1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

586 bin taşeron kamu işçisine kadro mu geliyor?

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Bakanı Çelik’in yeni düzenlemeyle kamudaki taşeron işçi uygulamasını azaltmayı, 586 bin çalışana kadro vermeyi hedeflediklerini söyledi.
15 Kasım 2013 08:06
Yazdır
586 bin taşeron kamu işçisine kadro mu geliyor?

Sosyal güvenlik alanında yapılacak yeni düzenlemeleri görüşmek amacıyla toplanan üçlü danışma kurulunda, kamuda çalışan taşeron işçilerin devlette kadroya alınması konusunun gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmeleri değerlendiren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in taşeronlaşmaya ilişkin yeni düzenlemeyle kamuda taşeron işçilik uygulamalarına sınırlama getirmek istediğini kendilerine söylediğini bildirdi.

Tüm işçiler için emsal

Arslan, Çelik'in halen taşeron işçilere yaptırılan işlerin doğrudan kadrolu kamu işçisine yaptırılması hedefini de aktardığını belirtti. Çelik'in taşeron işçilik konusunda yeni önerilerle geldiğini, bu önerileri 'değerlendirilebilir' bulduklarını belirten Arslan, şunları söyledi: "Taşeron işçilik mevzuatının tanım bölümündeki 'işin gereği' ifadesi çıkarılıyor. 'Sadece teknolojik ve uzmanlık gerektiren işlerde alt işverene verilebilir' deniyor.

Bu bizim talebimizi karşılamıyor. İzlenimimiz şu ki; Sayın Bakan alt işverenliği kamuda sınırlamak istiyor. Sayın Bakan bize, 'Daha önce kamuda çalışıp dava açan taşeron işçilerine kamuda kadro verilebilir, halen yaptıkları işi kamu işçisi olarak yapabilirler' dedi. Bize anlamlı geldi. Çok sayıda davayı kazanmış taşeron işçi var. Onlar için kadro deniyor. Ancak eğer bu hak verilirse kamuda çalışan tüm taşeron işçiler için bu durum emsal teşkil edebilir."

Ortak hareket ediyoruz

Hak-İş Baş-ka-nı Ars-lan, ta-şe-ron iş-çi-lik ve es-nek ça-lış-ma ko-nu-sun-da DİSK ve TÜRK-İŞ ile or-tak ha-re-ket et-me ka-ra-rı al-dık-la-rı-nı be-lir-tir-ken, Ça-lış-ma Ba-ka-nı Çe-li-k'-in bu iki ko-nu-da da tıp-kı kı-dem-de ol-du-ğu gi-bi "uz-laş-ma-" ara-ya-ca-ğı-nı ken-di-le-ri-ne söy-le-di-ği-ni be-lir-ti.

Ars-lan, ta-şe-ron iş-çi-lik ko-nu-sun-da ulus-la-ra-ra-sı dü-zen-le-me-le-rin esas alın-ma-sı ge-rek-ti-ği-ni ifa-de eder-ken, ka-mu ta-şe-ron iş-çi-si-ne kad-ro yo-lu-nun açı-la-bil-me-si için ay-rı-ca İha-le Ya-sa-sı ve ka-mu-da ilk de-fa işe gi-ri-şi dü-zen-le-yen ya-sa-da de-ği-şik-lik ya-pıl-ma-sı ge-re-ke-ce-ği-ni söy-le-di.

Bu haberi oylayabilirsiniz 4 4
Bu haber 95,743 defa okundu. 145 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam