1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13/07/2006 tarihli Atama Kararları (Askeri Hakim Atamaları Dahil)

13 Temmuz 2006 11:02
Yazdır

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8241

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Hesap Uzmanı Mehmet DEMİROĞLU'nun atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8242

 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğüne,Süleyman ŞİŞMAN'ın atanması 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8243

 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman KESER'in yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8244

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Yunus KALDIRIM'ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8245

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Sait ÖZDİL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8246

Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Zühtü GÖKSEL'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8247

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ IX uncu Bölge Müdürü Hamza BÜYÜKKIRCALI'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2006/8249

Bu Kararda kimlikleri yazılı yirmi beş yedek askerî hâkim subayın, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

J.Gn.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Kerim Oray ATİLLA, İSTANBUL, 309-7124, 30.04.2006, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA

1 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mahmut TORUN, ERZURUM, 309-7325, 30.04.2006, 1 nci Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL

1 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Samet ÖZTÜRK, ANKARA, 309-7366, 30.04.2006, 1 nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına -İSTANBUL

12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Deniz BALEKOĞLU, TRABZON, 309-7107, 30.04.2006, 12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-AĞRI

2 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Hüseyin ERDİNÇ, ADIYAMAN, 309-7331, 30.04.2006, 2 nci Kor.K.lığı As.Mah As.Hak.Yrdc.lığına ? GELİBOLU

2 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Arif GENÇ, GİRESUN, 309-7350, 30.04.2006, 2 nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ? MALATYA

3 ncü Kor.(HRF) K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Bahadır ÖZDAĞ, ELAZIĞ, 309-7265, 30.04.2006, 3 ncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ? İSTANBUL

3 ncü Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Halit Serhan ERCİVELEK, İSTANBUL, 309-7273, 30.04.2006, 3 ncü Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ERZİNCAN

48 nci İç Güv.P.Tug.K.lığı Emrinden, , Hak.Atğm., İbrahim ÖZBEK, SİVAS, 309-7327, 30.04.2006, 48 nci İç Güv.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-TRABZON

5 nci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Muzaffer BEDİRHANOĞLU, MERSİN, 309-7290, 30.04.2006, 5 nci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına ? SİVAS

5 nci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mehmet Murat HAŞAL, İSTANBUL, 309-7404, 30.04.2006, 5 nci Zh.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ? GAZİANTEP

6 ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Halil Naci KILIÇARSLAN, KONYA, 309-7231, 30.04.2006, 6 ncı Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ADANA

6 ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Erdoğan Aykut OKŞAK, ADIYAMAN, 309-7170, 30.04.2006, 6 ncı Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına ?ADANA

7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mehmet SIRIMER, İZMİR, 309-7484, 30.04.2006, 7 nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

9 ncu Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Evren BAYKARA, İÇEL, 309-7255, 30.04.2006, 9 ncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZURUM

9 ncu Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Onur BİLGE, NİĞDE, 309-7368, 30.04.2006, 9 ncu Mot.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - SARIKAMIŞ

Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Özer ÇİLOĞLU, ÇANKIRI, 309-7115, 30.04.2006, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ISPARTA

Kz.Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Mehmet ALTUN, KAHRAMANMARAŞ, 309-7511, 30.04.2006, Kz.Dz.Sh.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL

Kz.Dz.Sh.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Cemalettin UÇAR, MUĞLA, 309-7020, 30.04.2006, Kz.Dz.Sh.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL

1 nci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Özgür OCAK, ORDU, 309-7360, 30.04.2006, 1 nci Hv.Kuv.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR

Hv.K.K.lığı Ad.Müş.Emrinden, Hak.Atğm., Tevfik Barbaros ULUTAŞ, İSTANBUL, 309-7436, 30.04.2006, Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden , Hak.Atğm., Murat GÜLKIRAN, KIRKLARELİ, 309-7339, 30.04.2006, Hv.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İZMİR

J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Ahmet BUÇAN, RİZE, 309-7431, 30.04.2006, J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN

K.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Hakan ALTUNTAŞ, ERZİNCAN, 309-7489, 30.04.2006, K.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA

K.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Erdem DALKILIÇ, GAZİANTEP, 309-7476, 30.04.2006, K.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına ? ANKARA
 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,453 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam