate alınır?"

"Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Ders Yükünden Sayılır mı?"

"Sınıf öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?"

"Sınıf öğretmenlerinden hangisi norm kadro fazlası olur?"

"Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu nasıl belirlenir?"

"Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?"

"MEB açıkladı; Meslek lisesinde norm kadro nasıl belirlenir?"

"Okul Öncesi Öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?"

"Teknoloji ve Tasarım öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?"

"Teknoloji tasarım dersi gruplara ayrılacak"

"Özel eğitim okullarındaki öğretmenlerin normu nasıl belirlenir?"

"İşletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?"

"Anadolu statülü okullarda norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi"

"Hizmet puanı aynı olan öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olacaktır?"

"Asker, ücretli, sözleşmeli öğretmenler norm kadro ile ilişkilendirilir mi?"

"İsteğe göre norm kadro fazlası belirlenemeyeceğine dair Gaziantep İdare Mahkemesi Kararı"

"Yargı kararı ile öğretmen veya yönetici okula dönerse norm fazlası kim olur?"

"Okullardaki rehber öğretmen dağılımı neden dengesiz?"

"Rehber öğretmenlerin yer değiştirmeleri hakkında MEB'in yapması gerekenler"

"Rehber öğretmenlerin normu yanlış hesaplanıyor"

"4+4'te ortaya çıkan Rehber Öğretmenlik ve Yönetici sorunu"

"Anadolu liselerine, müdür başyardımcısı normu verilemiyor"

"Ders yükü eşit dağıtılmalı"

"Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler"

"Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı"

"Öğretmenler, norm kadro fazlası olarak ne kadar bekleyebilirler?"

"Öğretmen norm kadroları, farklı zamanlarda belirlenebilir mi?"

"Öğretmenler hangi hallerde geçici görevlendirilebilir?"

"Norm kadro açığı olmayan okula öğretmen atanabilir mi?"

"Sözleşmeli öğretmenler ve Norm kadro"

"Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine dair MEB yazısı"

"Norm kadro içindeki öğretmen başka bir okula görevlendirilemez"

"Okullar Hayat Olsun Projesinde, öğretmenler görevlendirilemez"

"Öğretmenler idari işlerde görevlendirilebilir mi?"

"Okul öğretmeni tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilebilir mi?"

"MEB'den özür durumundan atananlar için norm kadro fazlası açıklaması"

"Norm kadro fazlası öğretmen re'sen atanacak"

Norm kadroların yeniden belirlenme sürecinde okulda bulunan öğretmenlerce norm kadroların branşlarında doğru olarak belirlenip belirlenmediği titiz bir şekilde takip edilmelidir. Bu konuda yukarıda hazırladığımız haberlerden faydalanılmalıdır.

"Norm kadrolar her belirlendiğinde sonuçlar Öğretmenlere tebliğ edilmelidir"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS içerisindeki Norm Kadro Modülü, 20 Mayıs - 03 Haziran 2013 tarihleri arasında güncelleme yapılmak üzere il/ilçe, okul/kurum müdürlüklerine açıldı fakat Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin normunun nasıl hesaplanacağı hala belirsiz.

"Bilişim Teknolojileri dersinde sınıflar gruplara ayrılmalıdır"

Mevzuat Olarak Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Hakkındaki Son Durum Nedir?

Norm Kadro Fazlası Öğretmenler, 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yönetmeliğin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesinde "(1)Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması halinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

(2)Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi halinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

(3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.

(5)Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir." hükümlerince yer değiştireceklerdir.

Bu hükümlere göre; norm kadro fazlası öğretmenlerin daha önce sadece öğretim yılının başladığı tarihten itibaren mart ayı sonuna kadar yapılabilen isteğe bağlı ve resen atamaları artık her zaman yapılmaktadır.

Yine aynı yönetmeliğin Ek 1. maddesindeki "Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz."hükümleri ile bir ilde aynı branştan norm kadro fazlası öğretmen var iken aynı branştan ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacağı ve vekil öğretmen çalıştırılamayacağı ilk defa kayıt altına alınarak oluşacak kamu zararları önlenmiştir. Fakat burada norm fazlası öğretmenlerin özür durumları dikkate alınarak bu kapsamda atama yerine geçici görevlendirme yapılması hukuki bir yaklaşım olacaktır.

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 52,721 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam