Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/434327/
Yazdırılma Tarihi : 07 Ağustos 2020 Cuma 03:54

Danıştay İDDK: Sendikal iş bırakma eylemine ceza verilmez

Danıştay'ın en üst karar organından, işe gelmeyen memurla ilgili önemli karar

Haber Tarihi : 28 Kasım 2013 14:19
Danıştay İDDK: Sendikal iş bırakma eylemine ceza verilmez

- Eğitim sen üyesi bir öğretmen 11.12.2003 tarihli iş bırakma eylemine katıldığı için 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırıldı.

- Bu cezanın iptali istemiyle dava açıldı, Samsun İdare Mahkemesi 21.10.2004 gün ve E: 2004/776, K: 2004/1446 sayılı kararıyla davanın reddine karar verdi.

- Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 12.Daire'nin 13.5.2008 gün ve E: 2006/2180, K: 2008/2808 sayılı kararıyla, Samsun İdare Mahkemesinin kararını bozdu.

- Ancak Samsun idari mahkemesi ilk kararında ısrar ederek yine davanın reddine karar verdi.

- Bunun üzerine ısrar kararının bozulması istemiyle Eğitim Sen, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22.5.2013 gün ve E: 2009/1063, K: 2013/1998 sayılı kararıyla bozma kararı vermiştir. Bu karar da, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmelerin yasalarla çelişmesi durumunda sözleşme hükümlerinin öncelikli uygulanacağını kurala bağlayan Anayasa'nın 90/son maddesi uyarınca AHİS'in örgütlenme özgürlüğünü koruyan 11.maddesini ve AHİM kararını esas idari mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği soncuna varmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bu kararıyla, sendikaların iş bırakma veya grev eylemlerine katılan sendika üyelerine ceza verilemeyeceği, Danıştay'ın en üst organı tarafından da kabul edilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.