Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/457/
Yazdırılma Tarihi : 11 Mayıs 2021 Salı 09:44

2003/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi İle Özerk Kurulların Personel Teminine Sınır Getirildi

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00

Genelge No: 2003/18
Uygulanmakta olan ekonomik program ve kamu kesiminde alınacak tasarruf önlemleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan istihdam fazlası personelin
ihtiyacı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli ayrı bir önem taşımaktadır. Atıl durumdaki kapasitenin en ekonomik şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve uygulamaları yakından izlemek amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları ile genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş olan kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak naklen atamalarda, personelin çalıştığı kuruluş tarafından, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacak, muvafakat işlemi bu izinler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Özel kanunlarla kurulmuş olan kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara yapılacak her türlü açıktan atamalarda ise Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan