Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/4657/
Yazdırılma Tarihi : 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:02

Belediye Kanunu tasarısıyla ilgili itirazlarını Başbakanlığa ileten Genelkurmay Başkanlığı, belediyelere 'okul öncesi eğitim kurumu' açabilme yetkisi tanınmasına karşı çıkıyor

Haber Tarihi : 25 Ocak 2004 10:11

Belediye Kanunu tasarısıyla ilgili itirazlarını Başbakanlığa ileten Genelkurmay Başkanlığı, belediyelere 'okul öncesi eğitim kurumu' açabilme yetkisi tanınmasına karşı çıkıyor

Genelkurmay Başkanlığı, Kamu Yönetimi Yasa tasarısı çerçevesinde hazırlanan Belediye Kanunu tasarısına ilişkin itirazlarını hükümete iletti.

İtirazlar arasında en dikkat çekici olanın belediyelere 'okul öncesi eğitim kurumu açabilme' yetkisi verilmesiyle ilgili olduğu öğrenildi. Bu yetkiyle belediyelerin Kuran kursu açabilmesinin kolaylaşacağını savunan Genelkurmay, düzenlemenin, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla çelişeceğine dikkat çekti.

Askerler, tasarının halen Meclis komisyonlarında görüşülmekte olan ve öğretim birliği sağlamak görevini Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri arasında sayan Kamu Yönetimi Temel Kanunu taslağına da aykırı düşeceği uyarısında da bulundu. Ayrıca askerlerin, 'Hemşeri Hukuku' başlıklı maddedeki 'her Türk' ifadesinin 'herkes' şeklinde değiştirilmesinin gerekçesinin anlaşılamadığını belirtti. Alınan bilgiye göre, bu değişiklik girişimi askerler tarafından 'ümmetçi' bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'na ait belediye sınırlarının belirlenmesi yetkisinin valilere verilmesine karşı çıkan askerler belediye başkanlarının özlük haklarıyla ilgili maddede ilk kez yer verilen, "Emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin istekleri dışında emekli aylıkları kesilmez" hükmündeki 'istekleri dışında' ibaresinin çıkarılmasını da istedi.

Genelkurmay belediyelerde memur, kadro karşılığı sözleşmeli ve işçilerin kadrolarına ilişkin olarak gelirleriyle orantılı bir sınırlama getirilmemesini de sakıncalı bulduğunu iletti.

radikal