1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahalli idarelerin norm kadro sayıları yenilendi

10 Nisan 2014 00:28
Yazdır
Mahalli idarelerin norm kadro sayıları yenilendi

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "2010" ibaresi "2013" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup

b) (B) Grubu: İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup"

"ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 15 alt grup

d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetveli 9 alt grup"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Mahalli idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listesinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu unvanlar dışında yeni unvan ihdas edemez."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve olumlu sicil almak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada yer alan "25/8/2007 tarihli ve 26624" ibaresi "6/2/2013 tarihli ve 28551" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ve Maliye Bakanlığına" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığında yer alan "Özürlü" ibaresi "Engelli" olarak, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "niteleklerini" ibaresi "niteliklerini" şeklinde değiştirilmiştir.

" (1) Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23- (1) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı ve 6/5/2013 tarihli ve 2013/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile ihdas olunan ve söz konusu Kararların eki listelerde yer alan Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı idarelerin normuna eklenen ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri (I) sayılı kütüğe uygun olarak Belediye Meclisi tarafından yapılır."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "yüzde onunu" ibaresi "yüzde yirmisini" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin ek madde 2 sinin başlığında yer alan "sığınma evi ve" ibaresi "ve çocuk konukevi ile" şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bünyesinde asgari 20 kadın ve/veya çocuk kapasiteli konukevi bulunduran belediyelerde bu kapasitedeki her bir konukevi için 1 adet müdür, 4 adet sosyal hizmet uzmanı, 1 adet psikolog, 1 adet hemşire, 1 adet aşçı, 1 adet çocuk gelişimcisi, 1 adet çocuk eğitimcisi, 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi, 1 adet hizmetli kadrosu;"

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

"6360 sayılı Kanunun uygulaması

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince yapılacak atamalar için işçi ve memur norm kadro sayısının gruplar ve unvanlar itibariyle aşılması durumunda, söz konusu kadrolar geçici 3 üncü madde çerçevesinde dondurulmuş sayılır."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Cetveller için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,669 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam