1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Karar

26 Mayıs 2006 08:34
Yazdır

 Karar Sayısı : 2006/10429

Ekli ?Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Karar?ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 15/5/2006 tarihli ve 14404 sayılı yazısı üzerine, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/5/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Kararın amacı, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 ? (1) Bu Karar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde "İdari Hizmet Sözleşmesi" ile çalıştırılacak personelin hizmet şartları, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer haklarını düzenler.

Tanımlar
MADDE 3 ? (1) Bu Kararda yer alan;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

d) İdari Hizmet Sözleşmeli Personel: 5431 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda belirtilen unvan ve sayıda teknik personeli,

e) Sözleşme: İdari Hizmet Sözleşmesini,

ifade eder.

Şartlar
MADDE 4 ? (1) Sözleşme ile çalıştırılacakların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı şartları haiz olmaları,

b) İlgili pozisyon unvanına göre ekli Cetvelde yer alan niteliklere sahip olmaları,

zorunludur.

Sözleşmenin süresi
MADDE 5 ? (1) Bu Karara göre yapılacak sözleşmenin süresi bir yıl olup, bütçe yılı itibarıyla düzenlenir.

Çalışma saatleri
MADDE 6 ? (1) Sözleşmeli personel için Devlet memurları için tespit edilen çalışma saatleri ve süreleri aynen uygulanır.

Ücret
MADDE 7 ? (1) Sözleşmeli personelin her türlü ödemeler dahil ücret tutarı ekli cetvelde gösterilen tutarları geçmeyecek şekilde belirlenir.

Yurtiçi ve yurtdışı yolluklar
MADDE 8 ? (1) Yurtiçinde geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli personele ödenecek yol giderleri ve gündelikler 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre; söz konusu personelin yabancı ülkelerdeki geçici görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve gündelikler ise, sözleşme ücretlerinin tekabül ettiği en yakın memuriyet derecesi dikkate alınarak 6245 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunacak miktar ve esaslara göre hesap edilir.

Sözleşmenin sona ermesi
MADDE 9 ? (1) Sözleşmeli olarak çalışanların, çekilme isteklerinin Genel Müdürlükçe kabulü; istek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden birisine dayanılarak emekliye ayrılma; ölüm; sözleşmeli personel olarak alınma şartlarından herhangi birisini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birisinin kaybedilmesi veya haklarında görevden çıkarma cezası verilmesi hallerinde sözleşmeleri feshedilir.

(2) Taraflar sözleşmenin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartı ile sebep göstermeksizin sözleşmeyi fesh edebilirler. Aksi takdirde sözleşme süresi aynı şartlarla bir bütçe

yılı uzatılmış sayılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar gereğince sözleşmeleri feshedilenlerden mecburi hizmeti bulunanlar hakkında yürürlükteki hükümler uyarınca ayrıca kanuni takibat yapılır.

Sosyal güvenlik hakkı
MADDE 10 ? (1) İdari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir.

Sözleşme masrafları
MADDE 11 ? (1) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) Genel Müdürlükçe karşılanır.

İzinler
MADDE 12 ? (1) Sözleşmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre izin verilir.

Yürürlük
MADDE 13 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 ? (1) Bu Kararı Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

CETVEL

SIRA NO POZİSYON UNVANI AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ (YTL) NİTELİKLERİ
1 Havacılık Uzmanı   5431 sayılı Kanunun 24 üncü ve geçici 5 inci Maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gereklidir.
3.250,00 a) 5 yıl üzeri mesleki tecrübesi olanlar
3.000,00 b) (2-5) yıl mesleki tecrübesi olanlar
2.750,00 c) (0-2) yıl mesleki tecrübesi olanlar
2 Havacılık Uzman Yardımcısı 2.250,00 5431 sayılı Kanunun 24 üncü Maddesinde belirtilen şartları taşımaları gereklidir.
3 Kontrol Pilotu   İyi derecede İngilizce bilmek ve aşağıdaki fıkralarda yer alan niteliklerden birisine sahip olmak. a) ATPL lisansına, en az 3500 saat uçuş tecrübesine, kontrol öğretmenliği sertifikasına ve 5700 kg.'in üzerindeki uçuşlarda type ratinge sahip olmak. b) ATPL yetkisinde, CPL/IR lisansına ve yetkisine sahip olmak, uçuş öğretmenliği yetkisine ve en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. c) ATPL yetkisinde, CPL/IR lisansına ve yetkisine sahip olmak, uçuş öğretmeni olan en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.
3.250,00 a) 20 yıl üzeri mesleki tecrübesi olanlar
3.000,00 b) (10-20) yıl mesleki tecrübesi olanlar
2.750,00 c) (0-10) yıl mesleki tecrübesi olanlar
4 Mühendis   En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının uçak/uzay, makine, elektrik-elektronik, inşaat, mekatronik , bilgisayar, endüstri, fizik, metalurji , meteoroloji, harita ve kadastro (jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri) mühendislikleri ile havacılık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek
3.250,00 a) 5 yıl üzeri mesleki tecrübesi olanlar
3.000,00 b) (2-5) yıl mesleki tecrübesi olanlar
2.750,00 c) (0-2) yıl mesleki tecrübesi olanlar
5 Hava Trafik Kontrolörü   Sivil Havacılık Yüksek Okulu Trafik Kontrolörlüğü bölümünden mezun olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak, İyi derecede İ ngilizce bilgisine sahip olmak
2.600,00 a) 20 yıl üzeri mesleki tecrübesi olanlar
2.400,00 b) (10-20) yıl mesleki tecrübesi olanlar
2.200,00 c) (0-10) yıl mesleki tecrübesi olanlar
6 AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı   4 Yıllık Eğitim veren Fakülte veya Yüksek Okullardan mezun olmak, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisansına sahip olmak.
2.600,00 a) 20 yıl üzeri mesleki tecrübesi olanlar
2.400,00 b) (10-20) yıl mesleki tecrübesi olanlar
2.200,00 c) (0-10) yıl mesleki tecrübesi olanlar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 8,069 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam