1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İller Bankası yasa tasarısı TBMM'ye gönderildi

04 Aralık 2006 16:44
Yazdır

Hükümet 'Tüm iş ve işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olarak, olanakları ölçüsünde yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyaçlarını karşılayan ve bankacılık işlemlerine aracılık eden, bunlar için projeler üreten, danışmanlık hizmeti veren ve anonim şirket şeklinde yapılanan, Bankacılık Kanununa göre örgütlenen, çağdaş bankacılık esaslarına göre faaliyet gösteren ve bunun yanı sıra bu görev alanlarında uzmanlaşmış bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmesi amacıyla' İller Bankasında radikal değişiklikleri öngören yasa tasarısını TBMM'ye gönderdi. Bankanın adı tasarı kanunlaşırsa İlbank olacak. Bankanın sermayesi tasarıya göre 3 milyar Yeni Türk Lirası. Bu sermaye, her biri 1,00 Yeni Türk Lirası itibari değerde 3 milyar adet nama yazılı hisseye ayrılırken, tamamı Hazineye ait olacak. Sermaye Genel Kurul kararı ile artırılabilecek. Bankanın Genel Kurulu, Banka hissedarlarından oluşacak. Genel Kurul, bu Kanun hükümleri saklı olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görev yapacak. Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organı olacak. Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşacak. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun üyesi sıfatıyla görev yapacak. Yönetim Kurulunun kalan altı üyesi Genel Kurul tarafından seçilecek. Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür dışındaki bir üyeyi de Başkan Vekili olarak seçecek. Tasarıyla Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda aranan nitelikleri haiz olmak şarttı getiriliyor. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yılla sınırlandırılıyor. Ancak görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilecek. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacak. Yine tasarıyla Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşuyor. Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek. Denetçilerde de Yönetim Kurulu üyeleri için gereken şartlar aranacak. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre çalışacak. Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri de üç yıl olacak. Ancak görev süresi sona erenler tekrar seçilebilecek. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacak.

Banka Genel Müdürü, Bankacılık Kanununa göre genel müdür vasıflarını haiz olacak. Genel Müdür ortak kararname ile atanacak. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemeyecek. İlbank, bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Bankacılık Kanunu ve genel hükümlere tabi olacak. Bankaya bedeli ödenmeden bir görev verilemeyecek. Bankacılık Kanunu'nun karşılıklara ilişkin hükümleri ile diğer koruyucu hükümleri Banka hakkında uygulanmayacak. Aynı tasarı çerçevesinde İller Bankasının hisseleri başka bir işleme gerek kalmadan ve bedelsiz olarak Hazineye devredilmiş sayılacak. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümünden çıkarılacak.

Kadroları iptal edilen personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyen ve bu istekleri Banka tarafından uygun görülenler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanacak ve söz konusu pozisyonlara atama işlemi yapılıncaya kadar Bankaca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek. Bunlar, Bankada yeni bir pozisyona atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam edecekler.

MEVCUT PERSONELİN DURUMU

Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen, ya da çalışması uygun görülmeyen personel Yönetim Kurulunca belirlenerek bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personel listelerini en geç 45 gün içinde (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) tespit edeceği kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara atanmalarını sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşa gönderecek. İlgili kurum ve kuruluş, bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş iş günü içinde bu personelin kazanılmış hak aylık derecelerini dikkate almak sureti ile atamalarını yaparak, atamalara ilişkin bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirecek. Atama tarihi itibarıyla personelin Banka ile ilişiği kesilmiş sayılacak. Personelin atandığı yeni kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süredeki eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge, varsa ikramiye ve her türlü mali hakları Bankaca karşılanmaya devam edilecek. Bu fıkraya göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin, yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak ilişik kestikleri tarihteki almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenecek. Bankanın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut personeli hakkında emeklilikleri yönünden tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam edilecek. Bankada işçi pozisyonunda çalışanlar, haklarında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mevcut statülerinde çalıştırılmaya devam edilecek. Yine bu tasarı çerçevesinde kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükellefiyetleri İller Bankası Anonim Şirketine intikal edecek. Diğer mevzuatta İller Bankası Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılacak. Tasarının genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "İller Bankası'nın tüm iş ve işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olarak, olanakları ölçüsünde yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyaçlarını karşılayan ve bankacılık işlemlerine aracılık eden, bunlar için projeler üreten, danışmanlık hizmeti veren ve anonim şirket şeklinde yapılanan, Bankacılık Kanununa göre örgütlenen, çağdaş bankacılık esaslarına göre faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen görev alanlarında uzmanlaşmış bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmesi amaçlanıyor."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,684 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam