Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/545684/
Yazdırılma Tarihi : 29 Ocak 2020 Çarşamba 20:29

AYM'den, üst kurul personelinin maaşları için önemli karar

Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı KHK ile üst kurul personelinin maaşlarına getirilen sınırlamanın iptaline karar verdi.

Haber Tarihi : 07 Kasım 2015 09:21
AYM'den, üst kurul personelinin maaşları için önemli karar

2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile üst kurul personelinin maaşları şu şekilde denkleştirilmiştir:

- Kurul başkanı için bakanlık müsteşarı,
- Kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı,
- Başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü,
- Murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanları...

Ancak bu uygulama, 666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği 15.1.2012 tarihinden sonra üst kurula atananları kapsamaktadır. 2012 öncesinde görevde olanlar eski maaşlarını almaya devam edecektir.

2012 yılından sonra, BDDK'ya atanan bir murakıp yardımcısı, 2012 öncesi ve sonrasında murakıp maaşlarında farklılık oluştuğu gerekçesiyle dava açmış, davayı görüşen idare mahkemesi de, olayda uygulanacak KHK hükmünün Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi ise, 666 sayılı KHK'nın dayanağı olan 6223 sayılı yetki yasasının mali düzenleme yapma yetkisi vermediğini belirtmiş ve bu nedenle de davayı açanın unvanıyla sınırlı olacak şekilde (murakıp), ilgili düzenlemeyip iptal etmiştir. İptal hükmü, 7 Kasım 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bir kez daha belirtecek olursak, AYM'nin kararı sadece üst kurullarda çalışan murakıplar yönündendir.

Ancak iptal gerekçesi, 666'nın dayandığı 6223 sayılı yetki yasasında mali haklara yönelik bir düzenleme yetkisi olmaması gerekçesine dayandığından, benzer bir şekilde diğer unvanlarda çalışan üst kurul personelinin de dava açması halinde ine iptal kararı verilebilecektir.

AYM'nin kararı için tıklayınız.