Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/64398/
Yazdırılma Tarihi : 30 Mart 2020 Pazartesi 08:49

İlköğretim okullarındaki ölçme ve değerlendirmeye ilişkin açıklama

Haber Tarihi : 08 Şubat 2007 10:51

MEB ilköğretim genel müdürlügünden

DUYURU: İlköğretim Okullarında Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Tereddüt Edilen Hususlara Dair Açıklama

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KONUSUNDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin;

Madde-42 b bendinde ?4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir.? denilmektedir.

Madde-36 b bendinde ise ?Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak belirlenir.? şeklindedir.

Madde-36 b bendi gereğince, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 20.12.2006 tarih ve B.08.TTK.0.01.01.01/012641 sayı ile www.ttkb.meb.gov.tr adresinde bir Mütalaa yayınlanmıştır. Bu Mütalaa'da Müzik dersi programı 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacağından Mütalaa'da bu derse ait bir değişiklik yer almamıştır.

Bu bağlamda; öğrencilerin yarıyıla ait notu hesaplanırken Mütalaa'da adı geçen dersler için Mütalaa doğrultusunda, bunun dışında kalan dersler için ise; varsa proje ödevinin aritmetik ortalaması; performans ödevinin aritmetik ortalaması; ders içi performansın aritmetik ortalaması ve sınavlardan (yazılı) alınan puanların doğrudan ortalamaya katılması ile belirlenir.

Örneğin; İlköğretim 6. sınıf öğrencisinin Sosyal Bilgiler dersine ait notunu hesaplamak için; öğrenci proje ödevi almış ise proje ödevinden almış olduğu puanların aritmetik ortalaması (80 puan) olsun; performans ödevinin aritmetik ortalaması (70 puan) olsun; ders içi performansın aritmetik ortalaması: (90 puan) olsun.

Sınavlardan da 1. sınav (60 puan), 2. sınav (70 puan), 3. sınav (80 puan) almış olsun.

Yukarıdaki örneğe göre; 6. sınıf öğrencisinin Sosyal Bilgiler dersine ait I. yarıyıl notu hesaplanırken; proje ödevinin aritmetik ortalaması: (80 puan) + performans ödevinin aritmetik ortalaması: (70 puan) + ders içi performansın aritmetik ortalaması: (90 puan) + 1. Sınav: 60 puan + 2. Sınav: 70 puan + 3. Sınav: 80 puan olması nedeniyle = 450 puan'dır. Alınan puanların aritmetik ortalaması 450/6 = 75 puandır.

Bu puanın not ile ifadesi 75 = 4'tür.