Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/543/
Yazdırılma Tarihi : 11 Mayıs 2021 Salı 09:56

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun Ek 1. maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi.

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun Ek 1. maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi.

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna 1996 yılında eklenen ek 1 ile atama usulüne yeni bir halka getirilmişti. Getirilen düzenlemede "Bakanlar Kurulu`nun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis`te en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından da imzalanır.
Ayrıca, diğer kanunlarda Başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." hükmü yer almaktaydı.

Bakanlar Kurulunun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması halinde nasıl bir usul izleneceğini belirten bu hüküm, Anayasa Mahkemesinin 4.4.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan E:No:1996/52, K. No:1996/45 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.